EmailBot

Софтуерен робот за обработка на входящи съобщения. Ботът освобождава от механична работа и отговори на типични въпроси. Служителите имат повече време за решаване на проблемите на клиентите си и затваряне на заявките.

ЗА КАКВО Е НУЖЕН EMAILBOT?

Всеки ден клиентите изпращат електронни писма с еднотипни запитвания. Служителите на сервизния център ръчно сортират писмата: изпращат готови отговори, създават тикети, изпращат писма на колегите си. Механичната работа отнема много време и намалява ефективността на работата. EmailBot помага:

  • бързо да се затворят еднотипни запитвания на клиентите
  • служителите да се освободят от механични задачи и отговори на типични въпроси

ПРЕДИМСТВА ЗА БИЗНЕС

Роботът автоматично класифицира до 70% входящи писма. При ниска коректност на разпознаване на категория от робота служителят на компанията я потвърждава или променя.

Намаляване на ръчна обработка на съобщения

Роботът получава писма чрез протоколите IMAP/POP3. С помощта на изкуствен интелект роботът създава тикети в JIRA, автоматично отговаря на съобщенията по зададения пример и пренасочва писма към служителите на компанията.

Събиране и анализ на статистика

Ботът непрекъснато събира статистика и помага за намиране на нови категории писма за автоматизация. Новите категории могат да се добавят без спиране на текущия бизнес процес.

Бърза преквалификация на робота

Действащият робот е лесно обучаем: може да се добави нова категория писма за автоматизация или ново действие за текуща категория.

Служителят на компанията класифицира входящите съобщения. Роботът наблюдава човешките действия и системата автоматично преобучава модела за автоматизация.

Роботът обработва 30-50% от писмата автоматично

Роботът обработва 6 категории писма с 900 документи за всяка категория. Моделът е тестван на 100 документи за всяка категория, точността на обработка е от 92,5%. Роботът освобождава служителите на контактния център от механична работа и им дава повече време за решаване на проблеми на клиентите. Служителите по-бързо отговарят на запитванията на клиентите, като насърчават тяхната лоялност.

RPA CENTER OF EXCELLENCE

Разработваме собствени решения, базирани на WorkFusion, и участваме в разработката на основната платформа. Офисите на IBA и WorkFusion се намират в същия град, затова комуникацията и сертифицирането на персонала минават бързо. Специалистите на IBA имат профилно висше образование: инженер-системен техник, инженер-проектант, инженер-програмист.

IBA е стратегически партньор на WorkFusion – създател на платформата за автоматизация на бизнес процеси.

Разработка на архитектура на решенията

Анализираме бизнеса, определяме процесите, които се нуждаят от автоматизация. След това разработваме архитектура на решенията за автоматизация и уточняваме необходимите технологии.

Роботизация и машинно обучение

Проектираме, разработваме и въвеждаме роботи за автоматизация на еднотипните процеси.

Въвеждаме машинно обучение за анализ на голям обем данни, търсене на закономерности и създаване на необходими алгоритми, необходими за обучение и взаимодействие с роботи.

Адаптиране на платформата

Адаптираме WorkFusion платформата към нуждите на бизнеса и я интегрираме в IT средата на компанията.

Услуги на DevOps инженер

Предлагаме услугите на нашите DevOps инженери за правилното внедряване на решенията за автоматизация и по-нататъшното им обслужване и поддръжка.

Анализ на данни

Избираме и маркираме данни за машинно обучение.

Анализираме работата на роботите и ги оптимизираме за по-точни резултати.

Център за перспективни технологии

Решаваме въпроси за въвеждане, обновяване,  поддръжка или коригиране на RPA решения, разработени от WorkFusion и трети страни.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

4Консултации, прототипиране

Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria