ОБЛАЧНИ РЕШЕНИЯ

Технологии за обработка на данни, с помощта на които приложения и компютърни ресурси се предоставят чрез интернет като услуга.

Разработваме собствени и персонализирани решения на базата на IBM Cloud & Smart Infrastructure, SAP HANA Cloud Platform, Microsoft Azure.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

ПРОЕКТ

Потребителите на платформата IBA Cloud мигрират корпоративни приложения в облачната система и разработват нови решения в сигурна виртуална среда. Сървисите на IBA Cloud се мащабират и клиентите не се нуждаят от закупуване на допълнително оборудване.

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Потребителите наблюдават натовареността на системите и променят количеството на изчислителните ресурси, разпределени за сървъра. При необходимост може да се добавят допълнителни празни дискове до 1Tb.

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Платформата позволява на потребителите да работят с клиенти в режим на тестване, разработване и експлоатация.

ПРОЕКТ

Бэкапы могут запускаться по расписанию. Потребителите наблюдават работата на виртуалната машина и получават известия за процеса, създават бекъпи за копиране и възстановяване на данни. Бекъпите могат да се пускат по график.

IBA Group создаде собственен Център за обработка на данни

Център за обработка на данни на IBA Group е двуетажна сграда с площ от около 1000 кв. м на защитена територия на IBA Group.  64 сървърни рафта са разположени в машинно помещение и 8 рафта – в телекомуникационни стаи.

Топлината, която се излъчва от оборудването на центъра за обработка на данни, се използва за отопление на собствения физкултурен оздравителен комплекс.

Центр за обработка на данни намалява непрофилната активност на клиентите по създаване и развитие на ИТ и предлага решения за моделите PaaS, SaaS и IaaS.

КАКВО ПРАВИМ

Услуги на платформата IBM Cloud & Smarter Infrastructure (C&SI), IBM Bluemix

Финализираме функционала и създаваме разширения за IBM Maximo. Разработваме системи за управление на откази и корпоративни ресурси.

Разработка на приложения на платформата SAP HANA Cloud Platform

Внедряваме и мигрираме приложения към платформата SAP S/4HANA, разработваме, поддържаме и развиваме облачни приложения на платформата SAP HANA Cloud Platform.

Центр Обработки Данных

Предоставяме платформата за създаване на защитена резервна система, специален сървър и виртуално пространство за разпределяне на ресурсите. Предлагаме услуги за дистанционно резервно копиране, архивиране и възстановяване на данни.

Разработка на решения на Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud

Разработваме и разгръщаме приложения в облака, мигрираме корпоративни системи в облака.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултация, прототипиране

Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria