Компютърно Зрение

СЪЗДАВАМЕ ГОТОВИ РЕШЕНИЯ

Екипът на IBA Group помага за автоматизиране на процесите, ускоряване и опростяване на решаването на бизнес задачи с помощта на технологии за компютърно зрение.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

Как работи

Невронните мрежи анализират снимки, видеоклипове, избират необходимите обекти върху тях, групират ги в определени категории. Решенията могат да намират както конкретен обект, така и да идентифицират всички обекти в изображението.

Примери за използване: анализ на излагането на стоки, разпознаване

Как работи

Алгоритмите на невронните мрежи могат да разпознават външни промени в обектите, да ги сравняват с еталонни образци и да определят несъответствия. Невронните мрежи забелязват това, което човек може да пропусне.

Примери за използване: разпознаване на емоции, откриване на дефекти.

Как работи

Алгоритмите извличат текста, разпознават необходимите данни и ги запазват в даден формат.

Пример: разпознаване на цени или данни в документи

Как работи

Невронните мрежи разпознават обекти във видео, проследяват тяхното движение и могат да контролират и предсказват траекторията им.

Пример за използване: нарушение на правилата за посещение на забранени зони в банки, на строителни обекти и др.

ЕКСПЕРТИЗА В КОМПЮТЪРНО ЗРЕНИЕ

КЛЮЧОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Python, Tensorflow, OpenCV, Pytorch, R

ИНСТРУМЕНТИ

Python, Tensorflow, OpenCV, Pytorch, R, Pillow, albumentations, scikit-image, numpy, pandas, scikit-learn, DLib, PostgreSQL, MongoDB, sqlalchemy, ZeroMQ, Kafka, pyexecerate, pyopenssl, contextlib2, flask, Docker, Apache Airflow, git, DVC, AngularJS, REST API

СЪПЪТСТВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria