УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ

Разработваме и внедряваме решения за управление на активи, които помагат за цялостно и съгласувано управление на активите на предприятие, техните режими на работа, намаляват рисковете и оптимизират разходите по време на експлоатация.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

С помощта на EAM система поддържайте регистър на активите, техническа документация и данни за състоянието на активите на предприятие. Планирайте профилактичните работи и предупредителни ремонти, извършвайте извънпланови ремонти. Решението опростява управлението на складовите запаси и доставката на материали, части и инструменти за ремонтни дейности, подобрява качеството на взаимоотношенията с доставчиците, финансовото управление в областта на техническата поддръжка и ремонта. EAM системата намалява сложността на формирането на отчитане.

Разширението за IBM Maximo — IBA geoMarker — показва на картата бизнес обекти: активи, работни сгради, заявки и др. Опростете работата на служителите в отдела за обслужване и ремонт на оборудване.

IAS Navigator визуализира структурата на сложно устройство и помага на служителите да намерят правилната част и информация за нея по-бързо.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Водете отчет на ИТ активите използвайки системата за инвентаризация на оборудване и софтуер. Създайте единна точка за достъп до информация за оборудване и софтуер, автоматично контролирайте инсталирания потребителски софтуер за съответствие с лицензионните споразумения и политиките на предприятия и следете историята на промените на информацията в системата. Решението гарантира безопасността, поверителността и целостта на информационните ресурси, съхранявани в системата на организацията.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Изключете дублирането на въвеждането на информация и намалете броя на грешките в процесите на поддръжка и ремонт на оборудване. Бързо получавайте информация за оборудването, местоположението и историята на ремонтите, регистрирайте дефекти с кодове и фотофиксиране, създавайте поръчки, отписвайте отработени часове и материали, фиксирайте несъответствия в регистъра на оборудването. Мобилните решения поддържат GPS, сканиране на баркодове и RFID тагове, работят в онлайн и офлайн режими.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Организирайте съвместна работа на оператори и производители с помощта на SAP Asset Intelligence Network. Решението помага съвместно да се използват компютъризирани стратегии за управление на поддръжката, ръководства за потребителя, съпътстваща документация и информация за използването и отказите на оборудването.

С помощта на SAP Predictive Maintenance and Service извършвайте ремонти по състояние, използвайте предикативни методи, идентифицирайте рисковете от отказ на оборудването и изграждайте модели за изчисляване на износването на агрегатите

Исползвайки SAP Asset Strategy and Performance Management, оценявайте критичността на състоянието на оборудването, провеждайте RCM, FMECA, RCA анализи, оптимизирайте планове и стратегии за поддръжка и ремонт.

С помощта на цифрови двойници на промишлени активи дистанционно следете състоянието на оборудването и проверявайте целостта му. Идентифицирайте отказите и увеличавайте достъпността на оборудването по по-безопасен и по-икономичен начин.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Нормализирайте и обогатете данните на записите на оборудване с помощта на експертната система IBA HOTD.

С всеки опит за въвеждане или промяна на данните в директорията системата предлага правилните варианти и изключва дублиране или непълно описани позиции. Намалете разходите за поддръжка на НСИ, ускорете синхронизирането на данни в корпоративните системи и подобрете ефективността при вземане на решения.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

КАКВО ПРАВИМ

Одит на съществуващи системи

Преди да започнат работа специалистите от IBA Group анализират текущите системи на Клиента и съставят списък с необходимите работи.

Експертни съвети

Внедряване на EAM системи

Разработваме, адаптираме и внедряваме системи за управление на активи.

Експертни съвети

Консультации на Клиента

Служителите на IBA Group консултират Клиенти за избора на EAM система, обем на функционала и други въпроси.

Експертни съвети

Поддръжка и развитие на EAM системи

Поддържаме EAM системи, по запитване на Клиента доработваме внедрените решения.

Експертни съвети

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество.

Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултация, прототипиране

Извършваме консултации за технологиите и продуктите на WorkFusion. Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria