IBA Group е изградила глобално корпоративно хранилище за данни и осигурява поддръжка 24/7

Бизнес задача

Разработка и поддръжка на корпоративно хранилище за данни, ETL процеси и уеб приложения, което работи с данни.

Решение

IBA Group разработва система за финансово планиране и прогнозиране за проекти на клиенти. Създадено е уеб приложение, в което ръководителите на проекти изграждат финансови прогнози. Те също попълват анкети и въпросници, въз основа на които проектите получават статуси в зависимост от тяхната възможна рентабилност/загуба. След обработката на тези данни се генерират ключови показатели за ефективност. Генерираните от системата отчети се предават за проверка на ръководството на компанията.

По проекта работи екипът от 30 разработчици и 10 специалисти по техническа поддръжка. Те денонощно наблюдават изтегляния на ETL и отговарят на потребителските заявки.

Системата работи в пет региона: САЩ, Азия, Европа, Япония, Латинска Америка. Всеки регион има конфигурирани отделни ETL процеси.

Резултат

Системата генерира отчети за ръководството на компанията, въз основа на които се определят финансовите прогнози за следващото тримесечие.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria