IBA Group внери нова интеграционна ИТ платформа за железница

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Пускане на нова ИТ платформа за железница, за да се добави нов функционал към секцията за продажбата на пътни документи на сайта и да се разработи мобилно приложение.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

IBA Group внедри и нагласи платформа от корпоративно ниво за клиента. Като част от проекта железопътната линия стартира отделна система за продажба на билети от странични структури. Предишната версия на платформата се е разработвала повече от 10 години, затова е невъзможно да се стартира нов функционал върху нея.

Екипът проучи работата на железопътните системи, осигуряващи продажбата на билети, разбра нейните документирани и недокументирани нюанси. Всички процеси са създадени с оглед на целите на техническия отдел, пътническото обслужване и други поделения на железница.

За да се реши задачата на клиента, беше необходима платформа, която осигурява работа с микросервизи. Екипът на IBA Group реши да я разработи въз основа на отворените технологии на Red Hat OpenShift. Архитектурата на OpenShift позволява на системата автоматично да отделя допълнителна изчислителна мощност при натоварвания на една от услугите, например при заявка на график за празници.

Страничните онлайн гишета и другите външни услуги могат да се свържат към системата чрез API.

Нивото на сигурност се контролира от Red Hat 3Scale API Management. Този компонент проверява всяка входяща заявка и отхвърля онези, които счита за неправилни или съмнителни. По този начин платформата обработва само сигурни заявки. Компонентът автоматично се мащабира, когато натоварването на системата се увеличава.

Новата версия на ИТ платформата стана основната за създаването на мобилно приложение (базирано на Android и iOS) и раздел «Услуги за пътници» на сайта на железница.

Сега в мобилното приложение и на новия сайт се продават документи за пътуване за влакове с неномерирани места от регионални (икономична класа) и градски линии. По-рано на стария сайт бяха достъпни билети само за влакове с номерирани места (купета, резервирани места и т.н.). Достъпна е електронна регистрация: не е необходимо да се отпечатват билети в касите — просто покажете на проводника документа, посочен при извършване на поръчка.

РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

Интеграционната платформа за продажба на пътни документи на клиента е пусната в експлоатация за една година. Сайтът е адаптиран за екрани на компютри и смартфони. Партньорите на клиента, които продават билети, могат да се свържат към системата чрез API.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria