Goods Checker

Екосистема за автоматизиране на мърчандайзинг процеси

 • Модул за компютърно зрение Shelf Eye за анализ на данни по търговски обекти, SKU, мърчандайзери
 • Модул Plano Creator за създаване, копиране и редактиране на планограми
 • Модул Check & Go за формиране и контрол на задачите и маршрутите на полеви служители

Какво е Goods Checker?

Goods Checker е SaaS решение за производители на FMCG, което автоматизира всички етапи на мърчандайзинг. С Goods Checker ръководителите по всяко време получават актуални и достоверни аналитични данни, което им помага бързо да вземат правилните управленски решения.

Goods Checker дава възможност за увеличаване на продажбите до 7%.

до 7%увеличаване на продажбите на производители на FMCG в ритейла
100%обработка на всички посещения на мърчандайзери в търговски обекти
до 45%намаляване на времето за одит и обработка на данни

Програмата за разпознаване на продукти Goods Cheker помага:

 • за оптимизиране на бизнес процесите на мърчандайзинг и за обработка на посещенията на мърчандайзери на търговски обекти за по-малко от 60 секунди
 • за получаване на данни за излагане на стоки според планограмата, за сравняване на реалограми и планограми в реално време и бързо извършване на промени за сметка на високата скорост и качество на обработката на данни
 • за увеличаване на продажбите за сметка на анализите в ритейла, бързо получаване на данни от търговски обекти за излагането на своите стоки и стоки на конкурентите, както и увеличаване на участието на мърчандайзерите в процеса
 • за минимизиране на влиянието на човешкия фактор при обработката на данни
 • за интегриране на всички системни модули по искане на клиента с всички необходими вътрешни системи
 • за спестяване от оборудване и поддръжката му, използвайки капацитета на центъра за данни на IBA Group, за получаване на техническа поддръжка от програмисти и специалисти по данни без наемане на допълнителен персонал
 • да сте една крачка пред конкурентите чрез анализиране на SKU на конкурентите и техния дял на рафта, анализируя SKU конкурентов и их долю полки

От какво се състои Goods Checker?

 • Анализ на данни за мърчандайзинг по търговски обекти, SKU, мърчандайзери
 • Анализ на дяла на рафта по категория, марка, регион
 • 95%+ разпознаване на SKU
 • Бързо въвеждане на нови продукти – от 1-вия ден на продажба
 • Автоматично сравнение на излагането на стоки с планограма в реално време
 • Залепване на няколко снимки на рафта
 • Откриване на проблеми по рафтовете и оперативно отчитане на причините (out-of-stock, повреда на оборудването и др.)

 • Създаване, планиране и редактиране на планограми
 • Висока скорост на създаване на планограми (100 SKU за 1 минута)
 • Запазване на планограми в MS Excel или PDF
 • Ясен и удобен интерфейс

 • Формиране и контрол на изпълнението на задачите от мърчандайзери
 • Управление на маршрутите на полеви служители

Как работи Goods Checker?

1/ Мърчандайзерът снима подреждането на SKU на рафтовете

2/ Снимките се качват в центъра за данни на IBA Group

3/ Модул с изкуствен интелект анализира снимки, търси и класифицира SKU, след което ги оценява според даден сценарий

4/ Goods Checker подготвя данни и генерира отчети на сървъра

5/ Потребителите получават достъп до отчети и анализи чрез уеб браузър веднага след качване на снимка

Нашата експертиза

КЛЮЧОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Python, Tensorflow, OpenCV, Pytorch, R 

ИНСТРУМЕНТИ

Python, Tensorflow, OpenCV, Pytorch, R, Pillow, albumentations, scikit-image, numpy, pandas, scikit-learn, DLib, PostgreSQL, MongoDB, sqlalchemy, ZeroMQ, Kafka, pyexecerate, pyopenssl, contextlib2, flask, Docker, Apache Airflow, git, DVC, AngularJS, REST API

Контакти IBA GROUP

  Yes
  Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
  IBA Bulgaria