Дмитрий Денисюк

 

Директор на IBA South Africa

Дмитрий Денисюк координира предоставянето на услуги на IBA Group и развитието на отношенията с клиентите в РЮА и Субсахарска Африка. Отговаря за ефективното планиране на работата, сключване и изпълнение на договори, вземане на решения, насочени към постигане на целевите показатели за продажби и печалба на IBA Group в тези региони.