Роботизирана автоматизация на процесите (RPA)

Технология на автоматизация на бизнес процеси, която изпълнява повтарящи се задачи, имитирайки действията на потребителите на ниво графичен интерфейс.

До 5 автоматизирани процеса без лицензионна такса

КАКВО Е EASYRPA

EasyRPA е RPA платформа с фокус върху услугите за внедряване. Програмираме роботи на платформата EasyRPA, впоследствие вашите разработчици ще могат сами да създават, стартират и контролират софтуерни роботи.

EasyRPA поддържа интерактивни и автономни роботи.

ПРИЛОЖЕНИЯ, С КОИТО РАБОТИ ПЛАТФОРМАТА

 • Уеб приложения,
 • Десктоп приложения,
 • SAP приложения,
 • Приложения за Java и Oracle Forms,
 • Приложения за отдалечен работен плот, включително Citrix и Windows Remote Desktop.

РАЗЛИКИ ОТ ДРУГИ ПЛАТФОРМИ

 • Липса на лицензи,
 • Еднакви стандарти за разработването на роботи,
 • Лесна интеграция с вашите приложения,
 • Гъвкавост при разработването на нови роботи.

БЕЗПЛАТЕН ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Ние създаваме и внедряваме софтуерни роботи, които помагат на служителите да извършват стандартни и повтарящи се компютърни операции.

Преди да стартираме проект, ние анализираме бизнес процесите на клиента и по желание на клиента изпълняваме пилотен проект, базиран на платформи на доставчици за наша сметка.

ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 5 ГОДИНИ СЪЗДАДОХМЕ СОБСТВЕН ЕКСПЕРТЕН ЦЕНТЪР

IBA Group има 100+ RPA и ML експерти, които ръководят екипите за развитие. Те с готовност споделят своя успешен опит, обучават, ще Ви посъветват какъв инструментариум да използвате и т.н. Специалистите от IBA Group имат специализирано висше образование: системен техник, инженер по проектиране, софтуерен инженер.

Всестранната експертиза е изградена върху IBM Watson, WorkFusion, UIPath, Automation Anywhere и BluePrism. Освен това IBA Group стана стратегически партньор на WorkFusion – платформа за автоматизиране на бизнес процеси. Ние разработваме собствени решения, базирани на WorkFusion, и участваме в ключовото развитие на платформата.

120+RPA И ML СПЕЦИАЛИСТИ
500+ПРОЦЕСА АВТОМАТИЗИРАХМЕ
25+ГОДИНИ СМЕ В ИТ

БИЗНЕС ЗАДАЧИ

ПРОЕКТ

СТАТИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ НАМАЛЯВА ВРЕМЕТО ЗА РЪЧНА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ С 50%

Роботите разпознават до 70% от документите и автоматично въвеждат данните в корпоративната платформа.

Преди да попълнят формулярите, ботовете унифицират данните от различните формати до предефиниран корпоративен стандарт и ги категоризират. На служителите им остава само да проверят и да коригират данните.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

БАНКА УВЕЛИЧАВА ТОЧНОСТТА НА ОБРАБОТКА НА ВХОДЯЩИТЕ СЪОБЩЕНИЯ С 94%

Автоматизирана обработка на входящите съобщения, съдържащи списък на транзакциите за покупко-продажба на валута, намалява времето за извършване на една транзакция с 63% – до 1,5 минути. 78% от данните се извличат от писмата автоматично.

Системата класифицира входящите съобщения, извлича нужните данни и ги сравнява с данните от вътрешната система. Резултатът се изпраща на банков служител.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

БАНКА ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ В РАМКИТЕ НА 4 МИНУТИ

Системата едновременно проверява клиентските данни, предоставени в различен формат, в 7 вътрешни банкови системи. Проверката на данните отнема 4 минути. Банковият служител получава резултатите от проверката по електронна поща с прикачен файл, съдържащ информация за взетото решение.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

БАНКА АВТОМАТИЗИРА ОПЕРАЦИЯТА SET-OFF  С 90% И УСКОРЯВА ВРЪЩАНЕТО НА ДЪЛГОВЕТЕ ПО КАРТОВИ СМЕТКИ

Въвеждането на системата намалява времето за извършването на операцията set-off от 1 ден до 10 минути и намалява броя на хората, включени в бизнес процеса.

Системата проверява възможността за паричен превод от една  клиентска сметка в друга и самостоятелно извършва прехвърлянето. Банковите служители единствено съставят списъци с длъжници.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

Какво правим

Разработка на архитектура на решенията
Анализираме бизнеса, определяме процесите, които се нуждаят от автоматизация. След това разработваме архитектура на решенията за автоматизация и уточняваме необходимите технологии.

Експертни съвети

Роботизация и машинно обучение
Проектираме, разработваме и въвеждаме роботи за автоматизация на еднотипните процеси.

Въвеждаме машинно обучение за анализ на голям обем данни, търсене на закономерности и създаване на необходими алгоритми, необходими за обучение и взаимодействие с роботи.

Адаптиране на платформата
Адаптираме WorkFusion платформата към нуждите на бизнеса и я интегрираме в IT средата на компанията.
Услуги на DevOps инженер
Предлагаме услугите на  нашите DevOps инженери за правилното внедряване на решенията за автоматизация и по-нататъшното им обслужване и поддръжка.
Анализ на данни
Избираме и маркираме данни за машинно обучение.

Анализираме работата на роботите и ги оптимизираме за по-точни резултати.

Център за перспективни технологии
Решаваме въпроси за въвеждане, обновяване,  поддръжка или коригиране на RPA решения, разработени от WorkFusion и трети страни.
5 минути за спиране на измамниците

На виртуалния робот са необходими само 5 минути да събере информацията от банковите IT системи и да я предостави за разследване. На служителя по сигурността без RPA са му е били необходими до 24 часа за да започне едно разследване.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies