АНАЛИТИКА

Разкажете ни, какви задачи искате да решите с помощта на инструменти за бизнес анализи и получете безплатно ръководство по избор на BI-системи с преглед и сравнение на най-популярните инструменти, като Microsoft Power BI, Qlik, IBM Cognos Analytics и Tableau.

БИЗНЕС ЗАДАЧИ

Ползи за бизнеса

Структурирайте разнородни данни, изключете дублирането на информация, формирайте необходимите структури за аналитични системи.

Събирайте информация за бизнеса на компанията в един източник за външни и вътрешни потребители: ръководства, служители и клиенти.

Ползи за бизнеса

Анализирайте дълбочината и широчината на стоковата номенклатура и структурата на продажбите, ефективност на маркетинга в цялата организация: проучване на пазара, анализ на вариациите, еластичност на търсенето, анализ «What-if», ABC, XYZ, сравнение между фактически и бюджетни данни, сегментиране на клиентите, разходи за маркетингови кампании и др.

Внедряваме BI решения на вендори: IBM Cognos analytics, Watson analytics, SAP BusinessObjects BI, Lumira, MS Power BI, Reporting Services, QlikView, QlikSense, Tableau, Information Builders, WebFOCUS, Oracle BI.

Работим с open-source системи за бизнес анализи: Grafana, Kibana, Pentaho, Jaspersoft, BIRT, JS frameworks.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

Ползи за бизнеса

Използвайки анализ на запасите, разберете дали на склада има достатъчно продукти, дали се съхраняват необходимите стоки.

Анализирайте ефективността на логистиката, например анализ на пратки, маршрути, превозвачи, търгове, митнически декларации, одит на стоки и плащания.

Внедряваме BI решения на вендори: IBM Cognos analytics, Watson analytics, SAP BusinessObjects BI, Lumira, MS Power BI, Reporting Services, QlikView, QlikSense, Tableau, Information Builders, WebFOCUS, Oracle BI.

Работим с open-source системи за бизнес анализи: Grafana, Kibana, Pentaho, Jaspersoft, BIRT, JS frameworks.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

Ползи за бизнеса

Анализирайте финансовите KPI на компанията: разноски и разходи, показатели за ликвидност, паричен поток и др.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

Как BI системите помагат за решаването на задачите във вашата индустрия?

Банки

BI системите в банките подобряват качеството на управление на рисковете, ускоряват отчитането за регулатора и опростяват моделирането на финансовите потоци и финансовото състояние на банка.

 

Ритейл

С помощта на BI системи търговските компании намират закономерности на формирането на търсенето, сегментират потребителите чрез реакция на промените в цените, маркетинговите акции или определени продукти, прогнозират търсенето и провеждат факторни анализи.

 

Публичен сектор

Държавните органи използват BI системи за оценка на ефективността на дейността на органите на властта, мониторинг и контрол на държавните програми и проекти, анализи и прогнозиране на показатели за развитие на икономиката и отделните отрасли.

 

Производство

С помощта на BI и прогнозна анализа производствените компании анализират всеки бизнес процес: от закупуването на суровини до избора на оптимални маркетингови модели за продукти.

 

Енергетика

BI системите помагат да се анализира балансът между търсенето и потреблението на електроенергия и да се определи обемът на производството, да се визуализира работата на електроцентралите и състоянието на оборудването в реално време за управление на рисковете от повреда на оборудването.

 

Как BI системите помагат за решаването на задачите във вашата индустрия?

ЕКСПЕРТИЗА НА IBA GROUP В АНАЛИТИКАТА

КОНСУЛТИРАНЕ И ОДИТ

Ще анализираме вашите бизнес процеси, ще помогнем с настройката на производителността и оптимизацията на методологията.

Ще се научите или ще получите съвет как да настроите и използвате BI система с максимална ефективност, независимо от опита на вашия екип. Ще се научите лесно да четете и разбирате данните.

ВНЕДРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Внедряваме системи за бизнес анализи, разработваме модели за прогнозен анализ. Въз основа на данните от миналите периоди ще разберете какви показатели можете да очаквате в бъдеще.

Завършихме над 200 проекта и натрупахме голям опит в развитието на
информационни табла, доклади и системни показатели в различни индустрии. Ще получите полезни и разбираеми шаблони за вашите задачи.

МИГРАЦИЯ

Прехвърляме данни към нова BI система и помагаме на компаниите да изградят data-driven подход на стратегията за управление. Работим с: Qlik, Microsoft PowerBI, Tableau, Pentaho, IBM Cognos Analytics и др.

DATA ENGINEERING

Разработваме и внедряваме процеси за извличане, трансформиране и зареждане на данни (ETL и ELT процеси), методи за мониторинг на качеството на данните и маскиране на данни (DQM), проектираме процеси за разпределени изчисления.

Качествените данни стават достъпни в подходящата форма за служителите на вашата компания. Повече за услугите Data Engineering.

BIG DATA И КОРПОРАТИВНИ ХРАНИЛИЩА ЗА ДАННИ

Корпоративните хранилища за данни натрупват голямо количество данни, въз основа на които функционират системите за бизнес анализи. Ще получите сигурно решение, интегрирано с всички необходими за вас приложения. Предлагаме решения, базирани на Big Data платформи с връзка към всеки източник на данни.

ВЕНДОРИ, С КОИТО РАБОТИМ

Контакти IBA GROUP

    Yes
    Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
    IBA Bulgaria