Павел Козловски

 

Директор на IBA Kz

Павел Козловски координира маркетинга и продажбите на IBA Group в страни, като Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Азербайджан. Контролира предоставянето на услугите на IBA Group и развитието на отношенията с клиентите в централноазиатските територии, отговаря за ефективното планиране, координация и наемане на местния персонал, сключване и изпълнение на договори, вземане на решения, насочени към постигане на целите за продажби и печалби на IBA Group на пазара на Централна Азия. Отговаря за управлението на дейността на IBA Kz и офиса на IBA Group в Астана, като основна структура за развитие на бизнеса в Централна Азия.

Снимки за пресата [.jpg; 0,1 MB]