Декларация за поверителност

Неприкосновеността на личния живот на посетителите на нашия уеб сайт («Потребители») е много важна за IBA Group. Нашата Политика за поверителността на личните данни е разработена да помогне на Потребителя да разбере как IBA Group събира, използва, съхранява и разкрива личната информация на Потребителя. С приемането на Декларацията за поверителност Потребителят се съгласява да събира, съхранява, използва и разкрива личната информация на IBA Group, както е описано по-долу.

Събирана от IBA Group информация

IBA Group събира лична информация и нелична информация. Личната информация включва имейл адрес и се предоставя на IBA Group от Потребителя чрез уеб сайта. Неличната информация може да включва информация, която не може да се използва за идентификация на потребител, като например анонимна статистика за ползването, обща демографска информация, препращащи страници и URL адреси, видове платформи и брой кликвания. Неличната информация се използва единствено за статистически анализ и впоследствие се изтрива от системата.

Права на Потребителя

Потребителят може да поиска достъп, подробна информация и копие от личната си информация, с която разполага IBA Group, като се свърже с компанията чрез уеб сайта. Всяка заявка за достъп може да подлежи на плащане, за да покрие разходите на IBA Group за предоставяне на подробностите за личната информация на Потребителя, притежавана от компанията.
Ако Потребителят смята, че личната му информация, съхранявана от IBA Group, е недостоверна, непълна или обработена в нарушение на закона или Декларацията за поверителност, той може:

  • да поиска разяснения от IBA Group;
  • да изпрати заявка за коригиране, блокиране, добавяне или заличаване на личната информация на Потребителя. IBA Group незабавно ще блокира, коригира, допълни или изтрие всяка лична информация, която Потребителят смята за недостоверна, непълна или противоречи на закона, и ще уведоми Потребителя за това

Използване на лична информация

Личната информация, предоставена от Потребителя, се използва за комуникация. Потребителят се съгласява с използването на IBA Group от неговата лична информация, за да комуникира с Потребителя. IBA Group ще използва и съхранява личната информация на Потребителя в продължение на 3 (три) месеца от датата на събиране. След това личната информация на Потребителя ще бъде изтрита.

Потребителят се съгласява, че IBA Group може да предава личната му информация на афилирани лица и подизпълнители на компанията, намиращи се както в Европейския съюз, така и извън него. Гореспоменатите лица ще обработват личната информация на Потребителя в съответствие с указанията на IBA Group за целите и методите, изложени в Декларацията за поверителност. IBA Group също така си запазва правото да използва или прехвърля данни, в случай ако е необходимо да се спазват правните норми, да се защитава целостта на мрежата, да се изпълняват изискванията на Потребителя или в рамките на съдебни производства и разследвания от обществен интерес.

Личната информация на потребителя ще се обработва в съответствие с Декларацията за поверителност и Закон № 121/2000 Coll. «За авторското право и сродните му права и внесените промени в отделни законодателни актове».

Връзки към други ресурси

Уеб сайтът може да съдържа връзки към други ресурси. IBA Group не контролира тези ресурси и не носи отговорност за защита и спазване на поверителността на всяка информация, предоставена от Потребителя по време на посещенията им; също така Декларацията за поверителност не се прилага за гореспоменатите уеб сайтове. Потребителят трябва да внимава и да преглежда разпоредби за поверителност, приложими за въпросния уебсайт.

Безопасност

IBA Group се стреми да гарантира сигурността на личната информация на Потребителя. IBA Group взема технически и организационни мерки за предотвратяване на неоторизиран или случайен достъп до личната информация на Потребителя, нейната модификация, унищожаване или загуба, неоторизирано прехвърляне или обработка, както и други злоупотреби.

За съжаление предаването на информация чрез интернет не е напълно сигурно. Въпреки че IBA Group прави всичко възможно да защити личната информация на Потребителя, компанията не може да гарантира сигурността на информацията на Потребителя, изпратена чрез уеб сайта. По този начин всяко предоставяне на лична информация от Потребителя е доброволно и в този случай той действа на своя отговорност.

Промени

От време на време IBA Group може да прави промени в Декларацията за поверителност чрез актуализиране на тази страница. Потребителят се задължава периодично да проверява тази страница, за да се увери, че е съгласен с промените. Ако някои актуализации и промени са неприемливи за Потребителя, той трябва да спре да използва уеб сайта.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria