Анализ и BI системи

Работим с лидери, визионери и нишови играчи на пазара на BI системи.

Внедряваме BI решения на вендори: IBM Cognos analytics, MS Power BI, QlikView, Qlik Sense, Tableau, Information Builders WebFOCUS, Looker, Watson analytics, SAP BusinessObjects BI, Lumira, Reporting Services, Oracle BI.

Работим и с open-source системи за бизнес анализ: Grafana, Kibana, Pentaho, Jaspersoft, BIRT, JS frameworks.

ПРИМЕРИ НА ЗАДАЧИ ЗА BI СИСТЕМИ

Ползи за бизнеса

Анализирайте всички показатели за продажбите в статика и динамика, както и маркетинговата ефективност в цялата компания: от уебсайта до конверсията и плана на продажби.

Продажби
BI системите помагат за анализиране на пазара; търговски рейтинги, мениджъри, доставчици и купувачи по всеки показател; асортиментна матрица и структура на продажбите; еластичност на търсенето; анализ на чекове: потребителска кошница, съвместни покупки, посещаемост, брой артикули в касова бележка и др.

Маркетинг
BI системите помагат за изграждането на фуния за конверсия и продажби, сегментирането на клиенти, анализирането на реклами, конкуренти, LTV на клиентите.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

Ползи за бизнеса

Разберете дали има достатъчно продукти в склад, дали нужните стоки се съхраняват в нужното количество; дали логистиката е изградена правилно.

Запаси
BI-системите помагат да се анализира обема на покупките, връзката им с печалбата; да се оценяват себестойността и нивото на запасите, оборота, броя на замразените и непродадените стоки и др.

Логистика
BI системите помагат да се оценят показателите за ефективност на логистиката (вид транспорт, амортизация, износване, поддръжка; срокове за доставка и разходи), да се анализират пратки, маршрути, превозвачи, търгове, митнически декларации, да се провежда одит на стоки и плащания.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

Ползи за бизнеса

Анализирайте финанси, компании: печалба и загуба, показатели на ликвидност, паричен поток, бюджетиране и др.

Оценявайте отклоненията на финансовите показатели на компанията: приходи, маржове, нетни приходи, данъци върху дохода, себестойност и разходи.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

Разкажете за вашите задачи за BI системи.

КАК BI СИСТЕМИТЕ ПОМАГАТ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ЗАДАЧИТЕ ВЪВ ВАШАТА ИНДУСТРИЯ?

Ритейл

С помощта на BI системите, търговските компании анализират продажбите в динамика и статика, анализират касовите бележки, потребителската кошница, съвместно закупени стоки, оценяват дълбочината и ширината на асортиментната матрица, запасите, планограмите и оформлението, поръчките, маркетинговите промоции, системата за лоялност, финансите (кеш флоу, бюджетиране и др.).

BI системите помагат да се намерят модели при формирането на търсенето, да се сегментират потребителите според реакцията им на промени в цените и т.н.

Фармацевтика

Фармацевтичните компании използват BI системи за анализ на касови бележки (типични покупки, кръстосани продажби, средна касова бележка), контрол на сроковете на годност, наличието на задължителен списък с лекарства, ценова политика и др.

BI системите могат да се интегрират с услуги на трети страни, за анализиране на цените на конкурентите, сезонността на търсенето, дяловете на вносни и местни лекарства.

Решенията помагат да се оценят доставчиците и медицинските представители, тяхната маргиналност.

С помощта на анализи фармацевтичните компании анализират поръчката: намират оптималния обем на доставка на лекарства в аптеката.

Телеком

BI системите помагат за анализиране на приходите, средната касова бележка, разходите за привличане на клиенти; показателите за дълг, оттока на клиенти, активните/неактивните/новите абонати, печалбата на абонат; броя и продължителността на обажданията, броя на обажданията до контактния център, маркетинговите кампании и др.

Банки и финанси

BI системите в банките подобряват качеството на управление на риска, ускоряват формирането на отчети за регулатора, опростяват моделирането на финансовите потоци и финансовото състояние на банката.

Производство

Производствените компании с помощта на BI и предиктивен анализ анализират всички бизнес процеси: покупка на суровини, изчисляване на себестойност, анализ на поръчки за покупка, съхранение на стоки в склад, логистика и др.

Как BI системите помагат за решаването на проблеми във вашата индустрия?
МНЕНИЕ НА ЕКСПЕРТА

Данните са от полза за бизнеса, когато в компанията се възпитава Data Literacy – грамотността на специалистите в работата с данни. Това означава, че служителите знаят как да разбират и анализират информация.

Анализът отговаря на въпроса „защо?“, така че служителите трябва не само да разбират какво показват данните, но и да намират в анализа отговора на въпроса „защо се случи това“. Този подход помага на компаниите да проследяват причината и следствието в бизнес операциите, правилно да съхраняват и показват тази информация с помощта на подходящи инструменти и да вземат правилните управленски решения.

Data Literacy започва с изграждане на процеси за обработка на данни: привеждане на натрупаната информация в единна форма, премахване на дубликати, дефиниране на структурата за входящи данни, определяне на източници на данни и едно място за съхранение на цялата информация.

Data Engineering е отговорен за компетентното изграждане на процеси, а Корпоративните хранилища на данни са отговорни за съхранението и натрупването на информация.

КОИ СМЕ НИЕ?

Над 100ПРОЕКТАза BI системи и КХД са изпълнени за местни и международни клиенти
Над 200СПЕЦИАЛИСТИполучиха сертификати за BI, Big Data, Data Science, Data Warehouse, CPM
13ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕв 14 страни по света

ЕКСПЕРТИЗА НА IBA GROUP В АНАЛИТИКАТА

Консултации и одит

Одит. Ще извършим одит на BI решенията, които вече сте инсталирали. Ще открием причините, поради които решението не работи както трябва: неправилно внедряване, неконфигурирани процеси и т.н.

Ще определим какво трябва да се подобри и как да конфигурирате BI системата за вашите задачи.

Консултации. Работили сме с клиенти от различни индустрии, така че разбираме какво може да ви е необходимо от BI система. Нашите специалисти ще предложат решение с вече конфигурирани секции и показатели, които  ще можете да тествате.

Миграция

Прехвърляме данни към нова BI система и помагаме на компаниите да изградят data-driven подход на стратегията за управление.

Работим с Qlik, Microsoft Power BI, Tableau, Pentaho, IBM Cognos Analytics и др.

Внедряване и развитие

Внедряваме системи за бизнес анализ, работим с вендори и open-source системи.

Благодарение на разнообразния ни опит, натрупахме много знания за това как компаниите използват BI системите и споделяме тези знания (спазвайки NDA). Нашите специалисти могат да преценят дали изпълнението ще бъде успешно при сегашните условия и какво трябва да се направи, за да бъде проектът успешен.

Big Data и корпоративни хранилища на данни

Корпоративните хранилища за данни натрупват голямо количество данни, на базата на които работят системите за бизнес анализ.

Ще получите сигурно решение, интегрирано с всички приложения, от които се нуждаете. Предлагаме решения, базирани на Big Data платформи с връзка към всеки източник на данни.

Data Engineering

Разработваме и внедряваме процеси за извличане, трансформиране и зареждане на данни (ETL и ELT процеси), методи за мониторинг на качеството на данните и маскиране на данни (DQM), проектираме процеси за разпределени изчисления.

Качествените данни стават достъпни в подходящата форма за служителите на вашата компания. Повече за услугите Data Engineering.

ВЕНДОРИ, С КОИТО РАБОТИМ

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria