УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ

Разработваме и внедряваме решения за управление на активи, които помагат за цялостно и съгласувано управление на активите на предприятие, техните режими на работа, намаляват рисковете и оптимизират разходите по време на експлоатация.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

С помощта на EAM система поддържайте регистър на активите, техническа документация и данни за състоянието на активите на предприятие. Планирайте профилактичните работи и предупредителни ремонти, извършвайте извънпланови ремонти. Решението опростява управлението на складовите запаси и доставката на материали, части и инструменти за ремонтни дейности, подобрява качеството на взаимоотношенията с доставчиците, финансовото управление в областта на техническата поддръжка и ремонта. EAM системата намалява сложността на формирането на отчитане.

Разширението за IBM Maximo — IBA geoMarker — показва на картата бизнес обекти: активи, работни сгради, заявки и др. Опростете работата на служителите в отдела за обслужване и ремонт на оборудване.

IAS Navigator визуализира структурата на сложно устройство и помага на служителите да намерят правилната част и информация за нея по-бързо.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Водете отчет на ИТ активите използвайки системата за инвентаризация на оборудване и софтуер. Създайте единна точка за достъп до информация за оборудване и софтуер, автоматично контролирайте инсталирания потребителски софтуер за съответствие с лицензионните споразумения и политиките на предприятия и следете историята на промените на информацията в системата. Решението гарантира безопасността, поверителността и целостта на информационните ресурси, съхранявани в системата на организацията.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Изключете дублирането на въвеждането на информация и намалете броя на грешките в процесите на поддръжка и ремонт на оборудване. Бързо получавайте информация за оборудването, местоположението и историята на ремонтите, регистрирайте дефекти с кодове и фотофиксиране, създавайте поръчки, отписвайте отработени часове и материали, фиксирайте несъответствия в регистъра на оборудването. Мобилните решения поддържат GPS, сканиране на баркодове и RFID тагове, работят в онлайн и офлайн режими.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Организирайте съвместна работа на оператори и производители с помощта на SAP Asset Intelligence Network. Решението помага съвместно да се използват компютъризирани стратегии за управление на поддръжката, ръководства за потребителя, съпътстваща документация и информация за използването и отказите на оборудването.

С помощта на SAP Predictive Maintenance and Service извършвайте ремонти по състояние, използвайте предикативни методи, идентифицирайте рисковете от отказ на оборудването и изграждайте модели за изчисляване на износването на агрегатите

Исползвайки SAP Asset Strategy and Performance Management, оценявайте критичността на състоянието на оборудването, провеждайте RCM, FMECA, RCA анализи, оптимизирайте планове и стратегии за поддръжка и ремонт.

С помощта на цифрови двойници на промишлени активи дистанционно следете състоянието на оборудването и проверявайте целостта му. Идентифицирайте отказите и увеличавайте достъпността на оборудването по по-безопасен и по-икономичен начин.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Нормализирайте и обогатете данните на записите на оборудване с помощта на експертната система IBA HOTD.

С всеки опит за въвеждане или промяна на данните в директорията системата предлага правилните варианти и изключва дублиране или непълно описани позиции. Намалете разходите за поддръжка на НСИ, ускорете синхронизирането на данни в корпоративните системи и подобрете ефективността при вземане на решения.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

КАКВО ПРАВИМ

Одит на съществуващи системи

Преди да започнат работа специалистите от IBA Group анализират текущите системи на Клиента и съставят списък с необходимите работи.

Експертни съвети

Внедряване на EAM системи

Разработваме, адаптираме и внедряваме системи за управление на активи.

Експертни съвети

Поддръжка и развитие на EAM системи

Поддържаме EAM системи, по запитване на Клиента доработваме внедрените решения.

Експертни съвети

Консультации на Клиента

Служителите на IBA Group консултират Клиенти за избора на EAM система, обем на функционала и други въпроси.

Експертни съвети

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество.

Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултация, прототипиране

Извършваме консултации за технологиите и продуктите на WorkFusion. Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
    IBA Bulgaria