Транспорт и логистика

IBA Group разработва системи за управление на бизнес процеси в транспортната и логистичната индустрия повече от 20 години. В работата си ние стриктно спазваме правилата и стандартите за проектиране на информационни системи. За всеки проект създаваме отделен екип, който включва профилни експерти с опит в транспортната и логистичната индустрия. IBA Group участва във всички етапи на разработка: от проучване на бизнес процесите на клиента, генериране на проектна документация до изпълнение и придружаване на проекта. Сред нашите клиенти са «НК «Казахстан темiр жолы» АД (Казахстанска железница), «Узбекистон Темир Юлари» АД , «Грузинска железница» АД.

Бизнес задача

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Създавайте заявки за материали въз основа на фактическите разходи за предишни периоди.

Контролирайте качеството, сроковете на ремонта и намалете времето на престой на дизел- локомотиви.

Продукти и решения

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Водете записи, автоматично формирайте заявки и отчети за работа на пътя.

Опростете сключването на договори с клиенти.

Продукти и решения

Проект

Клиент автоматизира контрол и плащане за пътуване за 3500 превозни средства

Предприятието анализира пътническия трафик, броя на платените пътувания и коригира маршрутите на пътническия транспорт, както и намалява разходите при продажба на билети.

Продукти и решения

Проект

Клиент опростява управление  на пътнически транспорт

Предприятието въвежда система за диспетчерския контрол за 3000 превозни средства. Клиент бързо планира и регулира маршрутите за движение, автоматично анализира данните и генерира отчети за извършеното движение.

Продукти и решения

Проект

Клиент увеличава ефективност на работ на 35%

Предприятието намалява броя на грешките и ускорява складовите операции. Компанията автоматично изчислява складовите места и транспортните маршрути по време на складови операции, управлява и контролира изпълнението на операциите в реално време.

Продукти и решения

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Моделирайте складови операции и намалете времето и разходите за извършване на логистичните процеси.

Продукти и решения

Проект

Железница създава единна информационна среда за финансовите бизнес процеси

Предприятието въвежда единна интегрирана система за управление на финанси и ресурси и се отървава от подкрепата на голям брой корпоративни приложения.

Железница определя центрове за финансова отговорност, разработва единни справочници за приходите и разходите. Ръководството на компанията навреме получава достоверна  финансова информация и управлява финансовите потоци.

Продукти и решения

УСЛУГИ

В IBA Group работят бизнес анализатори с профилно образование и професионален опит в железниците, инженери-програмисти, които са разработили информационни системи за железопътната индустрия и математиката, притежават научна степен. Ние инвестираме в обучението на персонала, разработваме пилотни проекти, проверяваме хипотези на демо-щанд.

Проектираме потребителски решения, базирани на SAP, IBM, Oracle за транспортната и логистичната индустрия. Придружаваме решенията за автоматизация на процесите в предприятията

КОНТАКТИ IBA GROUP
Управление на активи

Проектираме системи за управление на активи за транспортната и железопътната индустрия на базата на IBM Maximo.

Управление на финанси и ресурси

Разработваме системи за финансово и ресурсно управление, информационни и аналитични системи за вземане на управленски решения, базирани на SAP ERP, SAP BI, SAP S/4HANA.

Комплекс от решения за миграция към SAP S/4HANA

Управление на ресурси, процеси

Разработваме системи за управление на оперативна работа за транспортни и логистични компании, базирани на Mainframe, DB2, SAP BO.

Създаваме решения за изчисляване на показатели за използването на вагони.

Въвеждане на технологиите Industry 4.0

Въвеждаме трендови технологии за транспортната и логистичната индустрия с използването на изкуствен интелект, предикативна диагностика, интернет на вещите, геоданни.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria