Решения и продукти

Аналитика (BI)

IBA Group разработва корпоративни хранилища за данни, системи за прогнозни анализи, задълбочен анализ, визуализация на данни и интерактивни доклади за финансови, производствени, транспортни, енергийни и държавни компании.

Управление на персонала

IBA Group разработва и въвежда система за управление на персонала, система за дистанционно обучение на компании и учебни заведения.

Маркетинг и продажби

Разработваме решения за автоматизация на маркетинга и продажбите за производствени, логистични и финансови организации.

Информационна сигурност

IBA Group разработва решения за защита на данните в продължение на 20 години. Ние въвеждаме системи за сигурност за компаниите в сферата на финансите и застраховането, транспорта и логистиката, петрола и газа, енергетиката, телекомуникациите и центровете за обработка на данни.

Управление на информацията

IBA Group разработва корпоративни хранилища за данни, системи за предикативни анализи и управление за нормативно-справочна информация за финансови, енергийни, производствени и държавни компании.

Интелигентно предприятие

Разработваме автоматизирани системи за бюджетиране и планиране, корпоративни хранилища за данни, аналитични решения и IoT приложения за банки, промишлени, енергийни, транспортни и логистични предприятия и ИТ компании.

Облачни решения

Технологии за обработка на данни, с помощта на които приложения и компютърни ресурси се предоставят чрез интернет като услуга.

Управление на активите

Разработваме и внедряваме решения за управление на активи, които помагат за цялостно и съгласувано управление на активите на предприятие, техните режими на работа, намаляват рисковете и оптимизират разходите по време на експлоатация.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria