Дали земевладелци ще помогнат за изграждането на ИТ страна?

15 Януари, 2019 

Знаете ли кой е най-големият в света производител на лук? Кой се нарежда на второ място за износа на картофи за семе в света? Това е Холандия – страна, която е водеща в Европа по доставката на селскостопански продукти. Годишният обем на износа надхвърля 80 милиарда щатски долара.
Площта на Холандия е сравнима с Витебска област. Беларус е готова да се конкурира в доставката на селскостопански продукти по редица причини. Например, площта на Беларус е пет пъти по-голяма, а местните селскостопански предприятия вече следват световните тенденции и прилагат ИТ решения от областта на цифровото земеделие.

Решихме да разберем кой вече използва цифрово земеделие в Беларус и как работи технологията. Зададохме въпросите си на Павел Станилевич, заместник-директор на селскостопанското предприятие в н.м. Гричино в Дзержински район.

– Павел, моля, обяснете какво е цифрово земеделие?

– Това е системен подход към селскостопанската дейност, когато агрономът използва сензори, измервателни прибори, устройства и компютърни програми, за да управлява процеса на растениевъдството и да взема решения.

– Дайте пример за задача, която можете да решите с технологията за цифровото земеделие?

– Например, мога, без да напускам дома, да преценя дали условията са подходящи за засяване или внасяне на СЗР (ред. – средства за защита на растенията). Собствената метеорологична станция помага да се знае точната температура и скорост на вятъра. Останалите данни от устройствата, които са в полето, преминават през радиосигнала към програмата за управление на растениевъдство AgronomX.

– Какво оборудване имате?

– Инсталирахме метеорологичната станция Pessl Instruments iMetos 3.3, която събира данни: температура и влажност на почвата, температура на въздуха и скорост на вятъра, влажност на листата, евапотранспирация, дефицит на налягането на парите и количество на валежи. Всички тези данни се натрупват в компютърната програма за управление на растениевъдство AgronomX.

– Защо започнахте да използвате ИТ за задачите си?

– Според моя опит агрономът държи 80 % от информацията в главата си, а останалите 20 % са в дневника и личните записи. За да взема решение за провеждане на работи, трябваше първо да събера данни от няколко източника, да ги приведа в една форма, да анализирам и да взема решение. С навлизането на ИТ система точните данни за провеждане на полски работи и за фиксиране на резултатите се натрупват и се предоставят по всяко време както на агронома, така и на ръководството на селскостопанско предприятие.

– Какви задачи помага да решава системата за управление на растениевъдство?

– Агрономът може да прогнозира риска от развитие на болести, да проследява насекомите дистанционно, да открива вегетационни отклонения в ранните етапи, да планира работата и събитията въз основа на точна агрономична прогноза за времето, както и да получава бързи уведомления за нарушаване на условията в местата, където се съхраняват продуктите. Това ниво на контрол намалява разходите на всички етапи на селскостопанското производство и увеличава шансовете за получаване на максимална реколта от всеки хектар.

– Защо решихте да опитате AgronomX?

– Разработчикът на решението AgronomX е беларуската компания IBA Group, която създава ИТ системи за чуждестранни клиенти и местни държавни организации, беларуски банки, железници, енергетици и представители на други индустрии. Самите създатели на AgronomX се свързаха с нас и предложиха да бъдат сред първите в Беларус, които да тестват ново решение в областта на цифровото земеделие. Съгласихме се, защото те предложиха помощ на всички етапи. Най-трудното е да се постигне съгласие за промени в работните процеси, които не се променят от десетилетия. Останалото е въпрос на техника.

– Разкажете ни повече за това как сте работили с AgronomX този сезон?

– Заедно с компанията-разработчик въведохме в системата AgronomX справочните данни, необходими за провеждане на полски работи и фиксиране на резултатите. В справочника на персонала добавихме информация за служителите, отворихме складове за извършване на операции с материали, въведохме видове култури (зърнени, технически, фуражни) за фиксиране на сеитбооборот, създадохме видове работа за последващата им поддръжка в рамките на сеитбооброт.

Отделно ще кажа за селскостопанска техника. Създадохме карти с информация за самоходни и несамоходни машини, в които са въведени снимки, инвентарни номера, номера на двигатели, информация за производителя и др. В новия сезон за закупената техника и техника след капитален ремонт планираме да записваме стойностите на изминалите моточасове с извършването на работа.

След това в системата AgronomX са изготвени електронни полета, където е въведена информация за минерализацията на елементарни парцели от предишни години, сеитбооборот за няколко култури (пролетно зърно, зимно зърно, рапица, фуражна царевица, захарно цвекло). В полевата карта може да се създават бележки с указание за геолокация, да се задават стойностите на планираната реколта от хектар: действителна и брутно събиране.

От началото на сезона на пролетните култури в системата са въведени полски работи, в които са назначени изпълнители, фиксирани са складови запаси, разходи за заплати, гориво и консумация на материали: семена, торове, органични продукти и средства за защита на растенията. След това в системата се извършва действителното отписване на материали в полски работи, показват се и се анализират статистическите данни за разходите на поле. За яснота, в картата на поле може да се изграждат диаграми за разходи.