IBA Group помогна за внедряването на Salesforce на световна ИТ компания

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Да се въведе нов CRM за развитие на бизнес на ИТ компания в областта на продажбите на SaaS продукти. За това е необходимо CRM да се адаптира към бизнес процесите на клиента, да се извършат няколко интеграции: да се прехвърлят данни от няколко различни системи в една.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Сертифицираните разработчици и администратори от IBA Group се присъединиха към разпределения екип на Salesforce през януари 2018 година. Екипът се състои от 200 души от няколко държави, включително разработчици, конфигуратори, бизнес анализатори, специалисти по автоматизация на тестване. 13 души са служители на IBA Group.

Приложението се състои от две части: CRM — Salesforce Sales Cloud и Quote-to-cash. На един от етапите наработа на CRM-система се регистрира валиден лид и се трансформира във възможна продажба (opportunity). На последния етап започва процесът Quote-to-cash: configuration —> quote —> proposal —> contract —> invoice—> ordering —> billing —> provisioning.

Opportunity има различни атрибути: продукт, място на продажба, език на клиента и др. Въз основа на тези атрибути системата генерира списък с препоръчано съдържание за sales-специалисти: подбира презентации, white papers и други материали. Може да се интегрира с хранилището на клиент, да не се копират всички документи в Salesforce.

В работата администраторите и разработчиците от IBA Group използваха междинен софтуер — платформата Tray.io. Добра е, защото помага за интегрирането на Salesforce с много бази данни и услуги благодарение на големия брой конектори и ETL (Javascript). Приложението работи от април 2018 година и сега постепенно преминава във фаза на поддръжка.

РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

Създадено е удобно решение за продавачи и бизнес партньори на клиента, които продават SaaS продукти. Осъществена е интеграцията с маркетинговата платформа на клиента: лидовете от нея се прехвърлят към външна система. За 2 години приходите от поръчки, прехвърлени на квоти в тази система, са се увеличили 10 пъти.