IBA Group разработва BI система за мониторинг на мрежата от банкомати на банката

Индустрия

Банки и финанси

Регион

Беларус

Бизнес задача

Да се автоматизира събирането и анализа на информация за работата на мрежа от устройства за самообслужване въз основа на данните на платежната система OpenWay Way4, интегрирана с КХД на банката.

Решение

IBA Group е разработила BI система с модули за мониторинг, анализи, оперативно уведомяване, прогнозиране и оптимизация. С помощта на решението служителите изграждат интерактивни аналитични доклади, без да се привличат ИТ специалисти.
Разширихме корпоративното хранилище за данни, където сега също се съхранява информация за състоянието на мрежата от устройства за самообслужване. Въведохме процедури за изтегляне на данни от банкови системи, почистване и зареждане на информация в хранилище за данни. Системата е достъпна от персонални компютри и мобилни устройства.

Резултат

Банката увеличи скоростта, качеството на инкасирането и ремонта на оборудването. Решението помага да се предвиди работата на мрежата от устройства за самообслужване и бързо да се генерират отчети.