Мотивационна програма за мърчандайзери: какво е важно да се знае

21 Февруари, 2024 

Задачата на всеки мениджър е да създаде такива условия на труд, че служителите да бъдат мотивирани да работят по-добре. Това не е лесна задача. Както показва практиката, мърчандайзингът е област, в която текучеството е високо, а бонусите са ниски.

Днес ще се опитаме да разберем как да създадем ясна и работеща програма за лоялност за мърчандайзери.

На какво трябва да се обърне внимание при създаването на програма за лоялност

 

Първото нещо, което една компания трябва да разбере, е мотивацията на хората. Всяка аудитория се мотивира с различни средства: парични, бизнес цели, социални. Търговските представители и мениджърите често се стремят да се развиват и израстват в кариерата си, докато мърчандайзерите търсят стабилен доход.

За да разберете какво движи служителите, анализирайте как работят, докладите им, говорете с тях. Това ще ви помогне да определите какво да предложите на служителите като бонус.

Нека разгледаме три ключови фактора, които трябва да се вземат предвид при създаването на програма за лоялност: стабилност, прозрачност, разбираеми KPI.

Стабилност

Често срещана причина за напускане на мърчандайзери е нестабилният доход.

Според проучване на аутстафинг компания най-често мърчандайзери са хора между 25 и 35 години. Това означава, че имат семейство, дете, кола. Това са хората, които ползват кредити, карти на вноски, спестяват за апартамент/кола. Работата за тях е предимно източник на доходи. Затова стабилната заплата служи като основна мотивация за качествено изпълнение на задълженията.

Прозрачност на процесите

На работа служителят трябва да разбира своите отговорности, как е структуриран работният процес и какво трябва да направи, за да получи бонус. Ако от мърчандайзера постоянно се иска да направи нещо допълнително в магазина, отчетите му се „слагат на масата“, той се лишава от бонусите без обяснение, тогава служителят губи мотивация да изпълнява добре задълженията си. За да се избегне това, трябва да се въведат ясни KPI.

Ясни KPI

Компанията трябва да определя KPI за мърчандайзери, които отговарят на два критерия:

 1. Реалност. Всички KPI трябва да са постижими. Ако дадете на служител KPI „посещение на 100 търговски обекта на ден“, той при никакви обстоятелства няма да го изпълни.
 2. Контролируемост. KPI трябва да зависят от работата на мърчандайзера, той трябва да може да им влияе. Например броят на посещенията на търговските обекти или процентът на съответствие с планограмите.

Като цяло мърчандайзерът трябва да разбира какво прави и защо това е важно. Нека разгледаме един пример за това как можете да опростите работата на мърчандайзера, да я направите разбираема и съответно да го мотивирате да изпълнява задълженията си по-добре.

Goods Checker като инструмент за мотивация

Нека разгледаме как приложението Goods Checker помага за мотивацията на мърчандайзери.

Първо, самото приложение е мотивация. Мърчандайзерите знаят, че работата им се контролира от програмата и работят по-ефективно. В крайна сметка приложението е по-трудно да се излъже: качване на стари снимки, пропускане на етапа на одит и т.н.

Опитът на нашите клиенти показва, че процентът на спазване на планограмите се е увеличил веднага след като са започнали да използват приложението.

Как работи Goods Checker? Служител влиза в магазина, прави снимка на рафта. Goods Checker автоматично сравнява излагането на стоки на снимката с планограмата и маркира снимката, подчертавайки пропуските и неправилно показани продукти. Ако не е възможно да се коригира излагането на стоки, мърчандайзер  може да посочи причината за това. Маркираната снимка ще бъде изпратена на мениджъра и приложението ще генерира отчет въз основа на всички снимки. В резултат на това получаваме следното:

 • Мърчандайзерът е сигурен, че е свършил работата правилно и може да претендира за бонус.
 • За мърчандайзера стана много по-лесно и по-бързо да работи: сравнението на разположението на продукти се извършва автоматично.
 • Мърчандайзерът знае, че неговите доклади са важни и се използват за анализи.

С Goods Checker мениджърите бързо получават цялата информация за KPI на всеки мърчандайзер. Например брой посетени магазини, процент изпълнени планограми, процент на качествени снимки, динамика за периода, брой снимки по месеци и др. Въз основа на постигането на тези показатели Goods Checker създава рейтинг на служителите. Това е отлична основа за работа с KPI и определяне на бонуси за мърчандайзера.

Освен това приложението Goods Checker има подобрена защита от измами и мениджърът винаги може да провери на какво разстояние от мястото е направена снимката.

Програмата за мотивация е необходимост за успешна конкуренция на пазара

Програмата за мотивация е добър инструмент за задържане на служителите и подобряване на тяхното представяне. За да разработите такава програма, трябва да проучите задачите на вашите служители, да намерите какво им липсва, как можете да подобрите работните им процеси и да ги мотивирате да дават повече. Goods Checker е добър инструмент, който може да помогне както на мениджъри, така и на мърчандайзери в изграждането на програма за мотивация.

Като стимули могат да се използват както парични бонуси (премии), така и социални бонуси (плащане за спорт, пътувания, курсове). Това ще спомогне за развитието на служителите и ще създаде отношения на доверие между вас.

Много е важно да се оценява ефективността, да се преразглеждат програмите за лоялност и да се коригират. Ако всички са доволни, можете да продължите да използвате текущата опция.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria