УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

IBA Group разработва и въвежда система за управление на персонала, система за дистанционно обучение на компании и учебни заведения.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

С помощта на конструктора на талантите ръководството на компанията правилно избира дейностите за развитие на необходимите умения на служителите, управлявлява индивидуални планове за развитие по модела SMART и обучава персонала.

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

В системата eUni компанията създава собствена програма за обучение, която подобрява квалификацията на служителите. eUni събира статистика за образователния процес и поддържа протоколите за преминаване на тестове за всеки служител.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Конструкторът на талантите създава ефективна рекламна обява за работа и формира профил на кандидата въз основа на резюме от HeadHunter. Съставя рейтинг на кандидатите и поддържа база данни с въпроси за интервюто. След интервюто оценява кандидата.

В системата, базирана на SAP ERP HCM, HR мениджърите водят записи на данните на служителите, следят промените в документите, бързо изготвят документите за приемане, уволнение или прехвърляне на служителя в друг отдел.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Програмата оценява нивото на уменията на служителите, следи промяната му, организира процеса на преоценка.

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Конструкторът на талантите анализира проектно запитване и избира в екипа служители с необходимите компетенции.

ЕКСПЕРТИЗА НА IBA GROUP В HR/eLEARNING

Специалистите на IBA Group създават системи за управление на персонала, базирани на готови решения, както и разработват и въвеждат собствени решения за дистанционно обучение и управление на HR стратегията.

Разработка на базата SAP Human Capital Management

Създаваме системи за управление на персонала на базата на решението SAP.

Експертни съвети

Въвеждане на инструмент за реализация на HR стратегията

Въвеждаме собствена система за управление на персонала. Решението помага на HR специалистите да формират профил на позиция и да избират служители с необходимите компетенции, да оценяват работата на персонала и да подобряват квалификацията му, да формират проектни екипи и HR стратегия.

Експертни съвети

Разработка на системи за обучение

Автоматизираме процес за дистанционно обучение за предприятия и учебни заведения.

Експертни съвети

ИТ компанията намали оборота на персонала от 8,2% до 5,1%

Компанията автоматизира бизнес процесите за управление на персонала, подобрява квалификацията на служителите и увеличава броя на сформираните екипи от 70% до 84%.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество.

Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултация, прототипиране

Извършваме консултации за технологиите и продуктите на WorkFusion. Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria