Иван Сукман

 

Директор по бизнес развитие IBA Group

Ръководи въпроси за стратегическото развитие на компанията, новите пазари и ценовата политика, управлението и промотирането на компанията във всички страни.