Адаптиране на Cloud Pak за търговска банка

Описание на клиента

Голяма източноевропейска търговска банка, част от международен финансов консорциум, се изправи пред сложността и разходите за мащабиране, както и невъзможността да внедри нови функции, причинени от съществуващите процеси в организацията на съхранение на данни и инфраструктурата.

Банката притежаваше и разширяваше локалната си инфраструктура, използвайки персонализирани решения, разработени от самата нея, за да предоставя услуги на клиенти и да поддържа данни, докато зарежда и обработва вътрешни данни.

Индустрия

Банки и финанси

Проблеми

Най-големият проблем беше използването на локална инфраструктура, което предполагаше постоянна необходимост от поддръжка на хардуер в условията на нарастващи обеми данни. Банката се нуждаеше от нови подходи за обработка на данни, които съществуващата инфраструктура не можеше да поддържа. С оглед на това компанията се обърна към IBA Group, за да намери решение на няколко конкурентни предизвикателства, пред които беше изправена.

ПЪРВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Клиентът активно разработва мобилно приложение за интернет банкиране и въвежда нови функции, като например онлайн обработка на карти от уебсайта или приложението и възможност за извършване на онлайн плащания. Съществуващите решения не задоволиха клиента поради сериозни проблеми с потребителския интерфейс и невъзможността да се използват на някои модели смартфони. Освен това не беше възможно да се добавят планирани функции, като нови видове оценки на разходите, със съществуващия софтуер.

Тъй като банката се намираше във фаза на активен растеж и привличане на нови клиенти, потребителското изживяване беше от първостепенно значение, а отстраняването на дефектите трябваше да стане възможно най-бързо. В резултат на това забавянето на въвеждането на нови функции и неудобството на потребителския интерфейс означават загуба на печалби и клиенти. Основните предизвикателства бяха добавянето на нови функции в период на бърз растеж и трудностите при бързо отстраняване на дефекти в потребителската среда.

ВТОРО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Оборудването беше закупено и инсталирано предварително за изпълнение на задачата по мащабиране на сървърите на банката. При оптимизиране на потреблението част от капацитета беше бездействащ в очакване на зареждане, изискваше поддръжка и заемаше много място. В същото време общите разходи за поддръжка на сървърни помещения, охлаждане, ремонти, персонал по поддръжка и архивиране на данни се повишиха значително.

Основното предизвикателство, свързано с капацитета на сървърите, беше създаването на ефективна система за организиране и съхраняване на данни с оглед на потенциалния растеж през следващите 2-5 години.

ТРЕТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Постоянните държавни проверки изискват служителите от различни отдели да изготвят изчерпателни доклади по всяко искане на одитора. Въпреки че исканията се повтаряха, действителните данни от базите данни трябваше да се събират ръчно. По време на последния одит организацията не успя да предостави два доклада, тъй като не разполагаше с достатъчна техническа база за събиране на информация за транзакции, което създаде сериозни проблеми при преминаването на одита.

Основен проблем при подаването на одитни доклади беше трудоемкостта и липсата на технически капацитет за събиране на тази информация.

Цели

 1. Поддържане или подобряване на опита при използване на продуктите и услугите на банката.
 2. Намаляване на нарастващия дял и поддръжка на собствено сървърно пространство и инфраструктура.
 3. Премахване на техническите ограничения при разработването на нови функции.
 4. Осигуряване на техническа готовност за изпълнение на исканията на одиторите.

РЕШЕНИЕ

Решения за управление на данни за миграция към облака

След като идентифицираха проблемите и целите, архитектите на IBA започнаха да разработват решение. Представителите на банката се фокусираха върху отказоустойчивите и лесно скалируеми системи, които са доказали своята надеждност и могат лесно да се поддържат от ИТ специалистите на банката.

Набелязани са следните решения:

 • Прехвърляне на клиента към облачната инфраструктура;
 • Инсталиране на OpenShift от RedHat;
 • Адаптиране на клиентските услуги към IBM Cloud Pak.

От облачния пакет бяха избрани най-подходящите аналози на съществуващи клиентски услуги; бяха добавени нови, които най-добре отговаряха на задачата с потенциал за растеж. Отделен елемент беше системата за визуализация и отчитане, внедрена от Cognos Analytics.

Предимства, които нашият клиент получи чрез прехвърляне на управлението на данни в облака

 1. Клиентът получи възможността да използва новата функционалност веднага след приключване на етапите на разработка и тестване.
 2. Не са отбелязани проблеми в случай на повреда на основната система, като клиентът получава резервна система с предишна работеща версия. Това послужи като незабавна замяна, докато проблемът беше отстранен.
 3. Увеличаването на капацитета на оборудването вече не е основната грижа на клиента, тъй като системите за мониторинг вече автоматично предлагат необходимите промени. Мащабирането се извършва от банкови инженери според нуждите с няколко кликвания.
 4. Увеличаване на темпа на растеж на бизнеса на клиентите.
 5. Повишена удовлетвореност на клиентите поради високата скорост на новата функционалност и качеството на предоставяните услуги.

ПРЕДИМСТВА, КОИТО НАШИЯТ КЛИЕНТ ПОЛУЧИ ЧРЕЗ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАННИ В ОБЛАКА

 1. Клиентът получи възможността да използва новата функционалност веднага след приключване на етапите на разработка и тестване.
 2. Не са отбелязани проблеми в случай на повреда на основната система, като клиентът получава резервна система с предишна работеща версия. Това послужи като незабавна замяна, докато проблемът беше отстранен.
 3. Увеличаването на капацитета на оборудването вече не е основната грижа на клиента, тъй като системите за мониторинг вече автоматично предлагат необходимите промени. Мащабирането се извършва от банкови инженери според нуждите с няколко кликвания.
 4. Увеличаване на темпа на растеж на бизнеса на клиентите.
 5. Повишена удовлетвореност на клиентите поради високата скорост на новата функционалност и качеството на предоставяните услуги.

Резултати

Банката успя да се откаже от 80% от сървърното си пространство и оборудване в полза на доставчик на облачни услуги.

В рамките на два месеца след направените подобрения, екипът на IBA Group не регистрира нито един срив в инфраструктурата, в сравнение с 13 срива преди това.

Подход към облачна архитектура, базиран на RedHat, OpenShift и свързани облачни алтернативи за съществуващи услуги.

Облачен пакет за съхранение на данни във формат ETL/ELT. Cognos услуга за функции за одит на данни.

Агрегиране на данни с множество клъстери с помощта на DataStage. Устойчивото съхранение на данни в два центъра за данни осигурява необходимите 99,99% време на работа.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria