Goods Checker

ОБЛАЧНА УСЛУГА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЖЕДНЕВНО ТЪРСЕНИ СТОКИ (FMCG)

Продукт за анализ на видове стоки и SKU на рафтовете на магазините с помощта на невронни мрежи и компютърно зрение. Инструмент за сравнение на реалограми с планограми.

С КАКВИ ПРОБЛЕМИ СЕ СБЛЪСКВАТ КОМПАНИИТЕ FMCG

Производителите, дистрибуторите и ритейлърите продават едни и същи групи стоки на едни и същи рафтове. Участниците на пазара се нуждаят от бърза и сигурна информация за действията на конкурентите и собствената им позиция на фона им. Оценката се извършва ръчно от мърчандайзери, търговски представители, супервайзъри и маркетолози.

ЗАДАЧА

Да се анализират видове стоки и SKU на рафтовете на магазините, да се сравняват реалограмите с планограмите.

Излагането на стоките (реалограма) е действителна схема за разполагане на стоките по рафтовете и щандовете на магазина. Собствениците на магазини и доставчиците на стоки се договарят как и къде стоките ще бъдат поставени в търговска зала. Стоките се излагат от служители на магазина или мърчандайзери.

Да се анализира работата на мърчандайзери и търговски обекти.

Мърчандайзерите или служителите на магазина правят снимки на реалограми и ги пращат за проверка, снимките се оценяват ръчно от други хора. Това изисква наемане, обучение и подготовка на персонал, организиране на работата му и контрол на резултата. В този процес има много ръчен труд и човешки фактор.

ПРОБЛЕМА

Cубективна оценка

Мърчандайзерите изпращат грешни снимки, попълват неправилно въпросниците и не предоставят отчети навреме.

Маркетолозите нямат време да обработят всички снимки и отчети.

Човек взима решения въз основа на субективната си оценка, която също се влияе от невнимание, лошо настроение, умора, липса на време и дори липса на професионализъм.

Автоматизацията може да намали разходите и рисковете и да ускори процеса на оценка на реалограма.

КАК ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМА?

Трябва да се автоматизира част от процеса и да се даде рутинната работа на машините.
 1. Да се разработи SaaS решение за оценка на реалограми от снимки на рафтове със стоки.
 2. Да се създаде инструмент за мърчандайзер, който да автоматизира процеса.
 3. Да се създаде инструмент за анализ за генериране на отчети.

GOODS CHECKER

Goods Checker е SaaS решение за анализ на видове стоки и SKU, оценка на реалограми от снимки.

Описание на схемата:

 1. Мърчандайзери, супервайзъри и други  потребители правят снимки на местоположението на SKU на рафтовете.
 2. Снимките се качват в центъра за данни на IBA Group.
 3. Модулът с изкуствен интелект Plano Checker анализира снимката, търси и класифицира SKU, след което я оценява според даден сценарий.
 4. Goods Checker подготвя данни и генерира отчети на сървъра.
 5. Потребителите получават достъп до отчети и анализи чрез уеб браузър веднага след качването на снимка.

CHECK & GO

Задача. Да се създаде приложение за управление на мърчандайзери, контрол за тяхната дейност, както и анализ на представянето на стоки в различни търговски вериги.

Резултат. Супервайзорът получава инструмент за организиране на работата на мърчандайзерите, може да контролира изпълнението на задачите и да получава подробни отчети.

Пример.  Мърчандайзерът трябва да провери наличността на стоки и актуалността на ценовите етикети в правилната категория. Той трябва да качи снимка преди и след това, да посочи броя на стоките в числово поле и да постави отметка, ако етикетите с цени са валидни. Ако заданието предполага обработка на сървъра (например с помощта на приложението Goods Checker), мърчандайзерът може да изпълнява други задачи, докато обработката е в ход.

Как работи. В приложението на всеки мърчандайзер се присвояват маршрутите. Маршрутът се състои от една или няколко търговски  точки. За всяка търговска точка мърчандайзер трябва да направи списък от задачи, които се състоят от една или повече подзадачи:

 • Снимка – прикачете една снимка без анализ.
 •  Снимка преди/след – прикачете две снимки без анализ.
 •  Снимка на Goods Checker – анализ на снимката  с помощта на Goods Checker.
 •  Текст – напишете текст в текстово поле.
 •  Избор от списъка – изберете необходимата стойност от списъка.
 •  Числово поле – напишете число.
 •  Отметка – поставете отметка в квадратчето.

ПРЕДИМСТВА

 1. Бърз старт. Получавате решение от облака, използвайки модела SaaS. Налична ви е поддръжка и актуализации, както и екип от експерти по Data Science. Бърз старт означава отказ от закупуване на хардуер и администриране на решение в кутия. А с растежа на бизнеса, ние поемаме мащабирането на процесите.
 2. Навременно вземане на решения. Неавтоматизиран процес включва оценка на събития от последните седмици или месеци. Сега няма нужда да се чака маркетологът да събере и обработи всички данни в Excel. Системата подготвя данни и генерира аналитични отчети за нуждите на всеки ръководител. Вие проследявате нарастването на търсенето и действията на конкурентите в режим 24/7.
 3. Качество на информацията. Автоматизацията оставя повече време за анализ на получените отчети. Грешките на ръчния труд изчезват, отговорността на участниците в процеса и качеството се повишават, няма субективна оценка.
 4. Увеличение на продажбите. Задачата на мърчандайзинга е да увеличи продажбите с правилното излагане на продуктите и SKU. Без помощта и контрола на мърчандазери не сте сигурни дали стоките са поставени правилно на рафтовете. Сега купувачите обръщат внимание на ключови позиции, поставят ги в кошницата и ги носят на касата.

Контакти IBA GROUP

  Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
  IBA Bulgaria