IBA Group проведе техническа оценка преди миграцията към S/4HANA за голяма немска компания

ЗАДАЧА

Клиентът иска да минимизира разходите за миграцията на разпределените си системи към S/4HANA. За това техническата оценка се извършва преди миграцията. Тя позволява да се оцени обема на работите, да се определи необходимите подобрения и да се състави бюджет на проекта.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Първоначално ИТ отделът на клиента планира да извърши техническа оценка самостоятелно. След стартиране на съответните програми SAP администраторите получиха списък от 17 000 грешки. За да разработят решение самостоятелно, липсваха им компетенции, така че беше решено да се свържат с изпълнителя. Сред основните изисквания бяха владенеето на немски език и възможността за непрекъсната работа в Германия. Затова в проекта участват специалисти от IBA Group и колеги от Германия като подизпълнители.

Планът за миграция към S/4HANA включва преобразуването на девет разпределени SAP системи в период от 2020 до 2025 година. За техническата оценка бяха отпуснати 40 човекодни. Използвайки двете системи като пример, специалистите от IBA Group направиха оценка на предстоящата миграция и препоръки за всички участници в проекта.

РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

Клиентът получи документация със съдържанието на работите по миграция, списък с подобрения и препоръки, оценка на бюджета и срока на проекта.

Етикети

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria