Роботизирана автоматизация на процесите (RPA)

Нашите опитни RPA разработчици и архитекти са готови да автоматизират вашите бизнес процеси при поискване и за кратко време.

Разработчиците на IBA Group могат да станат част от вашия екип и да добавят стойност към него. Експертизата на нашите специалисти обхваща всички ключови области.

Общо: знаем най-добрите практики в областта на от и имаме богат опит в RPA.

Функционално: разбираме спецификата на индустриите и бизнес процесите.

Технически: работим с различни технологии и инструменти, ще ви помогнем да изберете най-добрите технологични решения за проекта.

Управление: разбираме как да съберем ефективен екип и да организираме процеса на развитие.

Области на RPA автоматизация

RPA може да помогне на различни отдели на организация

Финанси и счетоводство

Финанси и счетоводство

RPA може да автоматизира повтарящи се финансови и счетоводни задачи като задължения и вземания, финансово отчитане и обработка на транзакции.

HR, Човешки ресурси

HR, Човешки ресурси

RPA може да автоматизира процесите в областта на човешките ресурси като управление на данните на служителите, наемане, уволнение и изплащане на заплати.

Обслужване на клиенти

Обслужване на клиенти

RPA може да помогне на екипите за обслужване на клиенти със задачи като обработка на поръчки, обработка на запитвания и управление на жалби.

Верига на доставки и логистика

Верига на доставки и логистика

RPA може да автоматизира задачи като управление на инвентара, обработка на поръчки и проследяване на пратки.

Маркетинг и продажби

Маркетинг и продажби

RPA може да автоматизира повтарящи се задачи по маркетинг и продажби, като събиране на потенциални клиенти, профилиране на клиенти и отчитане на продажбите.

IT, отдел за автоматизация

IT, отдел за автоматизация

RPA може да автоматизира ИТ процеси като внедряване на софтуер, наблюдение на мрежата, архивиране и възстановяване на данни.

Правни

Правни

RPA може да автоматизира правни задачи като управление на договори, преглед на документи и мониторинг на съответствието.

Консултация със специалист по RPA

Готови сме да обсъдим вашата задача за роботизиране на процесите и да засадим оптималното решение

Какво предлагаме

EasyRPA Платформа

EasyRPA не е low-code платформа. Ние сами автоматизираме бизнес процесите, а не продаваме роботи. Функционалността на най-добрите вендори, сигурността и скалируемостта са трите ключови характеристики на EasyRPA.

Не е необходимо да плащате за лицензи, а само за автоматизация на процесите.

Не е необходимо да обучавате служителите си, да плащате за сертификати или да създавате собствен център за експертиза.

Ръководителите спестяват време, тъй като участват минимално в процеса на разработване и внедряване на роботи.

RPA услуга

В IBA Group работят над 120 RPA и ML експерти със специализирано висше образование: системен инженер, инженер по проектиране, софтуерен инженер. Експертният център на IBA Group разполага със сертифицирани специалисти: ръководители на проекти, бизнес анализатори, архитекти, разработчици, DevOps инженери, тестери.

Експертиза е изградена върху платформите на IBM Watson, WorkFusion, UIPath и Automation Anywhere.

Освен това IBA Group стана стратегически партньор на WorkFusion, създател на платформата за автоматизация на бизнес процесите. Ние предлагаме наши собствени RPA решения, базирани на платформата WorkFusion, както и разработваме решения, съобразени с нуждите и целите на клиента.

ТТехнологични предимства на RPA:

  1. Бързо внедряване: 1-3 месеца за процес
  2. Не изисква промени в съществуващите програми
  3. ИТ ландшафтът на предприятието остава непроменен
  4. Не засяга съществуващите бизнес процеси
  5. Автоматизацията може да се извършва постепенно, процес по процес

Услуги

Роботизация и машинно обучение

Съставяме работен план, проектираме, разработваме, внедряваме и тестваме роботи за автоматизиране на еднотипни процеси.

Прилагаме машинно обучение за анализиране на големи количества данни, откриване на закономерности и създаване на необходимите алгоритми за обучение и взаимодействие с други роботи.

Автоматизираме OCR (Optical Character Recognition).

Адаптиране на платформата и разработване на допълнителни компоненти

Адаптираме RPA платформите в съответствие с бизнес изискванията и ги интегрираме в ИТ средата на компанията.

Разработваме персонализирани компоненти за процесите на клиентите.

Разработване на архитектура на решение

Ние анализираме бизнеса, идентифицираме, моделираме и описваме процеси за автоматизация. След това разработваме архитектурата на решението за автоматизация и изготвяме набор от необходими технологии.

Подготовка на данни

Избираме и етикетираме данни за машинно обучение.

Анализираме работата на роботите и ги настройваме за по-точни резултати.

Услуги на DevOps инженер

Предлагаме услугите на DevOps инженер за правилното внедряване на решението за автоматизация, неговата експлоатация и поддръжка.

Поддръжка

Решаем вопросы по внедрению, обновлению, поддержке или исправлению RPA-решений сторонних вендоров. Решаваме проблеми, свързани с внедряването, актуализирането, поддръжката или коригирането на RPA решения на трети страни.

Консултираме и обучаваме клиентите.

Защо е IBA Group

120+специалисти по RPA и ML
4-8 седмициза интегриране на робота във вашата система
83%намаляване на ръчните усилия

Свържете се с нас

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies