Телекомуникации

Проектираме корпоративни хранилища за данни и системи за предсказуем анализ, базирани на AI, дигитализираме документооборот, въвеждаме технологии RPA и цифрови близнаци, обучаваме служителите на клиента по AGILE методология. Сред нашите клиенти са Alcatel-Lucent, lifecell, O2 Slovakia, T-Mobile, NOVA, «Азертелеком» ООО, «Белтелеком» РУП.

Бизнес задача

Случай, разшифроване

Телекомуникационната компания в Чехия намалява броя на входящите писма на 20%.

Компанията интегрира в уеб сайта виртуалния оператор – платформа, която намира информация, дори ако искането още не е дописано. Клиентите получават по-бързи отговори на въпроси, а помощният персонал получава необходима информация за да разреши проблема на клиента.

Решение

Случай, разшифроване

Компания освобождава служители от рутинни задачи.

Роботът въз основа на изкуствен интелект категоризира входящите писма, извлича необходимата информация от тялото на съобщението или прикачените документи и я изпраща на отговорния служител като JSON файл.

Компанията повишава качеството и бързината на работата на помощната служба и насърчава лоялността на клиентите.

Случай, разшифроване

 1. Събирайте данни от всякакви източници, анализирайте маркетингова и управленска информация, изчислявайте рентабилността на продуктите и клиентите, определяйте най-популярните продукти за различните сегменти, формирайте лични предложения и препоръки.
 2. Сегментирайте абонатите по поведение, определете за всеки сегмент стоки, услуги и кръстосани и предпродажбени канали.
 3. Открийте клиентите, които планират да се откажат, и определете как да ги запазите.

Решение

Случай, разшифроване

Събирайте данни от външни и корпоративни източници, определяйте емоционалността на отзивите и обектите на емоции, анализирайте показателите в динамиката и по различни критерии, демонстрирайте данните в необходима форма: диаграми, таблици, на географска карта.

Решение

Случай, разшифроване

Мобилният оператор започва да използва комплексния инструмент за оценка на персонала и получава информация за реалните възможности на служителите. Тези знания помагат за бързо формиране на проектни екипи и за оценка на производителността на труда. Клиентът има ИТ инструмент за решаване на задачи на HR стратегиите.

Решение

Случай, разшифроване

Защитете корпоративните системи от външни атаки и намалете вероятността от заплахи, включително от тези, за които компютърът все още не знае (Zero-day threats).

Проверете ИТ системите за съответствие с индустриалните и международните стандарти за сигурност, GDPR.

Намерете изтичане на данни, следете за подозрителни дейности както отвън, така и от собствените си служители.

Автоматизирайте еднотипните задачи на служителите по информационна сигурност:

 • издаване на достъп до необходимото ниво на нови служители
 • премахване на достъпа след уволнението на служителя
 • архивиране и дългосрочно съхраняване на действията на служителите.

Решение

Случай

«Мобільні ТелеСистеми» ОАО (Украина) автоматизира документооборот

Служителите на IBA Group анализираха бизнес процесите на клиента и адаптираха собствения си продукт СЕД «Канцлер» към изискванията на «Мобільні ТелеСистеми» ОАО. В компанията са внедрени приложенията:

 • Деловодство
 • Архивно дело
 • Нормативни актове
 • Задачи

Решение

УСЛУГИ

Разработваме корпоративни и мобилни приложения, мигрираме бази данни към актуализирани версии на системите, внедряваме технологии Artificial Intelligence, RPA и Machine Learning.

Намаляване на разходите на служителите в бек офиси чрез използване на RPA и невронни мрежи

Проектираме архитектурата, разработваме и обучаваме чат ботове и роботи по технологията Machine Learning на базата на решенията на WorkFusion, UiPath, IBM Watson, Blueprism, Automation Anywhere.

Консултираме и решаваме въпроси, свързани с въвеждането и поддръжката на системи на трети лица, обучаваме служителите на клиентите да работят на RPA платформи.

Говорете с експерт

Разработка и интеграция на мобилни приложения с корпоративни системи

Разработваме оригинални и междуплатформени мобилни приложения за телекомуникационния персонал. Интегрираме мобилни приложения с корпоративни системи

SAP, IBM FileNet, IBM Domino, IBM WebSphere. Служителите бързо изпращат и получават информация за поръчките, състоянието на оборудването, местоположението на стоките по всяко време.

Говорете с експерт

Industry 4.0 introduction to improve subscriber experience and expand range of offered servicesВъвеждане на Industry 4.0 за подобряване на абонаментния опит и предлагане на нови услуги на клиентите

Създаваме решения въз основа на технологиите на Интернет на вещите, обработката на естествения език, изкуствения интелект. Мигрираме приложения към облачни сервиси, предлагаме услуги на DevOps инженери за правилното въвеждане на решения за автоматизация, експлоатацията им и поддръжка.

Говорете с експерт

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria