ИНТЕЛИГЕНТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Разработваме автоматизирани системи за бюджетиране и планиране, корпоративни хранилища за данни, аналитични решения и IoT приложения за банки, промишлени, енергийни, транспортни и логистични предприятия и ИТ компании.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

ПРОЕКТ

Банката автоматизира планирането на бизнес процесите въз основа на над 150 бюджета

Банката намалява броя на ръчните операции, премахва дублирането на еднотипни функции и ускорява работата на служителите. Служителите извършват план-факт анализ, правят ситуационно моделиране и поддържат ревизията на бюджета.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

Три енергийни компании централизират управлението на финансово-стопанска дейност

23 предприятия, които са част от енергийна компания, автоматизират данъчно, финансово и управленско счетоводство, изчисляване на заплата, управление TOРO и други бизнес процеси. Системата се използва от 1500 служители на компанията.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

Енергийна компания автоматизира планиране и подготовка на събития ТОРО

В автоматичен режим предприятието поддържа над 10 милиона технически места и оборудване, систематизира счетоводството на обектите, организира своевременно осигуряване на ТОРО с материалните ресурси, формира и анализира планираните и фактическите разходи. Системата се използва от 2000 служители на компанията.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Проследявайте състоянието на заявките и автоматично ги разпределяйте сред отговорни служители. Контролирайте лимити на планираните бюджети.

Водете записи за характеристиките на предмети в единната система за класификация на стоково-материални ценности.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

Банката намалява време за подготовка на отчети до 1 ден

Банката въвежда корпоративно хранилище за данни. Служителите получават оперативен достъп до управленска информация и изготвят отчети за надзорния съвет за 1 ден вместо за 2 седмици.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Тествайте техническите и технологичните промени на цифровия близнак, намалявайте времето и разходите за проектиране и разработка.

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Проверявайте корпоративните приложения и ИТ процесите за съответствие с GDPR и други международни и индустриални стандарти.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

С помощта на конструктора на талантите анализирайте проектно запитване и формирайте екипа от служители с необходимите компетенции.

ЦЕНТЪР ЗА ЕКСПЕРТИЗИ НА IBA GROUP

Разработваме системи за интелектуално предприятие на базата на решения Oracle, IBM и SAP. 200+ служители на IBA Group получиха сертификати по IBM Cognos, SAP BPC, Oracle Hyperion, ACCA DipIFR.

Роботизация на процеси (RPA)

Създаваме и обучаваме роботи, проектираме архитектурата на решенията за автоматизация, консултираме за собствени решения и продукти на продавачите. Работим с компаниите WorkFusion, BluePrism, UIPath, Automation Anywhere.

Експертни съвети

Интернет на вещите (IoT)

Разработваме IoT решения за събиране и преобразуване на данни от датчици, за управление на IoT устройствата. IBM Watson IoT Platform, IBM Cloud (Bluemix), Amazon Web Services, GE Predix Thingsboard.io, Apache Spark Jupyter.

Експертни съвети

Цифров близнак

Разработваме цифрови близнаци на контейнерни терминали, морски пристанища, атомни електроцентрали и други обекти и продукти. Интегрираме ги в ИТ структурата на предприятието.

Експертни съвети

Аналитични решения

Разработваме системи за управление на производителността на предприятията, системи за прогнозиране и бюджетиране, корпоративни хранилища на данни, BI решения.

Експертни съвети

Създаваме корпоративни Enterprise-решения

Разрабатываем масштабируемые корпоративные приложения на основе Java EE, .Net, SOA и др. технологий. Мигрируем корпоративные системы на новые версии, интегрируем приложений в ИТ-инфраструктуру компании, поддерживаем и развиваем корпоративные приложения. Разработваме мащабируеми корпоративни приложения на базата на Java EE, .Net, SOA и други технологии. Мигрираме корпоративни системи към нови версии, интегрираме приложения в IT инфраструктурата на компанията, поддържаме и развиваме корпоративни приложения.

Експертни съвети

Облачни решения

Разработваме собствени решения, на базата на технологии SAP HANA Cloud Platform, IBM Cloud & Smarter Infrastructure (C&SI), IBM Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud. Предоставяме услуги на собствения ни център за обработка на данни, мигрираме данни и приложения в облака.

Експертни съвети

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

5Консултации, прототипиране

Извършваме консултации за технологиите и продуктите, прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Петролна и газова компания НАМАЛЯВА НОМЕНКЛАТУРА НА МАТЕРИАЛИ НА 86%

Предприятието автоматизира финансовото и управленското счетоводство, производственото и икономическото планиране, дейностите по поддръжката и намалява номенклатурата на материали от 100 000 до 14 000.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria