Роботизирана автоматизация на процесите (RPA)

Технология на автоматизация на бизнес процеси, която изпълнява повтарящи се задачи, имитирайки действията на потребителите на ниво графичен интерфейс.

EasyRPA

РОБОТИЗИРАМЕ ПРОЦЕСИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИОННИ ТАКСИ

Създадохме собствена RPA платформа, където процесите се автоматизират от разработчици, а не от бизнес потребители. Нашите специалисти са готови да демонстрират нейната работа.

КАКВО Е EASYRPA

EasyRPA е RPA платформа с фокус върху услугите за внедряване. Програмираме роботи на платформата EasyRPA, впоследствие вашите разработчици ще могат сами да създават, стартират и контролират софтуерни роботи.

EasyRPA поддържа интерактивни и автономни роботи.

РАЗЛИКИ ОТ ДРУГИ ПЛАТФОРМИ

 • Липса на лицензи,
 • Еднакви стандарти за разработването на роботи,
 • Лесна интеграция с вашите приложения,
 • Гъвкавост при разработването на нови роботи.

ПРИЛОЖЕНИЯ, С КОИТО РАБОТИ ПЛАТФОРМАТА

 • Уеб приложения,
 • Десктоп приложения,
 • SAP приложения,
 • Приложения за Java и Oracle Forms,
 • Приложения за отдалечен работен плот, включително Citrix и Windows Remote Desktop.

RPA Център за перспективни технологии

БЕЗПЛАТЕН ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Ние създаваме и внедряваме софтуерни роботи, които помагат на служителите да извършват стандартни и повтарящи се компютърни операции.

Преди да стартираме проект, ние анализираме бизнес процесите на клиента и по желание на клиента изпълняваме пилотен проект, базиран на платформи на доставчици за наша сметка.

ПРЕДИ НАД 5 ГОДИНИ СЪЗДАДОХМЕ СОБСТВЕН ЕКСПЕРТЕН ЦЕНТЪР

IBA Group има 100+ RPA и ML експерти, които ръководят екипи за развитие, споделят успешен опит, обучават, съветват необходимите инструменти и др. Специалистите от IBA Group имат специализирано висше образование: системен техник, инженер по проектиране, софтуерен инженер.

Всестранната експертиза е изградена върху IBM Watson, WorkFusion, UIPath, Automation Anywhere и BluePrism. Освен това IBA Group стана стратегически партньор на WorkFusion – платформа за автоматизиране на бизнес процеси. Ние разработваме собствени решения, базирани на WorkFusion, и участваме в ключовото развитие на платформата. Офисите на IBA Group и WorkFusion се намират в Минск.

120+RPA И ML СПЕЦИАЛИСТИ
500+ПРОЦЕСА АВТОМАТИЗИРАХМЕ
25+ГОДИНИ СМЕ В ИТ

БИЗНЕС ЗАДАЧИ

ПРОЕКТ

СТАТИСТИЧЕСКАТА КОМПАНИЯ НАМАЛЯВА ВРЕМЕТО ЗА РЪЧНА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ С 50%

Роботите разпознават до 70% от документите и автоматично въвеждат данните в корпоративната платформа.

Преди да попълнят формулярите, ботовете доближават данните от различен формат до корпоративен стандарт и ги категоризират. На служителите им остава само да проверят и да коригират данните.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

БАНКА УВЕЛИЧАВА ТОЧНОСТТА НА ОБРАБОТКА НА ВХОДЯЩИТЕ СЪОБЩЕНИЯ С 94%

Автоматизирана обработка на входящите съобщения, съдържащи списък на транзакциите за покупко-продажба на валута, намалява времето за извършване на една транзакция с 63% – до 1,5 минути. 78% от данните се извличат от писмата автоматично.

Системата класифицира входящите съобщения, извлича нужните данни и ги сравнява с данните от вътрешната система. Резултатът се изпраща на банков служител.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

БАНКА ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ В РАМКИТЕ НА 4 МИНУТИ

Системата едновременно проверява клиентските данни, предоставени в различен формат, в 7 вътрешни банкови системи. Проверката на данните отнема 4 минути. Банковият служител получава резултатите на проверката по електронна поща с прикачен файл, съдържащ информация за взетото решение.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

БАНКА АВТОМАТИЗИРА ОПЕРАЦИЯТА SET-OFF  С 90% И УСКОРЯВА ВРЪЩАНЕТО НА ДЪЛГОВЕТЕ ПО КАРТОВИ СМЕТКИ

Въвеждането на системата намалява времето за извършването на операцията set-off от 1 ден до 10 минути и намалява броя на хората, включени в бизнес процеса.

Системата проверява възможността за паричен превод от една  клиентска сметка в друга и самостоятелно извършва прехвърлянето. Банковите служители единствено съставят списъци с длъжници.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

Какво правим

Разработка на архитектура на решенията
Анализираме бизнеса, определяме процесите, които се нуждаят от автоматизация. След това разработваме архитектура на решенията за автоматизация и уточняваме необходимите технологии.

Експертни съвети

Роботизация и машинно обучение
Проектираме, разработваме и въвеждаме роботи за автоматизация на еднотипните процеси.

Въвеждаме машинно обучение за анализ на голям обем данни, търсене на закономерности и създаване на необходими алгоритми, необходими за обучение и взаимодействие с роботи.

Експертни съвети

Адаптиране на платформата
Адаптираме WorkFusion платформата към нуждите на бизнеса и я интегрираме в IT средата на компанията.

Експертни съвети

Услуги на DevOps инженер
Предлагаме услугите на  нашите DevOps инженери за правилното внедряване на решенията за автоматизация и по-нататъшното им обслужване и поддръжка.

Експертни съвети

Анализ на данни
Избираме и маркираме данни за машинно обучение.

Анализираме работата на роботите и ги оптимизираме за по-точни резултати.

Експертни съвети

Център за перспективни технологии
Решаваме въпроси за въвеждане, обновяване,  поддръжка или коригиране на RPA решения, разработени от WorkFusion и трети страни.

Експертни съвети

5 минути за спиране на измамниците

На виртуалния робот са необходими само 5 минути да събере информацията от банковите IT системи и да я предостави за разследване. На служителя по сигурността без RPA са му е били необходими до 24 часа за да започне едно разследване.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултации, прототипиране

Извършваме консултации за технологиите и продуктите наи WorkFusion, прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
  IBA Bulgaria