BI СИСТЕМА TABLEAU

BI система, която помага да се анализират големи обеми от данни, да се визуализират с помощта на интерактивни табла и да се извлекат полезни знания. От 2013 година е в списъка на лидерите на BI системите според Gartner.

ЗАЩО TABLEAU?

ДОСТЪПЕН АНАЛИТИЧЕН ИНСТРУМЕНТ

BI системата Tableau е интуитивна: потребителите могат да създават табла с помощта на drag and drop. Системата вече има шаблони, които ще ускорят получаването на необходимите отчети.

Експертни съвети

ЛЕСЕН СТАРТ И МАЩАБИРАНЕ

При внедряването на Tableau не е задължително да се променя ИТ инфраструктурата на компанията. BI системата работи на Windows, Mac и Linux.

Експертни съвети

ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА

Tableau има развита и активна потребителска общност в над 60 страни.

Експертни съвети

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА НА TABLEAU

1 / Връзка към всякакви източници на данни
2 / Създаване на отчети без привличането на ИТ отдел
3 / Самостоятелен интерактивен анализ на информация от бизнес потребителите
4 / Достъп от всяко устройство: лаптоп, таблет, смартфон
5 / Голям избор от средства за визуализация на данни

РАЗВИТИЕ НА ЕКСПЕРТИЗА НА TABLEAU ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

  • Получихме статут на сервизен партньор
  • Изпълнихме пет пилотни проекта
  • Обучихме осем души
  • Трима служители получиха сертификати
  
  

КАК ИЗПЪЛНЯВАМЕ ПРОЕКТА?

1Одит и консултиране

Провеждаме одит на бизнес процесите и данните, които компанията получава. Ние консултираме и помагаме в разработването на методология за анализ на данни.

2Проектиране, разработване и внедряване

Разработваме и внедряваме корпоративни хранилища за данни, BI системи, системи за планиране и бюджетиране, решения за управление на комплексната ефективност на предприятие.

3Настройка и администриране

Персонализираме решението и ИТ инфраструктурата на компанията, обучаваме служителите на клиента да работят в системата и администрираме по желание на клиента.

4Поддръжка

Мигрираме, поддържаме и обслужваме внедрените решения.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria