ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази декларация за поверителност влиза в сила на 21 май 2023 г. Моля, имайте предвид, че тази декларация за поверителност ще се актуализира редовно, за да отразява всички промени в нашите приложими процедури за обработка на лични данни и за да отразява всички промени в съответното приложимо законодателство.

Компанията “АйБиЕй Груп а.с.” (IBA Group a.s.) е част от “АйБиЕй Груп” (IBA Group) (наричана по-долу “Компания”, “АйБиЕй Груп”). Настоящата политика за поверителност обяснява как нашата компания използва личните данни, които събираме от вас, когато използвате нашия уебсайт, приложения, услуги, инструменти, а също така обяснява други дейности по обработка на данни, които предприемаме, когато компанията “АйБиЕй Груп” (или друго местно еквивалентно лице) действа като администратор на данни.

 

Съгласие с условията

Ако не сте съгласни с условията на тази Политика за поверителност, не посещавайте, не осъществявайте достъп и не използвайте уебсайтовете, приложенията, услугите или инструментите на “АйБиЕй Груп”, нито участвайте по друг начин в обработката на данни от “АйБиЕй Груп”. Ако желаете да спрете да получавате маркетингови материали на “АйБиЕй Груп”, моля, кликнете върху бутона “Отписване” в маркетинговия имейл, който получавате от нас, или пишете на адрес dpo@ibagroup.eu.

Какви данни събираме?

Събираме лични данни от потенциални клиенти, бизнес партньори, настоящи служители, потенциални служители и потребители на уебсайта. Ако някои данни, които събираме, не са посочени в тази декларация за поверителност, ще предоставим на лицата (когато това се изисква по закон) подходящо уведомление за това какви други данни ще бъдат събирани и как тези данни ще бъдат използвани.

Нашата компания събира следните данни:

 • Информация за идентификация на личността, която сте се съгласили да ни предоставите (например, име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, име на фирма, длъжност, държава) за достъп до различни изтегляния, за преглед на определено съдържание, за абониране за бюлетини, за регистрация за събитие и относно вашите предпочитания за получаване на маркетингови материали от “АйБиЕй Груп”. Информация, която сме събрали за вас от публично достъпни източници, като социални медии, маркетингови платформи или събития, на които сте присъствали. Ще получавате съобщения от “АйБиЕй Груп”, съдържащи маркетингови материали, ако сте поискали такава информация от “АйБиЕй Груп” или ако вие или вашият работодател сте закупили услуги, предоставяни от “АйБиЕй Груп”;
 • Информация, която събираме, когато използвате уебсайтовете и приложенията на Компанията, като например тип браузър, доставчик на интернет услуги, препращащи/изходни страници, тип платформа, дата/час, брой кликвания, име на домейн и държава/състояние на всички уеб посетители – сайтове и приложения на компанията, информация за вашето мобилно устройство, включително (ако има такова) тип устройство, идентификационен номер на устройството, мобилна операционна система;
 • Технически данни от различни трети страни и публично достъпни източници, например от доставчици на аналитични услуги, мрежи от рекламни агенции, доставчици на услуги за търсачки;
 • Търговска информация: ретроспективни данни и записи на продукти и услуги, които сте получили от “АйБиЕй Груп”. Кореспонденция между Вас и нас чрез специална пощенска кутия или друго електронно средство за комуникация (включително канали за комуникация, поддържани от изкуствен интелект) с цел обработка на плащания по вземания и проследяване на търговските дейности, за да се гарантира удовлетвореността на клиентите;
 • Аудиовизуални материали: снимки и изображения/аудио/материали, направени/записани по време на посещения на нашия офис или заснети по време на интервюта за набиране на персонал или видео интервюта за набиране на персонал или по време на всякакви други виртуални и интерактивни събития (включително записи по време на виртуални семинари или подобни събития);
 • Бисквитки и данни за геолокация: както е посочено по-долу, в някои случаи можем да събираме и данни за геолокация. За повече информация относно използването на бисквитки, моля, вижте нашата Политика за бисквитките.

Освен ако не се изисква по закон, уебсайтовете на “АйБиЕй Груп”не събират специални категории лична информация за вас (това включва, но не се ограничава до данни за вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политическа мнения, членство в синдикати, информация за вашето здраве, генетични и биометрични данни). “АйБиЕй Груп” не събира информация за присъди и престъпления.

 

Как събираме вашите данни?

Получаваме гореспоменатите категории лични данни или директно от вас, или косвено от определени трети страни, като технологията на нашия уебсайт, нашите афилирани лица, правителствени агенции, публични уебсайтове и социални мрежи, различни доставчици.

По-голямата част от данните, които събираме, се предоставят директно от вас на нашата компания. Ние събираме и обработваме данни, когато вие:

 • регистрирате се онлайн или правите поръчка за закупуване на някое от нашите решения, продукти или услуги;
 • абонирате се за получаване на бюлетина;
 • регистрирате се на уебсайта, за да оставите коментар;
 • доброволно попълвате клиентска анкета или оставяте обратна връзка на някое от нашите табла за съобщения или по имейл;
 • използвате или разглеждате нашия уебсайт с помощта на бисквитките на вашия браузър.

Нашата компания може също така да получи вашите данни индиректно от следните източници: технология на нашия уебсайт, наши афилирани лица, правителствени агенции, публични уебсайтове и социални мрежи, различни доставчици.

 

Как използваме вашите данни?

“АйБиЕй Груп” използва вашите лични данни само когато това е необходимо за определени цели. Моля, вижте таблицата по-долу за (i) списък на целите, за които “АйБиЕй Груп” използва вашата лична информация и (ii) преглед на правното основание за всяка такава цел.

Цел

Правно основание

Наблюдение на използването на нашите системи, включително нашите уебсайтове, приложения и инструменти.Обосновано от законните ни интереси за предотвратяване на неспазването на изискванията и защита на репутацията ни.
Подобряване на сигурността и функционирането на нашия уебсайт, приложения, мрежи и информация.Обосновано от законните ни интереси за осигуряване на отличното ви потребителско изживяване и гарантиране, че нашите мрежи и информация са безопасни и полезни.
Извършване на аналитична обработка на данни, включително данни за маркетинг и събития/срещи.Обосновано от законните ни интереси за осигуряване на правилното протичане на нашите бизнес дейности.
Продажба на нашите продукти и услуги на вас след получаване на вашето съгласие за този вид обработка на данни, повече подробности за което можете да намерите в раздел “Маркетинг” по-долу.Обосновано от законните ни интереси за осигуряване на способността ни да извършваме и развиваме нашия бизнес.
Управление на съществуващите договорни и/или трудови отношения между нас и вас.Това е необходимо за изпълнение на договора, по който сте страна.
Извършване и управление на нашите бизнес дейности, включително предоставяне на услуги на нашите клиенти, техните служители/подизпълнители и клиенти, например при събиране на техни данни като част от проучвания или пазарни изследвания.Обосновано от законните ни интереси за осигуряване на правилното протичане на нашите бизнес дейности.
Спазване на законовите изисквания.Необходимо е, за да изпълним законовите си задължения.
За аудио/видео материали, записани по време на интерактивни/записани събития (включително виртуални събития/уебинари): за информиране на заинтересованите страни относно съдържанието на такива събития/записи (включително онлайн публикуване на такива записи за маркетингови цели).Въз основа на съгласието ви, получено преди събитието, след като сте получили пълна информация.

 

Как съхраняваме вашите данни?

Тъй като сме глобална организация с офиси и бизнес операции по целия свят, личните данни, които събираме, могат да бъдат прехвърляни или предоставяни на международно ниво като част от глобалните бизнес дейности на “АйБиЕй Груп”, както и между нейните подразделения и афилирани лица. “АйБиЕй Груп” съхранява вашите данни по сигурен начин в CRM системите на компанията.

Всяко подобно прехвърляне като част от глобалните бизнес дейности на “АйБиЕй Груп” се извършва в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни, както и в съответствие с нашите вътрешни разпоредби, а именно: Политиката за защита на личните данни на IBA-PlcD37 и Политиката за обработка на личните данни на IBA-PlcD39 (наричани по-нататък „ BCR Правила “ (правно обвързващи корпоративни правила).

Нашите BCR Правила отразяват стандартите на европейското законодателство за поверителност на данните (включително Общия регламент за защита на данните). Наличието на нашите BCR Правила означава, че всички дружества в нашата група, които са приели BCR Правила, трябва да спазват същите вътрешни правила. Това също така означава, че вашите права остават същите, независимо от това къде “АйБиЕй Груп” обработва вашите данни.

По отношение на всички съхранявани от нас лични данни ние гарантираме тяхната организационна, физическа и техническа сигурност. Мерките за сигурност се прилагат с помощта на съществуващите протоколи, контроли и свързани политики, процедури и насоки, като се вземат предвид рисковете, свързани с категориите лични данни и обработката, която извършваме.

 

Колко време съхраняваме вашите лични данни?

Ще съхраняваме вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо. Ние следваме определени политики и процедури за управление и съхранение на записи, които гарантират, че личните данни се изтриват след обективно необходим период в съответствие със следните критерии за съхранение:

 • Съхраняваме данните ви, докато между нас и вас има постоянни взаимоотношения.
 • Съхраняваме данните ви, докато сте активни в личния си акаунт или докато е необходимо да ви предоставяме услуги.
 • Съхраняваме данните ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним нашите глобални правни и договорни задължения.

 

Споделяме ли вашите лични данни с трети страни?

Можем да споделяме лични данни с нашите доставчици на услуги, професионални консултанти и маркетингови агенции. Тези трети страни може да се намират в други държави. До осъществяването на такова прехвърляне ние ще предприемем необходими стъпки, за да гарантираме, че вашите лични данни са адекватно защитени съгласно изискванията на приложимите закони за поверителност на данните и в съответствие с вътрешните политики, приложими от “АйБиЕй Груп”. Всяко прехвърляне на ваши лични данни към трети страни извън Европейското икономическо пространство ще се извършва в съответствие със съответните международни механизми и стандарти за прехвърляне на данни.

 

Маркетинг

Компанията “АйБиЕй Груп” би искала да ви предоставя информация за нашите продукти и услуги, които смятаме, че може да ви харесат. Нашите целеви имейли обикновено включват уеб бъгове, бисквитки и подобни технологии, които ни позволяват да разберем дали отваряте, четете или изтривате нашите имейли, както и връзки, върху които може да се кликне.

Ако сте дали съгласието си да получавате маркетингови материали, винаги можете да се отпишете по всяко време в бъдеще. Ако искате да спрете да получавате нашите маркетингови материали, моля, кликнете върху бутона „Отписване“ в маркетинговия имейл, който сте получили от нас. Ако желаете “АйБиЕй Груп” да спре да събира и използва вашите лични данни в бъдеще, моля, пишете ни на адрес dpo@ibagroup.eu.

Връзки

Уебсайтовете на “АйБиЕй Груп” съдържат връзки към различни уебсайтове на трети страни, както и плъгини и приложения, налични на тях. Кликвайки върху тези връзки или активирайки тези плъгини, е възможно личните ви данни да бъдат събрани от трети страни, включително с последващото разпространение на тези данни. “АйБиЕй Груп” няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или надеждността на такива ресурси на трети страни. Когато напускате уебсайта на “АйБиЕй Груп”, “АйБиЕй Груп” ви насърчава да прочетете съобщението за поверителност и политиката за поверителност на всеки уебсайт, към който преминавате.

 

Какви са вашите права за защита на данни?

“АйБиЕй Груп” би искала да гарантира, че сте напълно запознати с всички свои права за защита на данните. Всеки потребител има следните права:

Правото на достъп означава, че имате право да поискате копие от личните си данни от “АйБиЕй Груп”.

Правото на корекция означава, че имате право да поискате от “АйБиЕй Груп” да коригира всяка информация, която смятате за неточна. Също така имате право да поискате от “АйБиЕй Груп” да допълни информацията, която смятате за непълна.

Правото на изтриване означава, че имате право да поискате от “АйБиЕй Груп” да изтрие личните ви данни при определени условия.

Правото на ограничаване на обработката означава, че имате право да поискате от “АйБиЕй Груп” да ограничи обработката на личните ви данни при определени условия.

Правото на възражение срещу обработката означава, че имате право да изразите възражението си срещу обработката на вашите лични данни от “АйБиЕй Груп” при определени условия.

Правото на преносимост на данните означава, че имате право да поискате от “АйБиЕй Груп” да прехвърли данните, които е събрала, на друга организация или директно на вас при определени условия.

Правото на отписване от съобщения, съдържащи маркетингови материали, означава, че можете да кликнете върху бутона “Отписване” или “Отказ” в маркетинговите материали.

Правото да оттеглите съгласието си означава, че можете да оттеглите по-рано даденото от вас съгласиепо всяко време. Оттеглянето на вашето съгласие няма да има никакво въздействие върху законосъобразността на обработката, която “АйБиЕй Груп” е извършила преди оттеглянето на съгласието ви.

Право да подадете жалба до орган за защита на данните относно събирането и използването на вашите лични данни от компанията. За повече информация, моля, свържете се с вашия местен орган за защита на данните (вж.  “Как да се свържете със съответния орган” по-долу).

Срокът, в който трябва да отговорим на направено от вас запитване, е един месец. Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, свържете се с нас на следния имейл адрес: dpo@ibagroup.eu.

Бисквитки

Бисквитките са текстови файлове, които се поставят на вашия компютър, за да събират стандартна информация и информация за поведението на посетителите. Когато посещавате нашите уебсайтове, ние можем автоматично да събираме информация за вас чрез използването на бисквитки или подобни технологии.

Как използваме бисквитки?

“АйБиЕй Груп” използва “бисквитки” по различни начини, за да подобри взаимодействието ви с нашия уебсайт или приложения, включително да разбере как ги използвате. За повече информация относно бисквитките, използвани от “АйБиЕй Груп”, моля, вижте нашата Политика за бисквитките.

Какви видове бисквитки използваме?

Има различни бисквитки, но нашият уебсайт използва следните:

 • Функционалност. Бисквитки, които ни позволяват да проследяваме използването на определени функции и категории съдържание. Това ни позволява да се фокусираме допълнително върху това, което е най-важно за вас, и да направим функциите и елементите на съдържанието по-достъпни и лесни за навигация.
 • Анализ. Използваме бисквитки, за да извършваме анализ на тенденциите и да получаваме информация за това как работи нашият уебсайт или приложение, както и за това какво не работи. Това ни помага да подобрим съдържанието, което предоставяме, и да го поддържаме в актуално състояние.

Комуникация. Използваме бисквитки на трети страни, за да можем бързо да се свържем с вас, ако възникне необходимост.

Как да управлявате бисквитките

Можете да промените настройките си за бисквитки, като използвате нашия мениджър за съгласие за бисквитки. Ако искате да изтриете съществуващи бисквитки от вашето устройство, можете да го направите, като използвате настройките на браузъра си (за повече информация вижте “Политика за бисквитките“). Ако искате да блокирате по-нататъшни бисквитки, поставени на Вашето устройство, можете да го направите, като използвате нашия мениджър за съгласие за бисквитки.

Моля, имайте предвид, че изтриването и блокирането на бисквитките може да повлияе на настройките на потребителския ви интерфейс.

 

Политика за поверителност на други уебсайтове

Уебсайтът на “АйБиЕй Груп съдържа връзки към други уебсайтове. Нашата политика за поверителност се отнася само за нашия уебсайт или приложение, така че ако решите да следвате връзка към друг уебсайт или да използвате свързано приложение, трябва да прегледате тяхната политика за поверителност.

 

Промени в нашата политика за поверителност

“АйБиЕй Груп” преглежда редовно своята Политика за поверителност и ще публикува всички актуализации на тази уеб страница. Тази Политика за поверителност е последно актуализирана на 21 май 2023 г.

 

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси относно политиката за поверителност на “АйБиЕй Груп” или вашите данни, които съхраняваме, или ако искате да упражните някое от правата си за защита на данните, моля, свържете се с нас, като използвате следните методи.

 • Нашият имейл адрес: dpo@ibagroup.eu
 • Нашият телефонен номер: +420 251 116 211
 • Или можете да ни изпратите писмо с обикновена поща на следния адрес ул. “Петржилкова”, 2583/13, Прага 5, 158 00, Чехия (2583/13 Petrzilkova St., Prague 5, 158 00, Czech Republic)

Как да се свържете със съответния орган

Ако искате да подадете жалба или ако смятате, че нашата компания не е разрешила проблема ви по подходящ за вас начин, можете да се свържете с Службата на комисаря по информацията и защита на данните. Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (OС), която може да бъде достъпна чрез хипервръзка.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria