Екипът на IBA Group е създал система за разпознаване на документи, тяхната обработка и класификация

Бизнес задача

Да се автоматизират процесите на разпознаване и валидиране на документи.

Решение

Всекидневно в компанията се обрабатват много поръчки и контракти, повечето от които са представени на хартиен носител. Има четири различни типа поръчки/контракти. Всички те трябва да бъдат въведени в системата, валидирани в други системи и допълнени с нови данни. Преди това се извършваше ръчно от операторите.

Специалистите на IBA Group взеха участие в разработването на система, която автоматизира тези процеси.

Резултат

Клиентът получи система, която използва OCR за автоматизация на разпознаване на четири типа контракта. Също така са създадени роботи, които валидират документи и получават допълнителни данни.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria