Интернет на вещите (IoT)

Компаниите създават мрежа от физически устройства, които общуват помежду си чрез интернет. Потребителите наблюдават данните и управляват свързаните устройства чрез мобилни или уеб приложения.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

ТЕХНОЛОГИЯ (ИНТЕРНЕТ НА ВЕЩИТЕ)

IoT устройства следят датите и уведомяват собственика за скорошно изтичане на срока на годност на продукцията.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

IoT устройства контролират показателите на микроклимата в сградата. Когато показателите са под или над нормата автоматично се включват вентилационната инсталация, овлажняване на въздуха и др.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Датчиците следят състоянието на оборудването 24/7. Ако показателите достигат критични стойности, системата оповестява персонала.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

GPS датчици помагат да контролират маршрутите, подобряват прозрачността на веригите за доставка, възпрепятстват нарушения в графика за доставка.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

С помощта на  IoT устройства може да се контролира количеството на стоките на склад и навреме да се извършва поръчка.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

IoT устройства контролират консумацията на енергия чрез изключване на устройствата, които в момента не се използват.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

УСЛУГИ

Събиране и обработка на данни
Разработваме инструменти за събиране и обработка на голям обем данни от IoT устройства.

Опит в разработването на ресурси за показване на състоянието на сензорите и промишлените обекти.

Експертни съвети

Разработване на инструменти за анализ на данни
Разработваме компоненти за анализ на голям обем данни от IoT устройства.

Използваме машинно обучение за прогнозиране въз основа на «исторически данни».

Експертни съвети

Разработване на приложения за мониторинг
Разработваме собствени мобилни и уеб приложения за мониторинг на състоянието на оборудването и показателите на околната среда. За развитието на приложенията и непрекъсната им интеграция  използваме DevOps инструменти.

Експертни съвети

Създаване на инструменти за разработчици
Създаваме собствени инструменти за IoT разрабочици. Опитът ни в IoT проекти ни е довел до следните решения:
– да се определи общ сегмент на UI рамката
– да се разработи комплексен Data Simulator за опростяване на разработването и тестването на IoT платформи, използвани от екипа.

Експертни съвети

Технологии

 • IBM Watson IoT Platform
 • MQTT
 • Amazon Web Services
 • IBM Cloud
 • GE Predix
 • thingsboard.io
 • Apache Spark
 • Jupyter
 • Java
 • Node.js
 • REST сервисы
 • Spring Boot
 • Go
 • AngularJS
 • React
 • React.js
 • Mongoose
 • Swagger
 • Sendgrid
 • Spark MlLib
 • Python scikit-learn
 • TensorFlow
 • Scala
 • Python
 • R

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за решаването им, обсъждаме подробности по спецификацията,  определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайна цена на проекта и условията за сътрудничество.  

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултации, прототипиране

Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria