IBA Group потвърждава високи резултати в класацията 2022 GO 100

20 Май, 2022 

IAOP, Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга, опубликовала список ведущих поставщиков услуг аутсорсинга The 2022 Global Outsourcing 100®, а также специальные подкатегории – сублисты рейтинга, вслед за публикацией специального приложения к журналу Fortune. IBA Group 10-й год подряд вошла в категорию «Лидеры» и третий год подряд была отмечена во всех сублистах рейтинга.

Достижения IBA Group в рейтинге The 2022 Global Outsourcing 100:

 • Включена в сотню лучших аутсорсеров
 • Категория: Лидеры
 • Подкатегории:
  • Sustained Excellence (Устойчивое мастерство – за включение в рейтинг не менее 5 лет подряд)
  • All Star (Получение 5 или более баллов по всем суб-листам)
  • Customer References (Лучшие по отзывам клиентов)
  • Awards & Certifications (Лучшие по наградам и сертификациям)
  • Programs for Innovation (Лучшие по инновациям)
  • Programs for Corporate Social Responsibility (Лучшие по программам корпоративной социальной ответственности – КСО).

Много благодаря и поздравления за компаниите, включени в класацията 2022 Global Outsourcing 100, за това, че са на на върха през особено предизвикателна година. Вашата упоритост, постоянство и лидерство изиграха решаваща роля за преодоляването на глобалната пандемия от нашата индустрия и ние с удоволствие отбелязваме вашето качество и умения в работата.

Деби Хамилл (Debi Hamill)IAOP CEO

За нас е чест да потвърдим постиженията от предишни години в класацията на най-добрите доставчици на аутсорсинг услуги. За десета поредна година влязохме в категорията „Лидери“ на класацията, за трета поредна година спечелихме титлата „Super Stars“ на класацията и една от най-добрите компании според отзиви на клиенти, награди и сертификати, програми за иновации и корпоративна социална отговорност. Тези постижения са доказателство за постоянния ни стремеж към устойчиво развитие и професионално съвършенство. Ние сме фокусирани върху по-нататъшното разширяване на иновациите и подобряване на нашите услуги, за да постигнем най-високо ниво на удовлетвореност на клиентите.

Сергей Левтеевпредседател на Управителния съвет на IBA Group

За класацията

Global Outsourcing 100 и неговите подкатегории са важен източник на информация за компании, които търсят нови доставчици на аутсорсинг услуги или искат да разширят отношенията си със съществуващите доставчици. Класацията помага да се изберат най-добрите компании в аутсорсинг индустрията.

Топ 100 включва компании от цял ​​свят, които предоставят пълен набор от аутсорсинг услуги — не само аутсорсинг на информационни технологии и бизнес процеси, но и услуги за експлоатация и управление на имоти и капиталови активи, производство и логистика. Членството в IAOP не се изисква и не се зачита при съставянето на окончателния списък.

За да се гарантира участието на широк кръг от играчи в индустрията, списъкът Global Outsourcing 100 включва както по-големи и по-устойчиви глобални фирми, наречени „Лидери“, така и малки, бързо развиващи се фирми с по-малко от 50 милиона долара годишен приход и/или по-малко от 5000 служители, наречени „Изгряващи звезди“.

Компаниите първо се класират по критериите „Лидер“ и „Изгряваща звезда“ и след това се оценяват в четири съдийски категории.

 • Top Customer References (Най-добрите според отзивите на клиентите)
 • Top Awards & Certifications (Най-добрите според наградите и сертификатите)
 • Top Programs for Innovation (Най-добрите в иновациите)
 • Top Programs for Corporate Social Responsibility (Най-добрите в програмите за корпоративна социална отговорност – КСО).

Съдийството се основава на строга методология за оценка, която включва независима оценка от група клиенти на IAOP, които имат богат опит в подбора на доставчици на аутсорсинг услуги и консултанти за своите организации. Окончателният списък се състои от компаниите с най-висок резултат, независимо от вида.

За IAOP

Международната асоциация на аутсорсинг професионалистите (IAOP®) обединява повече от 120 хиляди членове, включително асоциирани. IAOP защитава интересите на аутсорсинг индустрията, помага на компаниите по целия свят да развиват аутсорсинг, да подобряват ROI (коефициент на възвръщаемост на инвестициите) и да разширяват възможностите за аутсорсинг в бизнеса. Допълнителна информация е достъпна на уебсайта www.IAOP.org.