Автоматизация на подготовката на документи в телекомуникационна компания

Бизнес задача

Да се обработят данните за контрагентите на телекомуникационната компания и се прехвърлят от Excel към SAP ERP системата. След това, въз основа на тези данни, да се създадат Word документи за сключване на допълнителни споразумения с контрагентите и се въведат в системата за документооборота.

Решение

Екипът на IBA Group проведе сравнителен анализ на трите водещи RPA системи: UiPath, Automation Anywhere и Blue Prism. За решението на задача избраха UiPath.

По време на проекта за клиента са проведени няколко отдалечени консултации по RPA и демонстрации на решения. Реализиран е алгоритъм за получаване на данни от Excel файл, тяхнатата обработка и въвеждане в SAP системата. Също така, роботът автоматично генерира договори във формат Word въз основа на получените данни.

Резултат

Пилотният проект показа, че роботът може да поеме рутинната ръчна работа на потребителите. Така служителите на компанията ще имат повече време за аналитични задачи.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria