Атанас Димитров

Директор на IBA Bulgaria

Атанас Димитров координира предоставянето на услугите на IBA Group и развитието на отношенията с клиентите в България. Отговаря за ефективното планиране, координация, наемане на местен персонал, сключване и изпълнение на договори, вземане на решения, насочени към постигане на целите за продажби и печалба на IBA Group в България.