Транспортните решения на IBA Group получиха сертификат OpenWay

24 Август, 2023 

Глобалният разработчик и доставчик на софтуерната платформа за дигитални плащания OpenWay сертифицира предварителната обработка на транспортни решения на IBA Group. Получаването на сертификат потвърждава високия статут на IBA Group като разработчик на съвременни транспортни решения, съвместими с платформата OpenWay.

IBA Group получи сертификат Way4 Cards Management Systems, потвърждаващ интеграцията със системата за обработка на плащания в градския транспорт с карти Visa и Mastercard.

Плащането на билети с банкова карта в транспорта доскоро изглеждаше иновация, днес вече е ежедневна необходимост. За да отговорят на най-новите изисквания на пазара, нашите транспортни системи трябва да бъдат гъвкави и многофункционални. Получаването на сертификат от OpenWay ни позволява да предлагаме качествени и доказани транспортни решения в още повече региони

Вадим СмотряевДиректор на техническия отдел на IBA Group

Трябва да се отбележи, че по-рано системата за безконтактно плащане с банкова карта в транспорта от IBA Group получи сертификат Visa Ready For Transit. Тази програма – Visa Ready – позволява на операторите на обществен транспорт от различни региони да имат достъп до доказани технологични решения, които значително подобряват нивото на пътническия транспорт.

OpenWay Group е водещ световен разработчик и доставчик на софтуерната платформа за дигитални плащания Way4. Програмата Way4 е разпространена в целия свят и се използва в повече от 80 страни, което прави плащанията по-удобни и ефективни за хората по света. Way4 е известна с уникалната си съвременна OLTP архитектура, бързото пускане на пазара на иновативни платежни услуги, базирани на данни, мащабируемостта до хиляди транзакции в секунда и високата наличност.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria