Аналитична система за управление на персонала, базирана на SAP

Индустрия

Производство

Бизнес задача

Да се разработи аналитична система с функция за самообслужване за управление на персонала, напълно интегрирана в съществуващата корпоративна ИТ среда. Тя трябва да предоставя надеждни и точни показатели необходими за ежедневната работа и управлението на персонала. Цялата поверителна информация трябва да бъде надеждно защитена от контрол на достъпа въз основа на организационната структура на предприятието.

Решение

Структурата на HR данните силно зависи от времето и е много динамична. Това изисква внимателна организация на събирането и подготовката на данните. Внедреното решение е SAP Analytics Cloud (SAC) въз основа на корпоративно хранилище на данни на базата на SAP HANA. Прехвърлянето на данни от приложението за управление на персонала се извършва с помощта на Operational Data Provisioning (ODP).

Резултат

Прозрачен и разбираем модел на данни се използва като основа за изграждане и изчисляване на необходимите KPI. HR процесите продължават да работят както обикновено, и в системата постоянно се натрупва информацията. Новите данни се събират автоматично и се изпращат на създадения модел в съответствие с подхода «историческа истина». Висшето ръководство бързо получава всички необходими ключови показатели. Сега им стана по-лесно да наблюдават качеството на персонала, да идентифицират тенденциите и да вземат правилни решения. Крайните потребители могат да провеждат точен анализ, да проследяват ефекта от промените в основните данни, да създават и споделят свои собствени форми за отчитане, незабавно да се включват  в анализа и да взаимодействат чрез единна точка на влизане.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria