ПОДДРЪЖКА

Разработваме собствени решения за поддръжка на приложения и системи, базирани на Mainframe, IBM и SAP. консултираме клиентите за внедрените от нас и нашите партньори решения.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Непрерывно следите за работой бизнес-приложений в критических подсистемах z/OS: IMS, CICS, MQ, DB2, TWS, nFTP.

APPULSE использует нейронную сеть и предлагает готовое решение проблемы на основе прошлого опыта.

При возникновении проблемы APPULSE автоматически уведомляет сотрудников.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Отправляйте запросы с высоким приоритетом в службу поддержки IBA Group. Всего за 10 минут инцидент зарегистрируют и отправят специалисту, который исправит ошибку не более чем за 2 часа.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Решайте проблемы в установленные сроки. В соглашении прописано время, за которое сотрудники IBA Group отреагируют и устранят инциденты в зависимости от типа и приоритета.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Интегрируйте в одну платформу бизнес-приложения, которые работают на разных серверах z/OS, Ipars, подсистемах и поддерживаются службами L1/L2 уровней.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА IBA GROUP

Специалистите на IBA Group поправят грешки, намират решения за нестандартни задачи, локално и дистанционно консултират клиенти за внедрените решения.

Поддръжка на системи и приложения на Mainframe

Придружаваме междинен софтуер (ECMVS, RMM) и дистанционно поддържаме операционни системи и приложения на нивата L2 и L3.

Експертни съвети

Поддръжка на приложения, базирани на решенията SAP и IBM

Актуализираме версии на SAP системите и поддържаме приложенията на SAP 24/7. Откриваме инциденти, премахваме проблемите и обясняваме резултатите.

Поддръжката на SAP се осъществява в съответствие с ITIL V3 Process Model.

Придружаваме и поддържаме приложения, базирани на IBM Lotus/Domino, IBM Cloud & Smarter Infrastructure, IBM Cognos, IBM Content Foundation (FileNet), IBM WebSphere, IBM SPSS.

Експертни съвети

Поддръжка и придружаване на собствени софтуерни решения, оборудване и приложения на партньори

Консултираме за създадените от нас или нашите партньори продукти. Службата за поддръжка в установените срокове обработва заявките на потребителите и поправя системните грешки.

Експертни съвети

Решени са 500+ проблеми от трето ниво на поддръжка за годината

През годината извършихме 20 вида работа за въвеждане на нови функции, отстранихме 900 грешки на второ ниво на поддръжка. Специалистите на IBA Group поддържат и разработват продукта Storage Management System (SMS). През годината направихме 20 вида работа за въвеждане на нови функции, отстранихме 900 грешки от второ ниво на поддръжка.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултация, прототипиране

Извършваме  консултации за технологиите и продуктите на WorkFusion. Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria