ПОДДРЪЖКА

Разработваме собствени решения за поддръжка на приложения и системи, базирани на Mainframe, IBM и SAP. консултираме клиентите за внедрените от нас и нашите партньори решения.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Continuously monitor business applications in critical z/OS (System Z) subsystems: IMS, CICS, MQ, DB2, TWS, nFTP.
APPULSE automatically identifies a problem, creates a ticket in JIRA, Redmine and other project management systems, and notifies the employee about the task via Slack, Telegram, Viber, etc.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

  • APPULSE

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Send high-priority requests to IBA Group support service. It takes only 10 minutes to register the incident and send the ticket to the specialist who will fix the problem in no more than 2 hours.

APPULSE uses neural networks and offers a ready-to-use solution based on the previous experience. You decide on whether to accept solution, suggested by APPULSE, or to cope with the task on your own.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

  • Shared SAP support

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Get the problem solved in due time. IBA Group employees will respond to the incident and handle it depending on its type and priority within the time specified in the agreement.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

  • Shared SAP support

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Integrate business applications that run on various z/OS servers, lpars, subsystems and are supported by L1/L2 level support teams into one platform.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

  • APPULSE

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА IBA GROUP

Специалистите на IBA Group поправят грешки, намират решения за нестандартни задачи, локално и дистанционно консултират клиенти за внедрените решения. Процесите на IBA Group отговарят на стандарта ISO/IEC 20000-1:2012.

Поддръжка на системи и приложения на Mainframe

Придружаваме междинен софтуер (ECMVS, RMM) и дистанционно поддържаме операционни системи и приложения на нивата L2 и L3.

Експертни съвети

Поддръжка на приложения, базирани на решенията SAP и IBM

Актуализираме версии на SAP системите и поддържаме приложенията на SAP 24/7. Откриваме инциденти, премахваме проблемите и обясняваме резултатите.

Поддръжката на SAP се осъществява в съответствие с ITIL V3 Process Model.

Придружаваме и поддържаме приложения, базирани на IBM Lotus/Domino, IBM Cloud & Smarter Infrastructure, IBM Cognos, IBM Content Foundation (FileNet), IBM WebSphere, IBM SPSS.

Експертни съвети

Поддръжка и придружаване на собствени софтуерни решения, оборудване и приложения на партньори

Консултираме за създадените от нас или нашите партньори продукти. Службата за поддръжка в установените срокове обработва заявките на потребителите и поправя системните грешки.

Експертни съвети

Решени са 500+ проблеми от трето ниво на поддръжка за годината

През годината извършихме 20 вида работа за въвеждане на нови функции, отстранихме 900 грешки на второ ниво на поддръжка. Специалистите на IBA Group поддържат и разработват продукта Storage Management System (SMS). През годината направихме 20 вида работа за въвеждане на нови функции, отстранихме 900 грешки от второ ниво на поддръжка.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултация, прототипиране

Извършваме  консултации за технологиите и продуктите на WorkFusion. Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

Yes
Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
IBA Bulgaria