IBA Group опрости взаимодействието на продавачи и бизнес партньори на клиента в CRM Salesforce

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Да се създаде приложение за подкрепа на продавачите и бизнес партньорите на клиента при продажбата на услуги за поддръжка.

РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

Сега проектът е на етап MVP. Клиентът вече може да оцени основния функционал на решението, което ще се подобрява в бъдещите версии.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Сертифицираните разработчици на Salesforce от IBA Group започнаха работа по проекта през септември 2019 година. Те се присъединиха към разпределен екип от 100 души, който включва специалисти в Salesforce, Java и др.

Приложението е изградено върху архитектура на микросервиз (REST). В подкрепа на support-договорите е създадено ново решение за Quote-to-cash процесите. Системата ще бъде интегрирана с CRM и ERP платформи.

Ако системата види, че support-договорът изтича в близко бъдеще, тя автоматично създава нови възможни продажби (opportunity). За разпределението на opportunity между sales-специалистите е отговорна отделна структура на клиента — Territory Alignment. Когато sales-специалистът получава известие, той може да направи upsale навреме — да удължи договора или да го прехвърли на друг мениджър.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria