Политика за ползване на Cookies

Термини и определения

В контекста на тази политика:

 1. Вие, на Вас— лице, което по всякакъв начин използва уеб сайта.
 2. Cookies— това е информация, изпратена до браузъра ви от уеб сървъра и съхранявана в паметта на вашия компютър, лаптоп, мобилно устройство и т.н.
 3. Ние— главен офис IBA Bulgaria (8000, ул. Булаир 9, ет. 4,гр. Бургас, България).
 4. Контент— информация, елементи на дизайна, интерактивни елементы, с други думи, това, което може да се види и с какво може да се взаимодейства на нашия сайт.
 5. Сайт— корпоративен сайт на местния офис на компанията IBA Group, до който достъпът се извършва чрез регионален домен ibabg.eu.

Сообщение за използването на сookies

За да персонализираме максимално съдържанието на сайта за посетители, в нашия сайт се използват cookies, където се съхранява информация за потребителите. Използването на cookies е относително стандартна практика за уеб сайтове. Повечето браузъри са настроени да поддържат cookies. Потребителят няма да може да преглежда сайта, ако неговият  уеб браузър не допуска използването на cookies.

Косвено получена от уеб ресурсите на организацията информация може да включва информация за браузъра и устройство, данни, събрани в процеса на автоматично електронно взаимодействие, информация за използването на приложения, демографска, географска и геолокационную информация, статистически и обобщена информация (наричана по — долу “Друга информация”). Статистическата или обобщената информация не се отнася за конкретно лице, но може да бъде получена въз основа на лични данни. Ако друга информация се комбинира с лични данни, тя се обработва по същите правила като личните данни.

Cookies се използват за няколко цели

 1. Функционалност. Cookies позволяват да проследявате исползването на определени функции и категории на Контента. В бъдеще това ни позволява да се съсредоточим върху най-важното за вас, да направим функциите и елементите на Контента по-достъпни и удобни за навигация.
 2. Персонализация. Използваме сookies за проследяване и адаптиране към вашите интереси въз основа на профила ви в сайта.
 3. Анализи. Използваме сookies да анализираме тенденции и да разбираме какво работи на нашия уеб сайт, а какво не. Това ни помага през цялото време да предлагаме най-добрият и най-релевантния контент.
 4. Комуникации. Използваме сookies на трети лица за осигуряване на бърза връзка с вас, ако имате нужда от нея.

Срок за съхраняване на сookies на крайното устройство

Колко дълго сookies се съхраняват в крайното устройство зависи главно от това дали те са «Постоянни» или «Сесионни».

 1. «Сессионни» са сookies, които се съхраняват докато не завторите браузър.
 2. «Постоянни» са сookies, които се съхраняват до датата на изтичането им или докато Вие не ги изтриете (например чрез изтриване на историята на прегледите или целенасочено изтриване чрез настройките на браузъра).

Времето за съхраняване на постоянните ни сookies е не повече от 6 месеца от последното посещение на сайта.

Времето за съхраняване на сookies на трети лица трябва да се уточнява от връзките по-долу. Срокът за съхраняване на отделни сookies на трети лица може да е до 10 години. Трети лица могат да подобряват продуктите си, като променят срока на съхраняване и функционалността на сookies  в определени граници.

Cookies, събрани чрез уеб интерфейса

Cookies на системи за анализи

Тези cookies събират информация, която ни помага да разберем как се използва нашият сайт и сървис, колко ефективни са нашите маркетингови кампании, да персонализираме сайта и сървиса за Вас.

Yandex

Яндекс събира информация, която ни позволява да разберем вашето взаимодействие с нашия уебсайт, да следим нивото на посещаемост, така че да можем да подобрим характеристиките на потребителите.

Google

Google Analytics събира информация, която ни позволява да разберем вашето взаимодействие с нашия сайт и сървис, за да подобрим предоставяната услуга.

yabs-frequencyyabs-sid
yandex_gid
yandex_login
yandexuid
_ym_d
_ym_d
_ym_isad
_ym_isad
_ym_uid
_ym_uid
_ym_wasSynced

gtm_id_ga
_gac_UA-*
_gid
CONSENT
NID
OGP
OGPC
OTZ
utm_campaign
utm_medium
utm_source

Рекламни сookies

Тези cookies се използват, за да Ви се показват по-подходящите реклами. Те също изпълняват такива функции като предотвратяване на повторното появление на една и съща реклама, осигуряване на надлежно отобразяване на рекламата, а в някои случаи и избор на реклама въз основа на вашите интереси.

Google

Cookies се използват от Google за показване на персонализирани рекламни обяви в сайтове на Google въз основа на скорошни запитвания и предишни взаимодействия

Facebook

Cookies се използват от Facebook за провеждане на рекламни кампании в социална мрежа Facebook.

LinkedIn

Cookies се използват от LinkedIn за провеждане на рекламни кампании в социалната мрежа LinkedIn

APISIDNID
SID
1P_JAR
AID

m_pixel_ratiopl
presence
sb
datr

JSESSIONID
lidc
bcookie
bscookie
visit

Отказ от сookies на сайта

Повечето браузъри първоначално са настроени да приемат бисквитки. Въпреки това, можете да деактивирате използването на бисквитки по Ваше желание, като цяло, чрез промяна на настройките на интернет браузъра.

Также возможно настроить параметры браузера, чтобы разрешить прием определенных файлов Cookies или уведомлять Вас каждый раз, когда новый файл Cookies будет храниться на Вашем компьютере, чтобы Вы могли решить, когда принимать или отклонять файл Cookies. Для управления использованием файлов Cookies доступны различные ресурсы, также Вам может помочь раздел «Справка» в Вашем браузере.

По-долу са дадени линкове към документация на Cookies на популярни браузъри: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Safari (mobile), Firefox, Android Browser, Opera, Opera (mobile).

За възможностите за управление на настройките на други браузъри уточнявайте в документация на разработчиците им.

Можете също да изключите или изтриете запазени данни, подобни на сookies, например флаш-cookies, като управлявате настройките на браузъра Ви. Тъй като нашите сookies Ви позволяват да получите достъп до някои функции на нашия уеб сайт, препоръчваме ви да оставите сookies включени. Без определени cookies може да се намали функционалността на използването на сайта и сървис. Подробностите за използваните cookies са представени по-долу в документа.

Събирането и използването на данни (“cookies”, IP-адрес) потребителят може да забрани с помощта на plug-in https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (виж http://www.google.com/analytics/terms/gb.html – условията за ползване и поверителност на Google Analytics).

Освен Google Анализ, Google Optimize и Doubleclick, “gat” може да се използва за анонимно събиране на IP адреси (т.нар._anonymizeIp ();». Потребителят може да забрани на Google Анализ, Google Optimizer и Doubleclick да събират такива данни от името на организацията, като кликнете върху следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

В настройките на браузъра можете да деактивирате изпращането на “cookies” в Yandex.Метриката и събирането на всички свързани данни могат да бъдат блокирани със следната добавка: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html.

Тази връзка може да ви помогне да блокирате бисквитките, използвани от Facebook.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies