SAP Recognized Expertise

22 Април, 2020 

Компанията IBA IT Park, водещият център за развитие на IBA Group, в допълнение към SAP Gold Service Partner, има статуси:

  • SAP Recognized Expertise – Oil and gas
  • SAP Recognized Expertise – Travel and Transportation
  • SAP Recognized Expertise – Utilities
  • SAP Recognized Expertise – HANA.

Това е призната SAP SE експертиза за нефтената и газовата, транспортната, енергийната промишленост, както и в областта на решенията на SAP HANA. Статусите са получени за успешно реализирани проекти, базирани на SAP технологии в посочените отрасли за предприятията на Беларус и страните от ОНД, и положителни отзиви от клиентите. Още едно условие за получаване на съответния статут беше наличието на необходимия брой индустриални консултанти в персонала на IBA IT Park.

С присвояването на тези статуси компанията SAP SE потвърди, че счита IBA IT Park

за партньор, притежаващ значителна експертиза в изпълнението на проекти на пазара за автоматизация на нефтени и газови, енергийни и транспортни предприятия и потвърждава

стабилните позиции на нашата компания на пазара за автоматизация на предприятия от тези пазарни сегменти, мащаба на изпълнените от нас задачи и наличието на квалифициран екип от изпълнители.

Посочените статуси определят за IBA IT Park преимущественото право да извършват работи по внедряване, развитие и финализиране на комплексни бизнес решения на SAP платформата в предприятия на Република Беларус и страните от ОНД в съответните отрасли.

IBA Group работи със SAP от 1996 година и разглежда сътрудничеството като стратегическо направление на дейност.

Контакти IBA GROUP

Yes
Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
IBA Bulgaria