IBA Group подобрява системата за управление на поръчките за голям автомобилен концерн

Индустрия

Производство

Бизнес задача

Да се извърши миграцията на съществуващата система за управление на поръчките за осигуряване на производствените процеси на производителя на автомобилна техника към платформата Java с последваща поддръжка и развитие на новата система.

Решение

С подкрепата на клиента специалистите от IBA Group извършиха миграцията на системата за управление на поръчките на автомобилния концерн от платформата SmallTalk към платформата Java. В същото време беше пресъздадена по код проектната документация, описваща функционалното поведение на системата. В периода от 2003 до 2005 година екипът от страната на IBA Group достигна 100 души.

От 2005 година екипът на IBA Group продължава да поддържа и развива новата система. През този период по искане на клиента в системата са направени промени, изисквани от непрекъснато променящите се условия на бизнеса: отварянето на нови заводи, създаването на производствени площадки в нови региони, промените в икономиката и нормативната уредба, развитието на кооперационните отношения с други производители на автомобилна техника, промени във вътрешните процеси на клиента. Извършени са и техническите промени, свързани с развитието на платформата Java.

Резултат

В периода от 2003 до 2005 година екипът на IBA Group извърши миграцията на съществуващата система към платформата Java с пълна подмяна на системата в промишлена експлоатация с нова система.

От 2005 година екипът на IBA Group изпълни над 900 заявки за промяна на системата поради новите бизнес изисквания.Системата е внедрена във всички заводи на клиенти по света. Общият брой на потребителите на системата е около 50 000 специалисти по поръчки.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria