ИНДУСТРИЯ 4.0

Индустрията 4.0 помага да се създава на цифров модел на текущото състояние на компанията, за да се разберат причините за събитията, да се прогнозират бъдещите сценарии и да се планират необходимите промени.

Какво е Индустрия 4.0?

Индустрията 4.0 предполага автоматизация на всички процеси и етапи на производство: цифрово проектиране на продукти, съвместна работа на инженери и дизайнери в едно цифрово пространство, автоматично поръчване на необходимите компоненти в точното количество, контрол на доставката им, мониторинг на пътя на крайния продукт от склада във фабриката до магазина и до крайния клиент. След продажбата производителят контролира условията за използване на стоките, актуализира софтуера, предупреждава клиента за възможни аварии, приема продукта за рециклиране.

Принципи на Индустрията 4.0:
1. Съвместимост: хората, сензорите и машините взаимодействат помежду си;
2. Прозрачност: всички процеси се наблюдават и във виртуалната среда се създава цифрово копие на обектите и действията;
3. Техническа поддръжка: системите събират, анализират и визуализират големи данни и помагат при вземането на решения;
4. Децентрализация на управленските решения: системите могат да предлагат и да вземат решения, служителите контролират само действията на системите и се свързват в нестандартни ситуации.

Услуги

Ние автоматизираме бизнес процесите и производството: проектираме и тестваме виртуални прототипи, разработваме решения за автоматично поръчване на необходимите материали, мониторинг на производството и логистика на продуктите, създаваме корпоративни хранилища за данни и BI системи, които анализират Big Data и изграждат предиктивни модели.

1Облачни решения

Разработваме и развиваме приложения в облака, мигрираме корпоративните системи в облака. Предлагаме платформа за създаване на защитен от бедствия резервен комплекс, специален сървър и  виртуално пространство за разпределение на ресурсите.

Научи повече

2Интернет на вещите

Разработваме инструменти за събиране и анализ на големи количества данни от IoT устройства. Създаваме мобилни и уеб приложения за мониторинг на състоянието на оборудването и показателите на околната среда.

Научи повече

3Роботизация на бизнес процесите и Машинно обучение

Проектираме архитектура на решенията, разработваме и обучаваме роботи, адаптираме WorkFusion, Blueprism, Automation Anywhere, UIPath и интегрираеме в ИТ средата на клиента. Предлагаме услугите на DevOps инженер за развитие и поддръжка на RPA решения.

Научи повече

4Цифров близнак

Разработваме цифрови близнаци, използваме 3D визуализация и технология Internet of Things. Интегрираме цифрови близнаци с външни системи, например със SAP Cloud Platform.

Научи повече

5Интелектуално предприятие

Автоматизираме процесите на планиране, инвестиране и бюджетиране, управление на ефективността на компания и създаваме аналитични приложения за подпомагане на управленските решения. Проектираме приложения за мониторинг на състоянието на оборудването и контрол на производството.

Научи повече

6Миграция към SAP S/4HANA

Извършваме техническа, функционална и стратегическа оценка на ИТ структурата на клиента. Анализираме системите в детайли, намираме скрити рискове и бариери пред изпълнението на проекта, оценяваме бюджета и сроковете с оглед на трудностите. Заедно с консултантите определяме как миграцията към SAP S / 4 HANA ще подобри бизнеса и ще му помогне в цифрова трансформация.

Научи повече

Бизнес задача

ПРОЕКТ

Събирайте данни от различни източници, анализирайте маркетингова и управленска информация, изчислявайте рентабилността на продуктите и клиентите, определяйте най-популярните продукти за различните сегменти, формирайте лични предложения и препоръки.

Ускорете процеса на планиране на бюджети и финанси, автоматизирайте зареждането, консолидацията и трансформацията на данните, формирайте отчети с план-факт анализ в многоизмерна форма. Прогнозирайте KPI и опростете преразглеждането на плановете и бюджетите.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

Автоматизирайте еднотипните задачи на служителите, подобрете точността на обработката на документи, скоростта на предаване и сравнението на данните в корпоративните системи.

ПРОЕКТ

Мигрирайте корпоративните приложения в облака, намалете разходите за поддръжка и ремонт на оборудване. Увеличете надеждността на системите: следете работата на виртуалната машина и нагласете бекъпове.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

Създайте цифрови копия на продукти или симулирайте бизнес процесите на компанията и производството, тествайте модификации, без да създавате физически обекти или да извършвате промени.

ПРОЕКТ

Следете техническото състояние на оборудването, контролирайте работата и управлявайте качеството на ремонта. Планирайте закупуването на материали въз основа на реалното потребление. Водете електронна книга за ремонт на оборудване, отчети за материали, ордери и други документи.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

Намалете разходите за брак чрез откриване на грешки в ранните етапи на производството.

Следете качеството на продуктите на всеки етап от производството.

Анализирайте производствения процес чрез задълбочен анализ на данните, прогнозирайте вътрешните грешки с помощта на измервания и тестове на всеки компонент по време на монтажа.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

Събирайте показателите за влажност, температура, CO2 , осветление и управлявайте системи за контрол на микроклимата. 

Когато показателите са по-ниски от изискваните, системите за вентилация и овлажняване се включват автоматично.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

Събирайте и анализирайте показатели за състоянието на почвата, вегетацията, нужди за торове, поливането. Контролирайте местоположението и зареждането на техниката с помощта на GPS сензори. Прогнозирайте болести на растенията, следете за разпространението на вредители.

Планирайте и водете записи за работата на поле, изчислявайте разходите за всеки хектар поле.

ПРОЕКТ

Следете работата на бизнес приложенията в критични подсистеми и автоматично откривайте проблеми.

APPULSE използва невронна мрежа и предлага готово решение на проблема въз основа на предишен опит. Приемайте версията на приложението или решавайте проблема сами.

Интегрирайте в едну платформа бизнес приложенията, които работят на различни сървъри z/OS, Ipars, подсистеми и се поддържат от служби нива L1/L2.

ПРОЕКТ

Бързо определяйте граничните стойности на емисиите в атмосферата и намалете броя на грешките при изчисляването на въздействието върху околната среда.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria