ТЕСТВАНЕ

IBA Group тества мобилни, уеб и десктоп приложения в банкова, данъчна, транспортна сфера, в сферата на машинното обучение.

БИЗНЕС ЗАДАЧА

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Pentest симулира целенасочена хакерска атака срещу ИТ инфраструктурата на организацията. Докладът на програмата показва системни уязвимости и как те могат да се използват от хакери.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Pentest се оптимизира за автоматично откриване на атаката и оповестяване на служителя по сигурността за заплахата.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Да се провери готовността на интернет банкирането да обработва едновременно голям брой плащания в дадена ситуация.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Проверете възможността за онлайн покупка на билети за влак\самолет\автобус.

Уверете се, че потребителите могат да изберат правилна посока, дата и други параметри, да преминат всички етапи на покупката и успешно да платят билети.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Проверете как потребителят разбира навигацията в приложението?

Решава ли интерфейсът бизнес задачи?

На какви елементи от приложението обръщат внимание потребителите?

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ЕКСПЕРТИЗА IBA ПРИ ТЕСТВАНЕ

Сертифицираните по ISTQB мениджъри, анализатори и тестери действат като част от екипа на клиента или като независим екип от специалисти. Работим по методите на Agile и Waterfall.

Функционално тестване

Извършваме ръчни и автоматизирани тестове за проверка на правилното функциониране на приложението на всички нива на тестване. Оценяваме пълнотата, коректността и съответствието на функционалните характеристики на приложението с изискванията.

Експертни съвети

Ръчно тестване

Ръчно извършваме функционални и нефункционални тестове на всички нива на тестване.

Всички тестове включват положителни и отрицателни сценарии.

Експертни съвети

Нефункционално тестване

Извършваме ръчни и автоматизирани тестове, за да проверим дали нефункционалните изисквания работят правилно на всички нива на тестване. Тестваме UX / UI, сигурност, производителност, съвместимост на приложенията.

Експертни съвети

Автоматизирано тестване

Автоматизираме функционални и нефункционални тестове, за да намалим времето, увеличим сигурността и получим обективната оценка на тестовете.

Експертни съвети

Нива на тестване

Извършваме компонентно, интеграционно, системно и приемателно тестване на различни етапи от разработката на софтуер

Експертни съвети

КАК РАБОТИМ

1Формулировка на изискванията и оценка

Проучаваме бизнеса на клиента, определяме ключовите проблеми, целите и показателите за качество.

2Стратегия QA

Определяме видовете тестове и документи за проекта, разработваме метрики на проекта, план за комуникации, проверка на концепцията.

3Стартиране на процеса на тестване

Избираме инструменти и създаваме тестова среда, формираме екип за проекта.

4Реализация

Извършваме изпитателни работи според разработения план.

5Събиране на показателите и отчитане

Събираме статистика и изготвяме отчети за завършените тестове.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria