IBA Group открива развоен център в Сърбия

2 Септември, 2022 

IBA Group обяви откриването на нов развоен център в Белград, столицата на Република Сърбия. Сърбия стана 15-ата страна в света, в която IBA Group има постоянни представителства, и 9-ата страна, в която IBA Group има центрове за развитие.

Разширяването на IBA Group на Балканите — третия по големина полуостров в Европа — се дължи на нарастващото търсене на ИТ услуги в Югоизточна и Централна Европа и е в съответствие със стратегията на компанията да бъде по-близо до клиентите.

Първият офис на IBA Group в региона беше центърът за развитие IBA Bulgaria, основан през 2017 година в Бургас, четвъртия по големина град в България. В началото на 2022 година компанията открива IBA Croatia — представителство в Загреб, столицата на Хърватия. IBA Beograd стана третият офис на IBA Group на Балканите.

Днес компанията изпълнява проекти за разработване на софтуер в региона за мейнфрейм компютри, миграция към нови платформи, използване на облачни технологии и други ИТ проекти за клиенти в областта на ИКТ, банковото дело, логистиката и други сектори.

Откриването на развойния център в Сърбия ще предостави допълнителни възможности за преместване на служителите на IBA Group. Ние също се стремим да разширим персонала и клиентската си база в региона, като използваме опита и знанията, натрупани по време на съществуването на цялата група IBA.

Светлана Голякдиректор на IBA Beograd

Тази година IBA Group отвори центрове за развитие в Литва, Грузия и Сърбия, както и представителство в Хърватия. Тези мерки са част от нашата стратегия за диверсификация и отразяват нашето отговорно и всеотдайно отношение към нашите клиенти. Ние сме готови да допринесем за развитието на иновативната ИТ екосистема в Сърбия и региона на Югоизточна и Централна Европа като цяло, използвайки технологичния опит на всички центрове за развитие на IBA Group.

Сергей Левтеевпредседател на Управителния съвет на IBA Group