Комплекс от решения за миграция към SAP S/4HANA

IBA Group завърши няколко проекта за миграция към SAP S/4HANA и cтигна до извода, че за успешното постигане на целите на клиента не е достатъчно да се използват само инструменти за автоматично конвертиране на системите SAP ERP 6.0, например QuickFix или собствените разработки. Само специалисти с опит във внедряването на SAP S/4HANA решения са в състояние да активират нови възможности на системата и да докажат нейната ефективност в зависимост от бизнес задачите.

ВСИЧКИ СЕРВИСИ НА IBA GROUP ЗА МИГРАЦИЯ КЪМ SAP S/4HANA СА НА ЕДНА СТРАНИЦА

Сценарии за миграция към SAP S/4HANA

Има няколко начина за миграция към SAP S/4HANA: Ново внедряване, Преобразуване на системния ландшафт, Конвертиране на системата с ERP, Хибридна Миграция. Екипът на IBA Group завърши проекти във всички горепосочени сценарии. Сега в системите на клиенти, базирани на SAP S/4HANA, вече работят над 3500 крайни потребители.

Техническа оценка преди миграция към SAP S/4HANA

Предлагаме да извършим техническа оценка, преди да преминем към SAP S/4HANA. Резултатите от оценката ще помогнат за намаляване на времето за миграция и бюджета, ако се разглежда вариант за конвертиране или хибридна миграция на вашия SAP ERP към SAP S/4HANA.

Оферти с фиксирана цена за прехода към SAP S/4HANA

След консултации клиентът избира един от основните пакети за конвертиране, в зависимост от своята ситуация, задачи, цени и срокове.  Това са пакети Sandbox conversion, Full system conversion, Code remediation only.

СЦЕНАРИИ ЗА МИГРАЦИЯ КЪМ SAP S/4HANA

СЦЕНАРИЙ 1:

Ново внедряване (Greenfield)

Извършваме реинженеринг и опростяваме процесите. Извършваме първоначално зареждане на данни и изтриваме стария ландшафт. Разполагаме SAP S/4HANA в облака или локално.

Клиентите избират този път, когато мащабът на промените в стандартната функционалност на SAP ERP вече не отговаря на изискванията за бизнес развитие на компанията. Всички собствени разработки вече не участват, тъй като внедряването се извършва от нулата. Използваме методологията SAP Activate — използваме предварително конфигуриран прототип, който може да ускори фазата на проектиране и да завърши внедряването на вашата нова система за възможно най-кратко време. Този сценарий също ви позволява да преминете към SAP S/4HANA Cloud.

СЦЕНАРИЙ 2:

Преобразуване на SAP ERP в SAP S/4HANA (System Conversion/Brownfield)

Преобразуваме текущата ERP система SAP Business Suite в SAP S/4HANA. Разполагаме системата локално. Използвайки сценария за миграция System Conversion (Brownfield), ще можете да трансформирате вашата система в SAP S/4HANA в две стъпки, да активирате основни функции и да преминете към прогресивно внедряване на други иновации на SAP S/4HANA.

Вижте нашите предложения с фиксирана цена за миграцията към SAP S/4HANA:

Sandbox conversion
FULL SYSTEM CONVERSION
CODE REMEDIATION ONLY

СЦЕНАРИЙ 3:

Хибридна миграция (Hybrid/Selective Data Transition)

Създаваме нова система според сценария Ново внедряване. Прехвърляме части от функционала от старата система според сценария Конвертиране на системата от ERP. Допълнително по ваше искане можем да извършим миграция към облака.

Използвайки комбинирания подход Selective Data Transfer (Hybrid), част от развитието на старата система се прехвърля към новата SAP S/4HANA. Това помага да се поддържат успешните иновативни разработки на вашата компания по време на проекта.

Техническата оценка ще ви помогне да изберете подходящия сценарий преди миграцията.

СЦЕНАРИЙ 4:

Трансформация на ландшафта (Landscape Transformation)

Консолидираме разпределените ИТ системи на предприятието или избирателно мигрираме отделни бизнес единици и компоненти на решения към SAP S/4HANA. Разполагаме системата в облака или локално.

SAP Landscape Transformation е най-интересният път, подходящ за големи разпределени компании. С помощта му бързо започвате да използвате SAP S/4HANA Central Finance — това е нова система, в която се прехвърлят всички финансови транзакции от съществуващия хетерогенен ландшафт SAP / не-SAP системи. И след това постепенно се отказвате от старите системи, като премествате и препроектирате (ако е необходимо) тяхната функционалност в една система за управление на група компании.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА МИГРАЦИЯ КЪМ SAP S/4HANA

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИМАТ НУЖДА ОТ НОВ ДИЗАЙН И СЪВРЕМЕННА АРХИТЕКТУРА

Остарелите ERP системи не са в крак с темповете на цифровата икономика. SAP ERP се използва дълго време, размерът на базата данни нараства, отчетите се генерират бавно. Бизнесът се нуждае от надежден и мащабируем инструмент за управление на информация и потоци от данни. Потребителите се нуждаят от нов дизайн и модерна архитектура, интеграционна база за IoT, големи данни и социални мрежи.

ИЗЧИСЛЕТЕ ВСИЧКИ РИСКОВЕ

Преди началото на миграцията ние извършваме техническа, функционална и стратегическа оценка на ИТ структурата на клиента. Детайлно анализираме системите, откриваме скрити рискове и бариери пред миграцията, оценяваме бюджета и сроковете с оглед на трудностите. Заедно с консултанти определяме как миграцията към SAP S/4HANA ще подобри бизнеса и ще му помогне в дигиталната трансформация.

След 7 години системата, в която сте инвестирали пари в продължение на 20 години, ще стане толкова остаряла, че ще трябва да харчите пари за разработване на нова. Системата, която е остаряла вече днес, ще стане напълно остаряла след 7 години, но все пак ще трябва да бъде изоставена. По-добре е да отделите това време не за скъпа поддръжка на старата ERP, а за запознаване с новите възможности на SAP S/4HANA, които ще са от полза за вашия бизнес.

ВАЖНО

Това е пилотно преобразуване — Proof of Concept. Няма да коригираме някои от елементите, тъй като това ще изисква внимателен анализ и задълбочено участие на служителите и ИТ персонала на клиента. Ще пропуснем елементи, за да не спрем целия процес.

ОФЕРТИ С ФИКСИРАНА ЦЕНА ЗА ПРЕХОДА КЪМ SAP S/4HANA

Full system conversion

Какво е това:  4 системни конверсии: Sandbox, Development, QA, Production.

Продължителност: зависи от системата

4 СТЪПКИ НА ВСЕКИ ЕТАП SANDBOX, DEVELOPMENT, QA, PRODUCTION
 1. Копиране на системата
 2. Подготовка за конверсия
 3. Техническа конверсия в SAP S/4HANA
 4. Работи след конверсия
РЕЗУЛТАТИ

Производствената система се преобразува в SAP S/4HANA.

 

  Quick SAP S/4HANA Conversion Sizing

  SAP ERP (ECC version): 6.0
  Number of Company Codes
  Custom Code Remediation
  Number of Custom Objects
  Data Conversion Support
  Size of Database, Tb
  Years in Production
  SAP S/4HANA Mandatory features State:
  Business Partners Activated
  Material Ledger Activated
  New General Ledger Activated
  SAP S/4HANA Quick Innovations Options:
  Fiori Apps Activation & Training
  Additional Options:
  Use IBA DС/AWS for Sandbox system
  *Email
  Име
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  «ОТ 1996 ГОДИНА СА НАТРУПАНИ ПОЧТИ 5 000 ЧОВЕКОГОДИНИ ПРОЕКТНИЯ ОПИТ»

  Игор Бордак, директор на SAP Global Delivery Center в IBA Group.