АНАЛИТИКА

IBA Group разработва системи за прогнозен анализ, задълбочен анализ, визуализация на данни и интерактивни отчети за финансови, промишлени, транспортни, енергийни и държавни компании.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

Ползи за бизнеса

Програмата създава модели за разпределяне на разходите и приходите на базата на подробни данни.

Служителите на компанията за всеки клиент, услуга, канал за дистрибуция по отделно или в съвокупност сравняват израходваните средства и получените приходи. Компанията се фокусира върху най-доходните процеси и увеличава финансовата ефективност.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

Авиакомпанията насърчава лоялността на клиентите

Програмата следи и анализира клиентските отзиви на форуми, в социални мрежи, инциденти от кол центрове. Определя тона на отзивите, показва географското им разпределение и ги дейтализира до предмета на обсъждане. С помощта на програмата служителите сравняват компанията с конкурентите.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

Банка намалява размер на извъноборотните парични средства с 20%

Банката въвежда система за мониторинг и кеш-мениджмънт за мрежата на устройствата за самообслужване. Служителите на банката следят финансовото и техническото състояние на банкоматите и информационните павилиони, а програмата прогнозира търсенето на пари в брой. Банката намалява прекъсване на устройствата както поради техническите повреди, така и липсата на пари в устройствата.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ЕКСПЕРТИЗА НА IBA GROUP В АНАЛИТИКАТА

В IBA Group работят 200+ специалисти по разработка на BI платформи, корпоративни хранилища за данни, системи за управление на ефективността на предприятието, обработка и анализ на големи данни. Служителите на компанията получиха професионални сертификати в областта на аналитиката от IBM, SAP, Oracle, Informatica, Teradata, QlikTech.

Развитие на аналитични системи с помощта на SAP BusinessObjects BI Suite

Развиваме BI платформи, системи за предиктивна аналитика в мащабируема и сигурна среда.

Експертни съвети

Разработка на аналитични модели с помощта на SAP Predictive Analytics

Създаваме аналитични модели за скоринг, прогнозиране, разпознаване на неочевидни взаимовръзки.

Експертни съвети

Създаване на системи за интелектуален анализ на данни

Създаваме решения за интелектуален анализ на неструктурирани данни от различни източници: отзиви и жалби на потребителите, форуми, социални мрежи.

Решенията се разработват на базата на продуктите IBM SPSS.

Експертни съвети

Разработка на BI платформи и корпоративни хранилища на данни

Създаваме корпоративни хранилища на данни до 50 TB, базирани на платформите IBM, Oracle и Teradata. Решенията поддържат ETL процеси и решения за управление на качеството на данните.  

BI платформите се разработват на базата на IBM Cognos BI, SAP BO BI, Oracle BI, Information Builders WebFocus, Tableau, Pentaho и др.

Експертни съвети

Създаване на системи за планиране, бюджетиране и прогнозиране

Разработваме системи за планиране, бюджетиране и прогнозиране на базата на платформите IBM Cognos TM1 and Planning, IBM Cognos Express, SAP BO BPC, Oracle Hyperion Planning и др.

Експертни съвети

Създаване на системи за управление на ефективността

Разработваме системи за управление на корпоративната ефективност: от системи за планиране и бюджетиране до системи за мониторинг, анализ и отчетност. Создаваме системи, базирани на IBM Cognos, SAP BO или Oracle.

Експертни съвети

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработката е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултация, прототипиране

Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

ИТ компанията предварително разпознава 83% от критичните потребителски жалби

Компанията намалява оттеглянето на клиентите благодарение на система, която автоматично разпознава критични потребителски жалби. Служителите получават 4-5 дни за решаване на проблема на клиента.

Контакти IBA GROUP

Yes
Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
IBA Bulgaria