Goods Checker

Екосистема за автоматизиране на мърчандайзинг процеси

Решение за FMCG/CPG производители, дистрибутори и мърчандайзинг агенции, базирано на компютърно зрение.

Goods Checker помага да се разпознае правилното оформление, както и наличието или отсъствието на стоки на рафтовете с 98% точност. Решението работи със SKU от всички размери и форми.

Goods Checker генерира подробен анализ в правилните измерения и се интегрира с всяка BI система.

Необходими са само 2-3 седмици за стартиране на пилотен проект.

Какво е Goods Checker?

Goods Checker е SaaS решение, което автоматизира всички етапи на мърчандайзинг: създаване и редактиране на планограми, анализиране на SKU на рафтовете на магазините, сравняване на оформления с планограми и генериране на подробни анализи.

Благодарение на Goods Checker мърчандайзерите извършват одит на обекта по-бързо и по-качествено, а аналитичните доклади се основават на точни и надеждни данни, които са налични веднага след одита.

Обективни KPI

Обективни KPI

Ръководителите определят реални KPI и обективно оценяват мърчандайзерите.

Причини за неспазване на планограмите

Причини за неспазване на планограмите

Мениджърите проследяват причините, поради които плнограмите не се спазват – липса на наличности, повредено оборудване и т.н.

Оценка на реалната ситуация на рафтовете

Оценка на реалната ситуация на рафтовете

Ръководителите получават информация за реалната ситуация в магазините и по рафтовете: какъв дял от рафта заема вашият продукт и този на конкурентите, колко добре се справят служителите.

до 7%увеличаване на продажбите на производители на FMCG в ритейла
100%обработка на всички посещения на мърчандайзери в търговски обекти
до 45%намаляване на времето за одит и обработка на данни

Програмата за разпознаване на продукти Goods Cheker помага:

 • за оптимизиране на бизнес процесите на мърчандайзинг и за обработка на посещенията на мърчандайзери на търговски обекти за по-малко от 60 секунди
 • за получаване на данни за излагане на стоки според планограмата, за сравняване на реалограми и планограми в реално време и бързо извършване на промени за сметка на високата скорост и качество на обработката на данни
 • за увеличаване на продажбите за сметка на анализите в ритейла, бързо получаване на данни от търговски обекти за излагането на своите стоки и стоки на конкурентите, както и увеличаване на участието на мърчандайзерите в процеса
 • за минимизиране на влиянието на човешкия фактор при обработката на данни
 • за интегриране на всички системни модули по искане на клиента с всички необходими вътрешни системи
 • за спестяване от оборудване и поддръжката му, използвайки капацитета на центъра за данни на IBA Group, за получаване на техническа поддръжка от програмисти и специалисти по данни без наемане на допълнителен персонал
 • мониторинг на POS материали: собствени и на конкуренти
 • да сте една крачка пред конкурентите чрез анализиране на SKU на конкурентите и техния дял на рафта, анализируя SKU конкурентов и их долю полки

От какво се състои Goods Checker?

 • Точност на разпознаване на SKU над 95%
 • Анализ на SKU след пускането му в продажба
 • Анализ на данни за мърчандайзинг по търговски обекти, SKU, мърчандайзери
 • Анализ на етикети с цени и рекламни материали
 • Анализ на дела на рафтовете по категория, марка, регион
 • Анализ на дела на рафтовете на конкуренти и SKU
 • Анализът се създава според вашите заявки: дял на рафта (ваш и на конкуренти), процент на изпълнение на планограмите по региони и др.
 • Интеграция с всяка BI система
 • Докладите се актуализират веднага след одита на търговски обект
 • За преглед на отчетите е достатъчен уеб браузър
 • Автоматично сравнение на оформление с планограма в реално време

Модул за компютърно зрение Shelf Eye

 • Лесно и бързо създаване на планограми
 • Удобно организиране на планограми с голям брой търговски обекти и видове оборудване
 • Удобно дърво на категориите и търсене дори с хиляди имена на продукти
 • Лесно добавяне на нови SKU и оборудване; при добавянето могат да се посочват всякакви параметри: баркод, височина, ширина и др.
 • Проверка на планограмата за коректност: продукти във въздуха, продукти, пресичащи рафта, припокриващи се продукти, широк продукт върху малък.
 • Възможност за преглед на планограмата в мобилното приложение
 • Планограмите са налични в приложението веднага след създаването им в Plano Creator и могат да се използват за сравнение с оформлението.

Модел Plano Creator

 • Избор на търговски обект и изграждане на маршрути
 • Офлайн и онлайн режим на работа
 • Комбиниране на няколко снимки на дълъг рафт в една и проверка на качеството на снимките
 • Автоматично сравнение на оформление с планограма в реално време
 • Откриване на проблеми по рафтовете и своевременно докладване на причините за тях: out-of-stock, повреда на оборудването и др.
 • Защита от измами

Приложение Check & Go

Как работи Goods Checker?

1/ Мърчандайзерът снима подреждането на SKU на рафтовете

2/ Снимките се качват в центъра за данни на IBA Group

3/ Модул с изкуствен интелект анализира снимки, търси и класифицира SKU, след което ги оценява според даден сценарий

4/ Goods Checker подготвя данни и генерира отчети на сървъра

5/ Потребителите получават достъп до отчети и анализи чрез уеб браузър веднага след качване на снимка

Нашата експертиза

КЛЮЧОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Python, Tensorflow, OpenCV, Pytorch, R 

ИНСТРУМЕНТИ

Python, Tensorflow, OpenCV, Pytorch, R, Pillow, albumentations, scikit-image, numpy, pandas, scikit-learn, DLib, PostgreSQL, MongoDB, sqlalchemy, ZeroMQ, Kafka, pyexecerate, pyopenssl, contextlib2, flask, Docker, Apache Airflow, git, DVC, AngularJS, REST API

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria