Ритейл

IBA Group разработва решения, които автоматизират бизнес процесите на FMCG компаниите, подобряват обслужването на клиентите, помагат за достъп до актуални и надеждни аналитични данни и подобряват показателите за ефективност.

Бизнес задача

Goods Checker

Екосистема за автоматизиране на мърчандайзинг процесите: създаване на планограми, оценка на оформлението и генериране на подробни анализи.

C Goods Checker ръководители задават реални KPI и обективно оценяват служителите;  получават информация за реалната ситуация в магазините и по рафтовете.

Вижте повече

tapXphone

tapXphone превръща всеки смартфон с поддръжка на NFC в POS терминал.

tapXphone помага за увеличаване на броя на клиентите и опростяване за тях организацията на приемане на безконтактни плащания.

Вижте повече

Решения Qlik, Tableau, SAP BO, IBM Cognos, Microsoft Power BI

Системите помагат за извличане на полезни знания и създаване на конкурентно предимство от съществуващите данни, за анализ на  данни в реално време и взимане на управленски решения, базирани на тях.

Вижте повече

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud е консолидиране на различни източници данни в един пакет за аналитично отчитане.

Система за управление на финансовата ефективност (PaPM)

Решението помага за определяне на рентабилността на продуктите, отделите, клиентите, за идентифициране на драйверите на печалбата, за прогнозиране на въздействието върху рентабилността на различни бизнеси-стратегии, за изчисляване на финансови рискове.

Marketing Mix Modelling

Решение за оптимално разпределение на маркетинговия бюджет в медийните канали.

Real-time marketing

Решението анализира маркетинговите кампании, създава бизнес правила въз основа на клиентски данни и изпраща персонализирани предложения за приоритетни канали на клиента в точно време.

Вижте повече

Решение, базирано на машинно обучение за формиране на ``профил`` на клиента и оценка на клиентската база

Системата формира “профили” на клиенти, класифицира ги в групи. Системата генерира стойностен модел, за да насочи специални програми за задържане на клиенти.

Вижте повече

SAP Customer Experience

SAP CX помага да се организира обмислено взаимодействие с B2B, B2C сегменти и създава единно взаимодействие с клиента по всички канали: уеб, мобилни приложения, смс, ел. поща и push съобщения.

Salesforce

Salesforce е CRM платформа, която помага за автоматизация и опростяване на задачите за продажба, поддръжка, маркетинг, анализ и връзки с клиенти.

Вижте повече

EasyRPA

Платформата помага за създаване, внедряване, стартиране и контрол на софтуерни роботи. Процесите се автоматизират от разработчиците, а не от бизнес потребителите.

До 5 RPA процеса без лицензионна такса

Вижте повече

За нас

30+години в ИТ
Над 2 700специалисти
13центъра за развитие

УСЛУГИ

Data Engineering

Програмираме събирането, съхранението, обработката, търсенето и визуализацията на данни. Data Engineering помага за изграждане на стабилни процеси на ETL и ELT производство и подготовка на данни за аналитични системи, алгоритми за машинно обучение, Data Science. Качествените данни стават налични в подходяща форма за служителите на компания.

 

Data Science, машинно обучение и компютърно зрение

Разработваме решения, базирани на изкуствен интелект, които помагат да се прогнозират продажбите, да се анализира поведението и емоциите на клиентите, да се формират персонализирани промоции, да се определя правилността на показването на стоки и др.

Роботизация на бизнес процеси (RPA)

Разработваме, внедряваме и тестваме роботи за автоматизация на бизнес процеси от същия тип.

RPA ботове автоматично категоризират и извличат необходими данни от документи, попълват формуляри, сравняват информация в корпоративни системи.

Чатботове

Създаваме гласови асистенти и чатботове за компании с голям брой клиенти.

Използваме IBM Watson, Google, Yandex и други услуги. Решенията подобряват качеството обслужване на клиенти, намаляват разходите за контактния център и увеличават неговата ефективност.

Свържете се с нас

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies