Транспорт и логистика

IBA Group разработва системи за управление на бизнес процеси в транспортната и логистичната индустрия повече от 20 години. В работата си ние стриктно спазваме правилата и стандартите за проектиране на информационни системи. За всеки проект създаваме отделен екип, който включва профилни експерти с опит в транспортната и логистичната индустрия. IBA Group участва във всички етапи на разработка: от проучване на бизнес процесите на клиента, генериране на проектна документация до изпълнение и придружаване на проекта. Сред нашите клиенти са «Белоруска железница» ДО, «Минсктранс» КТУП, «НК «Казахстан темiр жолы» АД (Казахстанска железница), «Узбекистон Темир Юлари» АД , «Грузинска железница» АД, предприятия от транспортно-логистичния комплекс на Република Беларус, Германия

Бизнес задача

Случай

Създавайте заявки за материали въз основа на фактическите разходи за предишни периоди. Контролирайте качеството, сроковете на ремонта и намалете времето на престой на дизел- локомотиви.

Продукти и решения

 • Управление на техническата поддръжка и ремонта в локомотивно стопанство SAP TORO

Случай

Водете записи, автоматично формирайте заявки и отчети за работа на пътя. Опростете сключването на договори с клиенти

Продукти и решения

 • Автоматизирана система за управление: «Договорни и търговски дейности»

Случай

Минсктранс автоматизира контрол и плащане за пътуване за 3500 превозни средства

Предприятието анализира пътническия трафик, броя на платените пътувания и коригира маршрутите на пътническия транспорт, както и намалява разходите при продажба на билети.

Продукти и решения

 • Автоматизирана система за плащане за пътуване
 • Система за продажба на пътни документи за крайградски влакове

Случай

Минсктранс опростява управление  на пътнически транспорт

Предприятието въвежда система за диспетчерския контрол за 3000 превозни средства. Минсктранс бързо планира и регулира маршрутите за движение, автоматично анализира данните и генерира отчети за извършеното движение.

Продукти и решения

 • IBA AVM – Автоматизирана система за диспечерско управление на пътническия транспорт (АСДУ)

Случай

«Белтаможсервис» РУП увеличава ефективност на работ на 35%

Предприятието намалява

броя на грешките и ускорява складовите операции. Компанията автоматично изчислява складовите места и транспортните маршрути по време на складови операции, управлява и контролира изпълнението на операциите в реално време.

Продукти и решения

 • ИАС УЛБ (информационно-аналитична система за контрол на локомотиви и бригади)
 • Система за управление на работата
 • ИАС “Транспортен диспетчер «Предприятие»”
 • ИС ОБХОДИ и IBM Maximo (Концепт «АСУ Път»)
 • IBA AVM – Автоматизирана система за диспетчерски контрол за пътническия транспорт (АСДУ)
 • Логистичен портал eViking

Случай

Моделирайте складови операции и намалете времето и разходите за извършване на логистичните процеси

Продукти и решения

 • WMS система за управление на контейнери, тежкотоварни площадки, складове
 • Цифров близнак на контейнерен терминал
 • Цифрово близнак на морски контейнерен терминал

Случай

Автоматично конвертирайте придружаващите документи за различни видове транспорт, изграждайте логистични вериги и контролирайте превозни средства и товари.

Продукти и решения

 • Логистичен портал eViking

Случай

Белоруската железница създава единна информационна среда за финансовите бизнес процеси

Предприятието въвежда

единна интегрирана система за управление на финанси и ресурси и се отървава от подкрепата на голям брой корпоративни приложения. Белоруската железница определя центрове за финансова отговорност, разработва единни справочници за приходите и разходите. Ръководството на компанията навреме получава достоверна  финансова информация и управлява финансовите потоци.

Продукти и решения

 • Единна корпоративна интегрирана система за управление на финансите и ресурсите
 • Система за управление на инвестиционна дейност
 • Система за управление на капиталово строителство
 • Система за управление на паралелно отчитане по МСФО
 • Автоматизирана система за бюджетиране и планиране
 • Системи за управление на финансово-икономическа дейност

Случай

 1. Оформляйте заявки на основании реального расхода вместо установленных норм.
 2. Контролируйте процесс закупок,  следите за отчетностью, сократите ошибки в документах и повысьте уровень взаимодействия с поставщиками.

Продукти и решения

 • Система за управление на заявки и покупки (Open source)
 • Системи за управление на заявената компания
 • Система за електронни покупки IBA SRMС
 • Управление на аналозите при закупуване и отчитане на стоки и материали

УСЛУГИ

В IBA Group работят бизнес анализатори с профилно образование и професионален опит в железниците, инженери-програмисти, които са разработили информационни системи за железопътната индустрия и математиката, притежават научна степен. В научни проекти ние сътрудничим с професори и преподаватели от съответните катедри и лаборатории на Белоруския държавен университет по транспорт (БелДУТ, гр. Гомел). Ние инвестираме в обучението на персонала, разработваме пилотни проекти, проверяваме хипотези на демо-щанд.

Проектираме потребителски решения, базирани на SAP, IBM, Oracle за транспортната и логистичната индустрия. Придружаваме решенията за автоматизация на процесите в предприятията

Управление на активи

Проектираме системи за управление на активи за транспортната и железопътната индустрия на базата на IBM Maximo.

Въвеждане на технологиите Industry 4.0

Въвеждаме трендови технологии за транспортната и логистичната индустрия с използването на изкуствен интелект, предикативна диагностика, интернет на вещите, геоданни.

Говорете с експерт

Управление на финанси и ресурси

Разработваме системи за финансово и ресурсно управление, информационни и аналитични системи за вземане на управленски решения, базирани на SAP ERP, SAP BI, SAP S4HANA.

Управление на ресурси, процеси

Разработваме системи за управление на оперативна работа за транспортни и логистични компании, базирани на Mainframe, DB2, SAP BO.

Създаваме решения за изчисляване на показатели за използването на вагони.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

Контакти IBA GROUP

Yes
Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
IBA Bulgaria