SAP ПОДДРЪЖКА

Над 300 специалисти от IBA Group осигуряват пълен цикъл на поддръжка на всички версии на SAP системите на клиента и поддържат бизнес приложения 24×7. В Центъра за поддръжка на лицензи на SAP работят сертифицирани от доставчици консултанти, които поддържат SAP Business All-in-One, SAP Business Objects и SAP HANA.

ЗАЩО ИМАМЕ НУЖДА SAP ПОДДРЪЖКА

Организациите на всяка индустрия, които имат инсталирани SAP решения повече от две години, могат да се сблъскат с ниско удовлетворение на клиентите: проблемите се решават дълго време, отношенията между потребителите, конфигурациите и инцидентите не са ясно определени, няма разбиране как се формира добавената стойност в една верига от бизнес процеси.

Ние предлагаме поддръжка за SAP системите в съответствие с ITIL, който се основава на бизнес изискванията на клиента и намалява броя на критичните повреди. При този подход връзката между потребителите, поддържаните елементи и инцидентите става по-ясна и по-организирана.

КАКВО ПРАВИМ

Сертифицираните от доставчици служители на IBA Group организират SAP поддръжката в съответствие с ITIL: определят изискванията на клиента, създават портфолио от услуги, изпълняват процеси и функции, важни за организацията (техническа поддръжка, управление на знанията и конфигурациите и т.н.), създават матрица за отговорност (RACI), обучават потребителите и организират техническа и инфраструктурна поддръжка.

Техническа поддръжка на SAP системи (SAP BASIS)

Предлагаме пакетни решения за техническа поддръжка, придружаване и консултации на място за SAP решения.

Пакет «Основен». Администрираме бази данни, организираме мониторинг на SAP ландшафта, управляваме промени (преноси) и инсталираме пакети за актуализация, създаваме системи за архивиране и възстановяване.

Пакет «Разширен». В допълнение към услугите на пакета «Основен» отстраняваме инциденти 24х7, анализираме необходимостта от промени в SAP Notes, бази данни или операционни системи за SAP приложения. Инсталираме и настройваме SAP Solution Manager.

Пакет «Премиум». В допълнение къмпакета «Разширен» разработваме стратегии за развитие, въвеждаме и поддържаме SAP ландшафта, мигрираме приложения към нови версии на операционни системи, бази данни и SAP платформа.

Експертни съвети

Поддръжка на SAP бизнес приложения

Диагностицираме и отстраняваме инциденти, обясняваме причините за проблемите.

Анализираме, оценяваме и въвеждаме промени в бизнес процесите. Актуализираме SAP софтуер и разработваме допълнителни приложения (ABAP).

Консултираме потребителите на системата.

Експертни съвети

Център за поддръжка на SAP лицензи

Извършваме консултации и предоставяме информационна поддръжка за решенията на SAP. Предоставяме права за достъп до информационните ресурси на SAP.

Актуализираме SAP версиите и обработваме инцидентите (с най-висок приоритет – 24 часа денонощно без почивни дни).

Извършваме лицензионни одити, контролираме качеството на използване на SAP лицензите и помагаме за пускане в експлоатация.

Експертни съвети

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria