Роботизирана автоматизация на процесите (RPA)

Технология на автоматизация на бизнес процеси, която изпълнява повтарящи се задачи, имитирайки действията на потребителите на ниво графичен интерфейс.

БИЗНЕС ЗАДАЧИ

ПРОЕКТ

СТАТИСТИЧЕСКАТА КОМПАНИЯ НАМАЛЯВА ВРЕМЕТО ЗА РЪЧНА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ С 50%

Роботите разпознават до 70% от документите и автоматично въвеждат данните в корпоративната платформа.

Преди да попълнят формулярите, ботовете доближават данните от различен формат до корпоративен стандарт и ги категоризират. На служителите им остава само да проверят и да коригират данните.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

  • EmailBot е робот за обработка на входящи имейли
  • Робот за извличане на данни от документи

ПРОЕКТ

БАНКА УВЕЛИЧАВА ТОЧНОСТТА НА ОБРАБОТКА НА ВХОДЯЩИТЕ СЪОБЩЕНИЯ С 94%

Автоматизирана обработка на входящите съобщения, съдържащи списък на транзакциите за покупко-продажба на валута, намалява времето за извършване на една транзакция с 63% – до 1,5 минути. 78% от данните се извличат от писмата автоматично.

Системата класифицира входящите съобщения, извлича нужните данни и ги сравнява с данните от вътрешната система. Резултатът се изпраща на банков служител.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

  • Робот за класификация на документи
  • Робот за извличане на данни

ПРОЕКТ

БАНКА ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ В РАМКИТЕ НА 4 МИНУТИ

Системата едновременно проверява клиентските данни, предоставени в различен формат, в 7 вътрешни банкови системи. Проверката на данните отнема 4 минути. Банковият служител получава резултатите на проверката по електронна поща с прикачен файл, съдържащ информация за взетото решение.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

  • EmailBot е робот за обработка на входящи имейли
  • Робот за съпоставка на данни в система

ПРОЕКТ

БАНКА АВТОМАТИЗИРА ОПЕРАЦИЯТА SET-OFF  С 90% И УСКОРЯВА ВРЪЩАНЕТО НА ДЪЛГОВЕТЕ ПО КАРТОВИ СМЕТКИ

Въвеждането на системата намалява времето за извършването на операцията set-off от 1 ден до 10 минути и намалява броя на хората, включени в бизнес процеса.

Системата проверява възможността за паричен превод от една  клиентска сметка в друга и самостоятелно извършва прехвърлянето. Банковите служители единствено съставят списъци с длъжници.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

  • Чат бот за консултации на клиентите на компанията
  • EmailBot е робот за обаботка на входящи имейли
  • Робот за съпоставка на данни в система

RPA Център за перспективни технологии

Ние предлагаме собствени решения, базирани върху WorkFusion и участваме в ключово в развитието на платформата. Офисите на IBA и WorkFusion се намират в гр. Минск, затова комуникацията и сертифицирането на персонала минават бързо. Специалистите на IBA имат профилно висше образование: инженер-системен отехник, инженер-проектант, инженер-програмист.

IBA е стратегически партньор на WorkFusion – създател на платформата за автоматизация на бизнес процеси.

Разработка на архитектура на решенията

Анализираме бизнеса, определяме процесите, които се нуждаят от автоматизация. След това разработваме архитектура на решенията за автоматизация и уточняваме необходимите технологии.

Експертни съвети

Роботизация и машинно обучение

Проектираме, разработваме и въвеждаме роботи за автоматизация на еднотипните процеси.

Въвеждаме машинно обучение за анализ на голям обем данни, търсене на закономерности и създаване на необходими алгоритми, необходими за обучение и взаимодействие с роботи.

Експертни съвети

Адаптиране на платформата

Адаптираме WorkFusion платформата към нуждите на бизнеса и я интегрираме в IT средата на компанията.

Експертни съвети

Услуги на DevOps инженер

Предлагаме услугите на  нашите DevOps инженери за правилното внедряване на решенията за автоматизация и по-нататъшното им обслужване и поддръжка.

Експертни съвети

Анализ на данни

Избираме и маркираме данни за машинно обучение.

Анализираме работата на роботите и ги оптимизираме за по-точни резултати.

Експертни съвети

Център за перспективни технологии

Решаваме въпроси за въвеждане, обновяване,  поддръжка или коригиране на RPA решения, разработени от WorkFusion и трети страни.

Експертни съвети

5 минути за спиране на измамниците

На виртуалния робот са необходими само 5 минути да събере информацията от банковите IT системи и да я предостави за разследване. На служителя по сигурността без RPA са му е били необходими до 24 часа за да започне едно разследване.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултации, прототипиране

Извършваме консултации за технологиите и продуктите наи WorkFusion, прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

Yes
Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies