Производство

IBA Group разработва решения за производствените компании: системи за оперативен мониторинг и анализ на ефективността на производство, въвежда инструменти за управление на жизнения цикъл на продуктите, автоматизира организационния мениджмънт, документооборота, кадровия отчет, управлението на покупките и други бизнес процеси на производствено предприятие. Завършили сме над 10 проекта за клиенти от САЩ, Великобритания, Чехия и други страни.

БИЗНЕС ЗАДАЧИ

Пример

Създайте единна цифрова среда за колективна работа върху продукта на различни специалисти с помощта на продукта Start Point. Управлявайте жизнения цикъл на продуктите, електронния документооборот на инженерни данни и архив на данните за продукта, придружавайте продукта от проектиране до утилизация.

С помощта на Start Point служителите оперативно координират чертежите и моделите на продуктите, контролират продуктите за съответствие със стандартите, регистрират и обработват дефекти, прехвърлят данни към производствени корпоративни системи.

Създайте цифров близнак на продукта и моделирайте реалното работно състояние на обекта. С помощта на цифрово копие предприятията тестват технически и технологични промени и намаляват броя на тестовете върху физически обекти.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

Пример

Използвайте изкуствен интелект, за да контролирате качеството на продукта на всички етапи на производството: тествайте, измервайте всеки компонент на конвейерната линия. Системата помага в ранните етапи да се открият дефектни продукти и отказ на оборудване, което помага да се избегне прекъсването на линиите, да се предотврати изпускането на продукти с ниско качество и преразход на материали.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

Пример

С помощта на решения за ТПиР извършвайте ремонти по състояние, исползвайте методи за прогнозиране и предвиждайте рискове от отказ на оборудване, изграждайте цифрови модели за изчисляване на износването на агрегати. Изкуственият интелект сравнява текущите показатели с историята на откази и прогнозира неизправност на оборудване.

Като използвате ИС Обходи, получавайте информация за състоянието и наличността на оборудването по всяко време, контролирайте изпълнението на работата на мобилните екипи и спазването на правилата за безопасност.

С помощта на продукта Metrix ускорявайте формирането на графици на метрологичните потвърждения, планови профилактични ремонти и обработка на получените данни, освободете метролози от извършване на еднотипни операции.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

Пример

 

Нормализирайте и обогатете записите за стоково-материални запаси с помощта на експертната система IBA HOTD. Всеки път, когато се опитате да въведете или промените данни, системата предлага правилните варианти и елиминира появата на дублирани или непълно описани позиции. Намалете разходите за управление на НСИ, ускорете синхронизацията на данните в корпоративните системи и повишете ефективността при вземане на решения. Компанията намалява обема на материалните потоци и нивата на складовите запаси.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

Пример

Намалете операционни разходи и съкратете цикъла на покупките, създайте единно информационно пространство за управление на процеса на покупките.

Служителите наблюдават рейтингите на доставчиците, наблюдават отчетността. Решенията намаляват грешките в документацията и повишават нивото на взаимодействие с доставчиците.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

Пример

Поддържайте необходимия микроклимат в помещенията: нивото на осветеност, температура, влажност, налягане и въглероден диоксид. Мениджърите получават информация за състоянието на контролните зони в реално време и могат да повлияят на работните условия, за да се предотвратят нарушения на разпоредбите.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

КАКВО ПРАВИМ

Внедряване и поддръжка на решения, бизирани на SAP

Разработваме решения, базирани на SAP, мигрираме корпоративните системи в SAP S/4HANA, развиваме и поддържаме създадените приложения.

Говорете с експерт

Разработване на системи за управление на нормативно-справочна информация

Разработваме системи за управление на НСИ върху собствени решения и решения, базирани на AP MDG, MDM, BPM, PO. Автоматизираме почистването и обогатяването на данни с с помощта на IBA HOTD, Business Objects Data Services, Information Steward.

Говорете с експерт

Разработване на системи за управление на корпоративно съдържание

Разработваме системи за управление на съдържанието (ECM) на предприятия, базирани на собствените ни решения, IBM FileNet, Adobe Experience Manager. Интегрираме със SAP системи.

Говорете с експерт

Разработване на BI системи

Проектираме и внедряваме корпоративни хранилища за данни и аналитични системи, базирани на IBM Cognos BI, SAP BO, Oracle BI, Tableau, QlikView/Sense, Opensource (Pentaho, Microsoft PowerBI, Jaspersoft BI и др.)

Говорете с експерт

Внедряване и поддръжка на ERP системи

Разработваме системи за планиране на ресурсите на предприятията, базирани на SAP S/4HANA, SAP Business Objects. Внедряваме решения, базирани на Notes/Domino, WebSphere и DB2 корпорация IBM, и решения за промишлени СУБД, базирани на Oracle Database.

Говорете с експерт

Внедряване на технологии на Индустрия 4.0

Рроектираме облачни и местни решения, базирани на технологии на интернет на вещите, блокчейн, изкуствен интелект, предсказуем анализ.

Говорете с експерт

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria