Банки и финанси

Ние сътрудничим с 30 банки от Германия, Чехия, Южна Африка и други.

Бизнес задача

Пример

Банка автоматизира обработка на документи

За изготвянето на финансовите отчети банковите служители обработват 500 вида файлове. Данните във файловете представят една и съща единица при зареждането им в корпоративната система, но се наричат по различен начин. Данните не са стандартизирани, само няколко експерти знаят къде и какви данни да се извличат. След въвеждането на RPA процесът е автоматизиран на 90%. 98% от данните се извличат автоматично с 96% точност.

Връзка към страницата с решението

Пример

Служителите на IBA Group проверяват софтуера за наличие на лицензи и спазване на финансовите стандарти (PCI DSS, PSD2, ISO/IEC 27001, GDPR).

Проверяват бази данни, файлове, които съдържат лична информация, анализират бизнес процеси в банката и коригират нивата на достъп до корпоративните приложения.

Връзка към страницата с решението

Пример

Експертите на IBA вземат мерки за защита срещу вируси и външни атаки в няколко банки. Инструментите помогат да се увеличи производителността на службата за IT сигурност, която сега може да открива скрити атаки, да разследва изтичането на данни, да наблюдава подозрителната дейност на нарушителите и собственните им служители.

Връзка към страницата с решението

Пример

OpenAPI публикува функциите на банката в партньорската мрежа или в отворения достъп и позволява на трети лица да използват софтуерните банкови услуги. Банката получава нови канали за продажба и достъп до информация, услуги на трети лица. Анализирането на такива данни помога персонализираните услуги да се предлагат на клиентите си.

Връзка към страницата с решението

Пример

Банка създава чат ботове за консултации и продажба на банкови услуги

За да се осигури на клиентите удобно обслужване и допълнителен канал за комуникация с банката, банката създава чат бот за месинджъри и главна страница на сайта. Чат ботът помага на клиентите да оформят ипотека.

Роботът класифицира въпросите на клиента, извлича информация, попълва Excel таблица, уеб форма и изготвя заявка.

Връзка към страницата с решението

Пример

Банка опростява процесите на планиране и отчитане

Формирането и одобряването на бюджета, както и разпределяне на доходите и разходите нямат ясен алгоритъм, което предизвиква проблеми при консолидацията на бюджета. Процесът на бюджетиране не е документиран.

Благодарение на решение, базирано на IBM Cognos, банката изключва дублирането на еднотипните операции от различни служители, повишава скоростта и качеството на аналитичната отчетност. Финансовото планиране се подобрява, а топ мениджмънт вижда всички фактори, които влияят върху финансовите резултати на банката.

Връзка към страницата с решението

Пример

Инструментите за автоматизация на човешкия труд в отдела помагат на клиента да си планира времето.

С помощта на устройствата за самообслужване клиентите на банката плащат сметки, прехвърлят пари и извършват други операции без участието на банков мениджър.

Записване към служителя в сайта, електронна опашка и терминали за типични операции в отдела,

депозитни машини за приемане на доходите, банкомати с рециклиране за минимизация на разходите за инкасо – такива решения помагат за привличане на клиенти.

Връзка към страницата с решението

Пример

Конструктор на таланите е семейство от софтуерни продукти на IBA Group, способни да  управляват човешките ресурси и да решават задачичи на HR стратегията: цялостна оценка на персонала, подбор и адаптация, развитие и обучение, създаване на проектни екипи.

Връзка към страницата с решението

КАКВО ПРАВИМ

IBA Group получи ключов разностранен опит в областта на цифровото банкиране от фронт и бек офиси,  банковото корпоративно обслужване и обслужване на дребно, аналитиката, управлението на ИТ инфраструктурата, като взема участие в проекти с големи банки от ОНД, Европа и Африка.  

Роботизация на бизнес процеси

IBA Group автоматизира бизнес процесите с помощта на софтуера, като замества хора с виртуални роботи при извършване на еднотипни операции на ниво на потребителски интерфейс. Роботите копират и повтарят действията на служителите, реагират на уведомления и последователно изпълняват работни скриптове. Ботовете сравняват и структурират разнородни данни от няколко източника, прехвърлят ги от една система в друга с помощта на copy&paste, извличат ценна информация от писма, прикачени файлове в PDF, факсове, разпознават текст с помощта на OCR, попълват формуляри за корпоративни приложения, комуникират с клиенти в чатове или по имейл.

Създаване на системи за планиране, бюджетиране и прогнозиране

IBA Group использует IBM Cognos TM1 в качестве Business Intelligence платформы, которая мгновенно пересчитывает всю модель данных  в зависимости от введенных пользователем значений. Также Cognos TM1 выступает в роли классической BI платформы, которая создавать интерфейсы динамической генерации аналитики и отчетности в зависимости от примененных пользователем фильтров и введенных параметров.

Отворено API за предприятия

IBA Group разработва, адаптира и внедрява Open API решения в IT инфраструктурата на банките. По време на проекта експертите анализират готовността на IT инфраструктура на клиента за внедряване на Open API като вземат предвид поставените цели и нужди. IBA Group предлага консултинг, проектиране, монетизация и сигурност на Open API като се отчитат органиченията на IT инфраструктурата, внедрените бизнес процеси и поставените от клиента цели.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултация, прототипиране

Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria