ЦИФРОВ БЛИЗНАК

Дигитално копие на физически обект, което моделира реалното работно състояние на даден продукт или процес. Използва се в енергетика, авиация, промишленост, транспорт, логистика и медицинска промишленост.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Тествайте техническите и технологичните промени на цифровия близнак и намалете броя на тестовете върху физически обекти.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Быстро находите нужные контейнеры по номеру и эффективно расставляйте их на платформе поезда или площадке терминала. Планирайте товаренето/разтоварването на влака и намалявайте натоварването на оборудването на терминала. Бързо откривайте необходимите контейнери по номера и ефективно ги нареждайте на платформата на влака или терминалната площадка.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Сравнявайте показателите на работата на цифровия близнак и физическия обект в реално време и откривайте проблеми предварително.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ЕКСПЕРТИЗА НА IBA GROUP В СЪЗДАВАНЕ НА ЦИФРОВИ БЛИЗНАЦИ

IBA Group предоставя екип от специалисти, ръководен от Scrum майстора за разработка на цифров близнак.
Създаване на цифрови близнаци
Разрабатываем цифровых двойников, используем 3D-визуализацию и технологии. Веб-приложение создаем с помощью WebGL на базе Opensource-библиотек. Разработваме дигитални близнаци, използваме 3D визуализация и технология Internet of Things. Създаваме уеб приложение с помощта на WebGL на базата на Opensource библиотеки.

Експертни съвети

Интеграция на цифрови близнаци в ИТ структурата на предприятието
Интегрираме цифрови близнаци с външни системи, например с SAP Cloud Platform.

Експертни съвети

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности и рискове на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултации, прототипиране

Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria