DevOps

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ НА DEVOPS СПЕЦИАЛИСТ

Внедряваме инструменти, които ускоряват и подобряват процесите на разработване, тестване и пускане на ИТ решения.

С КАКВИ ПРОБЛЕМИ СЕ СБЛЪСКВАТ ФИРМИТЕ?

Ръководителите се нуждаят от гъвкавост при разработването и адаптирането на продукти или процеси, свързани с ИТ. Но разработчиците не успяват да пускат актуализации навреме и често възникват грешки по време на пускането. Изпълнението на задачите се бави при пресичане на отговорностите на различните специалисти.

За да поправят това, разработчиците имат нужда от инструменти и рационализирани процеси за бързо създаване на новия функционал.

КАКВО Е DEVOPS?

DevOps е подход, при който разработчиците и ИТ специалистите работят заедно за бързото разработване, тестване и внедряване на софтуер, използвайки стандартизация и автоматизация на процесите.

ППодходът на DevOps е базиран на принципите на гъвкаво и икономично развитие
(Agile и Lean).

 

КАКВИ ПРЕДИМСТВА ПОЛУЧАВАТ ФИРМИТЕ?

 • Намаляване на времето за влизане на пазара
 • Намаляване на броя на грешките по време на пускането
 • Ускоряване на възстановяването при повреда в системата
 • Контрол на процесите по време на разработването, тестването на продукта
 • Ясно разпределение на отговорностите на специалистите
 • Автоматизация на рутинните процеси и оптимизация на цикъла на развитие
 • Съсредоточаване върху развитието на архитектурата на решение, оптимизацията на инфраструктурата, подобряването на контрола на качеството

ЕТАПИ НА DEVOPS

Планиране. Екипите на DevOps определят и описват функциите на приложението, което се разработва. Те проследяват хода на работата: създават дневници на чакащи задачи, проследяват грешки, управляват развитието с помощта на Scrum, канбан дъски.

Развитие. Процесът включва писане на код, тестване, проверка и интегриране на код от членовете на екипа. Екипът на DevOps автоматизира рутинните действия, стартира итерации с малки стъпки с автоматизирано тестване и непрекъсната интеграция

Доставка. DevOps специалистите последователно разгръщат приложения в работни среди, конфигурират напълно управлявана базова инфраструктура.

Използване. Екипът на DevOps поддържа и поправя грешки в приложенията в работни среди. Чрез постоянен мониторинг специалистите откриват проблеми, преди да повлияят на качеството на обслужването на клиентите.

Източник: azure.microsoft.com

За кого е подходящ DEVOPS

DevOps е полезен за компании, които разработват ИТ решения или управляват голям брой сървъри. Големи компании като Amazon, Google, Netflix, Walmart са създали отдели на DevOps инженери.

DevOps е подходящ за организации:

 • Банки и финанси,
 • Телекомуникационни компании,
 • ИТ компании.

ICDC ПЛАТФОРМА

ICDC платформата е облачно решение за разработка на софтуер с интегриран контрол на версиите, управление на задачи, проверка на код, CI/CD инструменти.

Услугите на DevOps с ICDC платформа опростяват миграцията на код от стари системи за контрол на версии, осигуряват възможности за непрекъсната интеграция и оптимизират проследяване на грешки.

УСЛУГИ ПЛАТФОРМИ

 • Compute,
 • Openshift,
 • Storage,
 • Disk,
 • DevOps,
 • Compliance,
 • Artifactory.

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА?

Одит и консултиране

Провеждаме одит на бизнес процесите на клиентите, формираме стратегия за прилагане на подхода DevOps.

Консултация на експерт

Поддръжка

Поддържаме, доработваме инструменти за DevOps специалисти.

Консултация на експерт

Внедряване

Внедряваме ICDC платформа и други инструменти на DevOps инженери, интегрираме в ИТ инфраструктура и адаптираме към изискванията на клиента.

Консултация на експерт

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria