УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

IBA Group разработва корпоративни хранилища за данни, системи за предикативни анализи и управление за нормативно-справочна информация за финансови, енергийни, производствени и държавни компании.

Над 200 специалисти на IBA Group получиха сертификати в областта на анализи от водещи доставчици: IBM, SAP, Oracle, Informatica, Teradata и QlikTech.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

ПРОЕКТ

Голяма нефтена и газова компания увеличи надеждност на оборудването

Служителите 2,5 пъти по-бързо актуализират информацията в системата, тъй като програмата контролира поставянето на документи в строго определени места и не им позволява да се дублират.

С 4% се увеличават надеждността и безопасността на обектите за транспортировка и съхранение на газ, тъй като програмата съхранява актуализирани документи за състоянието на оборудването.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

ИТ компанията ускорява работата на HR департамента

Програмата съхранява всички HR документи на едно място. Служителите бързо намират необходимия документ, HR директорът може да следи движението на документите. Служителите бързо генерират отчети, защото цялата информация се намира на едно място

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

Компанията премахва повторната обработка на данни и намалява разходите за поддръжка на нормативно-справочна информация. Програмата автоматично разпределя данните към целевите системи и синхронизира информацията.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

Авиокомпанията насърчава лоялността на клиентите

Програмата проследява и анализира клиентските отзиви на форуми, в социални мрежи, инциденти от кол центрове. Тя определя тона на отзивите, показва географското им разпределение и дейтализира отзива до предмета за обсъждане. С помощта на програмата служителите сравняват компанията с конкурентите.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

КАКВО ПРАВИМ

Интеграция и контрол на качеството на данните

Интегрираме данните на базата на собствената ни експертиза ETL и инструменти: IBM WebSphere DataStage, Informatica, Oracle Data Integrator

Експертни съвети

Big Data-решения на платформата Apache Spark и Hadoop

Съхраняваме и обработваме големи обеми от структурирани и лошо структурирани данни, които идват от електронни датчици, видео / аудио потоци, лог файлове, уеб сайтове и социални мрежи.

Експертни съвети

Маскиране на данни

Анонимизираме данните за използване на информацията при разработка, тестване и анализи.

Експертни съвети

Разработка на системи за управление на нормативно-справочна информация (НСИ)

Разработваме модели на данни, класификатори и кодификатори за НСИ, процеси на управление за НСИ. Създаваме приложения и обучаваме клиентите да използват програмата. Доближаваме записи в справочниците на клиента до международните стандарти, изтриваме дублиращите се записи.

Експертни съвети

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

5Консултации, прототипиране

Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Служителите на IT компанията навреме отстраняват 83% от критичните жалби.

Компанията намалява оттичане на клиентите и насърчава лоялността на потребителите. Програмата открива «критична» ситуация в рамките на 4-5 дни, а служителите получават достатъчно време за решаване на проблеми на клиентите.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria